Sektionschef S6 ved Frømandskorpset


Sektionschef S6 ved Frømandskorpset

Er du Frømandskorpsets nye kommunikationschef?
Om os
Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke, med hjemsted i Kongsøre skov, lige ned til Isefjorden. Vi er et unikt fællesskab, kendetegnet af stærk faglig dedikation, loyalitet og åbenhed. Dette er afsæt for et godt, fleksibelt og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere, herunder eget og andre nationers forsvar, politi og en række civile aktører.

Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.

Frømandskorpset er en selvstændig myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.
Om stillingen
Som sektionschef (ACOS) for S6 og korpsets kommunikations/signalofficer er du ansvarlig for den daglige og operative, planlægning og udvikling af kommunikationsområdet for Frømandskorpset.

Stillingen bærer også rollen som myndighedens IT-sikkerhedsofficer samt Cyber-LNO, og der skal påregnes en del teknisk sagsbehandling af kapaciteter i ramme af specialoperationskommandoen samt studie og udvikling i ramme af Kapacitetsudviklingsafdelingen ved Forsvarskommandoen (KUA4).

Som IT-sikkerhedsofficer er man hele enhedens primære facilitator af cyber awareness, og det forventes derfor at man i stillingen både følger og kan formidle aktuelle trusler og best practice.
Foruden de daglige opgaver som en del af staben ved Frømandskorpset, kræver flere opgaver et nært samarbejde med både andre enheder inden for SOKOM myndighedsområder, såvel som Søværnet og Flyvevåbnet mf.

Der vil ofte forekomme perioder med en del rejse- og øvelsesaktivitet i både ind- og udland. I rolige perioder er der gode muligheder for indflydelse på både opgaver og arbejdstid.
Om dig
Du er en erfaren og selvstændig stabsofficer med tidligere tjeneste i operative stabe på NIV3 eller højere. Du har erfaring med anvendelse og drift af føringsstøttesystemer (C4I), og du brænder for at finde og implementere tekniske løsninger som optimerer enhedens evne til at levere en operativ effekt.

Du har kendskab til kryptovirksomhed samt informations- og cybersikkerhed i Forsvaret.

Det er en fordel hvis du har erfaring med sikkerhedsakkrediteringer samt etablering og drift af informationsbærende systemer.

Du er frem for alt en omstillingsparat, moden og empatisk officer, som er fortrolig med at processen ikke nødvendigvis altid skal følge opskriften, så længe man blot møder et opstillet mål og hensigt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Fast tjenestested vil være Odsherred.

Kontakt og ansøgning

Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til OK M.N. Madsen, FKP-NK@mil.dk eller telefon 72 85 66 56.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Du kan søge stillingen via link "Søg den ledige stilling". Du bedes vedhæfte alle relevante dokumenter til ansøgningen.

Ansøgningsfristen er den 16. august 2020. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen pr. 1. oktober 2020.

Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.

OM FRØMANDSKORPSET
Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke, med hjemsted i Kongsøre skov, lige ned til Isefjorden. Vi er et unikt fællesskab, kendetegnet af stærk faglig dedikation, loyalitet og åbenhed. Dette er afsæt for et godt, fleksibelt og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere, herunder eget og andre nationers forsvar, politi og en række civile aktører. Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Torpedostation Kongsøre

Lokation

Region Sjælland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

16.08.2020

Indrykningsdato

18.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent