F-35 Logistik programkoordinator ved FMI


F-35 Logistik programkoordinator ved FMI

Kan du arbejde selvstændigt i tæt dialog med kolleger og relevante myndigheder samtidig med, at du medvirker til en succesfuld anskaffelse og drift af Danmarks nye kampfly? Hvis svaret er ja, kan du søge stillingen som F-35 logistik programkoordinator.
Om os
F-35 kampflyprogrammet er en programorganisation i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), som gennemfører kontrahering, planlægning og koordination af indfasningen af den nye kampflykapacitet i Forsvaret. Vi har til opgave at realisere indholdet af den politiske aftale vedrørende anskaffelse af F-35. Derfor stiller vi høje krav til os selv og vores samarbejdspartnere.

F-35 er et højteknologisk og moderne 5. generations kampfly, hvor nye koncepter for logistik og vedligeholdelse i et globalt partnerskab er en essentiel forudsætning for en succesfuld implementering af flyet i det danske forsvar.

Vi er derfor afhængige af et godt og smidigt samarbejde med såvel interne som eksterne interessenter og samarbejdspartnere. Faglighed og gode samarbejdsevner er i højsædet. Vores arbejdsklima er kendetegnet ved en god og uformel tone med fokus på resultater. Vi lægger endvidere vægt på gode betingelser for din personlige udvikling som medarbejder.
Om stillingen
Stillingen indgår i den militærfaglige del af kampflykontoret, som består af erfarne piloter, teknikere/logistikere samt andre specialister.

Det primære sagsområde vil være relateret til logistik og vedligeholdelse med ansvar for, at de projekter og aktiviteter, der skal gennemføres i implementeringsprocessen, gennemføres som planlagt. Specifikt drejer det sig bl.a. om at videreudvikle logistiske koncepter for forsynings- og vedligeholdelsestjenesten for F-35 i rammen af det globale partnerskab.

Du vil fungere som koordinator/gruppeleder for en række projekter fordelt på logistik og vedligeholdelse med tilknyttede projektledere og specialister fra hele forsvaret. Jobbet stiller store krav til dine evner til at samarbejde og koordinere på tværs af myndigheder, faggrene og specialer. Endvidere skal du bidrage med input til opstilling af den samlede logistiske struktur og uddannelsesmæssige forhold. I en lang række logistiske sager og spørgsmål vil du være kampflyprogrammets forbindelsesled til Flyverkommandoen og Fighter Wing Skrydstrup.

Opgaverne løses derfor i tæt koordination med den øvrige kampflyorganisation, herunder især projektlederne for vedligeholdelse, forsyning, støtteudstyr, personel- og etablissementsområderne fra blandt andet Flyverkommandoen, Forsvarsministeriets Etablissementsstyrelse og Fighter Wing Skrydstrup samt internt i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Efterhånden som de logistiske projekter afleveres til den operative struktur, vil der være mulighed for at udvikle stillingen, så den på sigt kan blive Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses repræsentant på Fighter Wing Skrydstrup i forbindelse med den kommende F-35A drift.
Du må forvente et udbredt samarbejde med kolleger fra de øvrige nationer i F-35 partnerskabet og tæt dialog med programorganisationen i USA.

Stillingens faste tjenestested (eks. Ballerup, Karup eller Skrydstrup) vil blive fastlagt på baggrund af den valgte kandidats bopæl i forhold til opgaveløsningen. Du må påregne arbejdsdage ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Flyverkommandoen og Fighter Wing Skrydstrup, samt et antal rejsedage om året, bl.a. til USA. Tilrettelæggelsen af arbejdet vil ske i koordination med den valgte kandidat med mulighed for et antal hjemmearbejdsdage.
Om dig
For at komme i betragtning til stillingen skal du være officer og bør have gennemført VUT-II/L, Stabskursus eller anden tilsvarende akademisk uddannelse. Det forudsættes, at du har forrettet tjeneste i en til to stillinger på dit funktionsniveau, herunder som teknisk officer på wingniveau, ved Flyverkommandoen og/eller Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Vi forventer, at du kan dokumentere relevante arbejdserfaringer fra arbejde med logistik og vedligeholdelse af fly eller helikoptere i forsvaret.

Derudover lægger vi vægt på, at du:
• har stor viden om logistik, vedligeholdelse samt operationer med kampfly i forsvaret
• har gode skriftlige og mundtlige fremstillingsevner – både på dansk og engelsk
• har gode analytiske evner
• er engageret og har gode samarbejdsevner
• kan arbejde selvstændigt
• kan håndtere mange bolde i luften på en gang
• har erfaring med internationalt samarbejde

Erfaring med program- og projektledelse er en fordel, men ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte oberstløjtnant Lars Lind Knudsen ved Forsvarsministeriets- Materiel- og Indkøbsstyrelse, på telefon 2560 0489.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19141.

Ansøgningsfristen er søndag den 19. juli 2020 og vi forventer at afholde samtaler i uge 33. Stillingen er til besættelse snarest muligt og den endelige ansættelsesdato bliver koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge dine seneste FOKUS. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på www.fmn.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

19.07.2020

Indrykningsdato

18.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent