Administrations og logistik ”blæksprutte” til en unik arbejdsplads


Administrations og logistik ”blæksprutte” til en unik arbejdsplads

Har du lyst til at prøve kræfter med en spændende stilling i Arktisk Kommando, der har in-ternationalt fokus og god trivsel, og har du en god forståelse for administration og logistik? Ser vi gerne at du søger stillingen som overassistent ved Arktisk Kommando i Nuuk.
Om os
Arktisk Kommandos opgaver bærer præg af det internationale fokus på udviklingen i den arktiske region. Et fokus, der kun kan forventes at øges inden for de næste år. Du vil derfor blive en del af en arbejdsplads, hvor du er med til skabe et sikkert Arktis i samarbejde med nationale og internationale partnere.

Sektionen, kaldet J1, indgår i operationsstøttesøjlen ved Arktisk Kommando. Vi består af 10 medarbejdere, hvis funktion er at støtte Arktisk Kommandos stab indenfor bl.a. drift, IT, forsyning og administration.

Udover at have et stærkt kollegialt sammenhold, gør vi som arbejdsplads, meget for at have et godt socialt sammenhold med blandt andet arrangementer for hele familien. Derudover har du mulighed for at blive en del af Arktisk Kommandos båd- og hyttelaug.
Om stillingen
Som overassistent bliver du en del af os, hvis overordnede opgaver er administration, vedli-geholdelse/drift af bygninger/materiel/køretøjer og IT-support. Vi består af 10 medarbejdere, hvor der er tre personer i administrationselementet, som du bliver en del af. Din nærmeste leder er lederen for administrationselementet, som er en seniorsergent.

Arktisk Kommando adskiller sig på mange måder fra tjenestesteder i Danmark. Funktioner der tages forgivet på en kaserne, flyvestation og flådestation, findes ikke hos Arktisk Kom-mando. Derfor har vi stor kontakt til øvrige virksomheder i Nuuk, der servicerer Arktisk Kommando med alt fra rengøring og snerydning til ejendomsadministration og alarmover-vågning. Vi er desuden indgangsvinklen for kommandoens øvrige medarbejdere vedrørende administrationsspørgsmål, hvor dine arbejdsområder bliver indenfor personale-, rejse-, og økonomiadministration samt praktisk logistik herunder støtte til besøg til Arktisk Kommando.

Hos os er der ingen opgaver, der er for store eller små, og du skal derfor også forudse at varetage praktiske opgaver som f.eks. ommøblering af lokaler ved møder, hjælpe til på lage-ret og andet forfaldet arbejde. Dette gør sig ikke kun gældende for denne stilling, men alle hos os bidrager med praktisk arbejde, hvis opgaven og tiden kræver det.

Samtidig vil du opleve, at du får stor indflydelse på ikke blot Arktisk Kommandos operative aktiviteter, men også udviklingen i Arktis. Arktis er kendetegnet ved, at der ikke er langt mellem de centrale beslutningstagere, hvilket fascinerer og forpligter! Desuden vil du få rigtig gode muligheder for at udvikle dig fagligt gennem løsning af dine opgaver og i det daglige samarbejde med blandt andet Arktisk Kommandos øvrige medarbejdere og chefer.

Stillingen er placeret i Nuuk, men der på sigt forekomme rejseaktivitet til Danmark grundet kursus osv.
Om dig
Du må meget gerne enten være uddannet som kontorassistent – eller tilsvarende kontorfaglig uddannelse med relevant erfaring med administrative forretningsgange fra tidligere stillinger. Alternativt kan du også have en uddannelse indenfor det logistiske område. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra Forsvaret, alternativt andre offentlige myndigheder.

Du har flair for anvendelse af IT, og er rutineret i brugen af Microsoft Office. Ligeledes vil det være en fordel, om du har erfaring med det administrative IT-system DeMars (SAP). Det forventes, at du kan formulere dig godt på skrift og i tale på dansk, da alle procedurebeskri-velser er på dansk. Taler og skriver du grønlandsk og engelsk, er dette kun en fordel, men ikke et krav.

Som person er du udadvendt og trives i et blandet arbejdsmiljø, hvor der arbejdes på tværs af afdelingerne. Du er vant til at arbejde selvstændigt, og er indstillet på fleksibelt og tæt samarbejde, og i øvrigt ikke går i vejen for udfordringer.
Ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat, og aflønnet efter gældende relevant overenskomst på Grønland.
Arbejdstiden er 40 timer om ugen.

Der anvises ikke bolig.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansæt-telsesforløbet. Du er eller skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.

Ansøgningsfristen er den 12. juli 2020. Vi gennemfører løbende samtaler. Samtalerne for-ventes at foregå via VTC eller SKYPE.

Stillingen ønskes besat senest den 1. august 2020 eller snarest derefter.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til administrationsbefa-lingsmand i J1 seniorsergent D. Nonno-Nielsen, FKO-A-J105@MIL.DK, tlf. +299 36 40 83.

Du kan kontakte AKO HR partner ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på FPS-RA-MA01@MIL.DK eller på tlf. +299 49 11 04, såfremt du har spørgsmål til specifikke grønland-ske ydelsesforhold.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lars Holte Sandgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på +45 7281 9158.

Ansøgningsfristen er den 12. juli 2020. Vi forventer at gennemføre samtaler umiddelbart herefter.


OM ARKTISK KOMMANDO
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen for-stærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 70 medar-bejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grøn-land, på Færøerne samt i Danmark.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

AKO Nuuk

Lokation

Grønland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

12.07.2020

Indrykningsdato

18.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent