Maskinfolk til Konstruktionskompagniet, Ingeniørregimentet


Maskinfolk til Konstruktionskompagniet, Ingeniørregimentet

Vil du være med til at sikre de bedst mulige forhold for vores styrkebidrag rundt omkring i
verden? Er du omstillingsparat og fleksibel samtidig med at du er en holdspiller?
Kan du sige ja til ovenstående, er en af stillingerne som maskinfører i maskindelingen muligvis noget for dig.
Om os
Konstruktionskompagniet (KONSTKMP) er et specialistkompagni og en del af Ingeniørregimentet. Vi
består af 152 medarbejdere fordelt i 5 delinger.
Kompagniet er værnsfælles, hvilket betyder, at vi på nuværende tidspunkt har personale fra både
Flyvevåbnet og Hæren.

Konstruktionskompagniet er en del af 3 CBRN- og KONST-bataljon, hvis motto beskriver hverdagen
meget godt:
Everything – Everytime – Everywhere
Alting – Altid – Alle steder
Delingerne i kompagniet består af en kommandodeling, to maskindelinger, en konstruktionsdeling, en
lejrdeling og en infrastruktursektion.

Vores primære opgave består i, at støtte Forsvarets enheder i opbygning og vedligeholdelse af lejre.
Derudover løser vi alle tænkelige opgaver, både nationalt og internationalt. For tiden udsender vi
camp-bidrag til Irak, men har også årligt medarbejdere på Grønland i en kortere periode for at vedligeholde Forsvarets faciliteter.

Kompagniet er kendetegnet ved et højt aktivitetsniveau med til tider mange rejsedage. Derudover er kompetenceudvikling en naturlig del af hverdagen.
Om stillingen
Som maskinfører i Konstruktionskompagniet bidrager du til at løse kompagniets mange opgaver i ind og udland. Hovedopgaven er etablering af lejre, men vi løser også en bred vifte af andre opgaver.
Vi løser opgaverne som en enhed og du må derfor ikke forvente kun at løse opgaver indenfor dit eget
fagområde.
Da stillingen er en militær stilling er den grønne tjeneste også en væsentlig del at jobbet.
Der er derfor, som i resten af Forsvaret, feltdage, skydebanedage og øvelser.
Om dig
Du er uddannet konstabel og har forrettet tilfredsstillende tjeneste. Har du en baggrund indenfor entreprenørbranchen er det naturligvis en fordel, men ikke et krav.
Som kommende maskinfører i Konstruktionskompagniet er det vigtigt at du har en løsningsorienteret tilgang til opgaverne og besidder en vis portion kreativitet.
Har du relevante kurser er det naturligvis en fordel, hvis ikke sammensætter vi et forløb hvor du bibringes relevante kompetencer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en ufaglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Hærens Konstabel og Korporal forening.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlig tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichef Kim K. Jakobsen på 4042 5223 eller IGR-3B-300A@mil.dk. Vær i den forbindelse opmærksom på at der er sommerferie i ugerne 28, 29 og 30.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Kit Svendsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RA-3HOV1@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse til internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 26/7-2020. Samtaler forventes gennemført i forlængelse heraf..
Stillingen ønskes besat den 01/09-2020 , eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Re-gimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscente-ret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmevær-nets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Ka-serne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

26.07.2020

Indrykningsdato

17.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent