Projektmedarbejder til Arktisk Kommando - Kastellet


Projektmedarbejder til Arktisk Kommando - Kastellet

Vil du være med til at styrke udviklingen af Forsvarets operative opgaveløsning i Arktisk?

Hvis du interesserer dig for projektledelse og udviklingen i Arktis, og har mod og evner til at kaste dig ud i kompleks projektstyring i en kommando med nationalt og internationalt fokus, så opfordres du til at søge stillingen som projektmedarbejder ved Arktisk Kommandos projektkontor i København.

De operative opgaver ved Arktisk Kommando bærer præg af det internationale fokus, der er på udviklin-gen i den arktiske region. Et fokus, der kun kan forventes at øges inden for de næste år.

Du vil derfor blive en del af en arbejdsplads, hvor du er med til skabe et sikkert Arktis i samarbejde med nationale og internationale partnere.
Om os
Projektimplementeringsorganisationen sidder alle samlet i Kastellet i København. Vi er en del af planlæg-ningssektionen. Sektionen har to kerneopgaver; gennemføre Arktisk Kommandos langsigtede planlægning og forestå implementering af Arktisanalysens anbefalinger. Planlægningssektionen, også kaldet J35, indgår i operationssøjlen ved Arktisk Kommando. Sektionen består af dig og 11 kollegaer der sidder både i Nuuk og i København.
Om stillingen
Som projektmedarbejder vil du spille en vigtig rolle i den forsatte implementering af Arktisanalysens anbefalinger. Projektorganisationen består af seks kollegaer. Du vil referere til sektionschefen, der til dagligt sidder i Nuuk, men ofte vil være i København. I J35 i Nuuk sider chefen for sektionen sammen med tre kollegaer, og har den daglige kontakt til Arktisk Kommandos ledelse.

Stillingen rummer et spændende indhold med høj grad af ansvar og selvstændighed i løsningen af de nedenstående opgaver:

• Projektledelse af komplekse projekter i samarbejde med de tre værn og de funktionelle styrelser
• Koordinator på udviklingstiltag
• Projektstyringsmæssig rådgivning af Arktisk Kommandos ressortkontorer
• Kommunikation og formidling af implementeringen af Arktisanalysens anbefalinger

Du vil opleve, at du får stor indflydelse på udviklingen i Arktisk Kommando. Arktisk Kommando er kende-tegnet ved, at der ikke er langt mellem de centrale beslutningstagere, hvilket fascinerer og forpligter! Desuden vil du få rigtig gode muligheder for at udvikle dig fagligt gennem løsning af dine opgaver og i det daglige samarbejde med blandt andet Arktisk Kommandos øvrige medarbejdere og chefer.

I forbindelse med ledelse af konkrete projekter og implementeringstiltag vil du skulle identificere og gå i dialog med eksperterne ved henholdsvis Arktisk Kommando, på tværs af koncernen og hos vores mange eksterne samarbejdspartnere. Din succes som projektmedarbejder vil afhænge af din evne til dette.

Stillingen er placeret i København, men der må forudses nogen rejseaktivitet.
Om dig
Vi forventer, at du har en relevant (akademisk) uddannelse eksempelvis cand.merc, cand. scient. pol. eller uddannelse med kommunikations- eller projektstyringsmæssig baggrund. Derudover forventer vi, at du kan bevare overblikket og prioritere opgaver, så opgaverne bliver løst inden for angivne deadlines, du er en tydelig kommunikator, formår at skabe relationer på alle niveauer, har erfaring med sagsbehandling, er detaljeorienteret, har personlig integritet og gode analytiske evner.

Det er en fordel, hvis du:
• Har kendskab til Forsvaret, grønlandske og færøske forhold samt erfaring fra offentlig forvaltning.
• Har kendskab til forsvarets operative behov i den arktiske region.
• Kendskab til - Forsvarsministeriets - businesscase model.
• Du har gerne erfaring fra Forsvaret og tidligere arbejdet i det arktiske område.
• Kendskab til sags- og beslutningsgange og terminologi i Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet.
• Erfaring med projektledelse, herunder projekt- og økonomistyring.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes efter gældende relevante overenskomst.

Det er en projektstilling, hvor der indledningsvis tilbydes ansættelse frem til 31. juli 2021. Skulle projekt-organisationen blive forlænget vil du kunne tilbydes forlængelse i stillingen.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sik-kerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendesen under hele ansættelsesforløbet – til denne stilling, skal du kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enehder i internationale opereationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos major Nikolaj Lundsteen, e-mail FKO-A-J3510@MIL.dk, tlf. +45 2020 9280.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR konsulenten ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 728 19142.

Ansøgningsfristen er den 12. juli 2020. Vi forventer løbende at gennemføre samtaler, dog ikke senere end udgangen af uge 30. Samtalerne vil foregå via VTC eller SKYPE eller ved fremmøde i Kastellet.
Tiltrædelse er den 1. september 2020, gerne allerede den 1. august, såfremt det er muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte rele-vante dokumetner må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Kastellet

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

12.07.2020

Indrykningsdato

17.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent