Faglærer på radar-området ved Air Control Wing Uddannelsessektion (Genopslag)


Faglærer på radar-området ved Air Control Wing Uddannelsessektion (Genopslag)

Har du lyst til et job i spændende og dynamiske omgivelser, hvor uddannelse og udvikling er omdrejningspunktet, så er jobbet som faglærer RADAR lige noget for dig.
Som faglærer i Teknisk Træning (SET) vil du sammen med kollegaer og samarbejdspartnere være med til at uddanne og udvikle fremtidens teknikere i ACW.
Om os
ACW er en geografisk spredt enhed i Danmark, som døgnet rundt – året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum, samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. ACW stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar”, og fokuserer på gennem trivsel og anerkendelse af medarbejderne at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret.

ACW uddannelses- og træningssektion, Teknisk Træning (SET), planlægger og afvikler kurser for wingens teknikere indenfor for specialeområderne; kommunikations-, data-, ground support equipment- og radartekniker. Vi beskæftiger os primært med styrkeproduktion og efteruddannelse af de faglærte soldater, som drifter og vedligeholder det tekniske udstyr i ACW. Samtidig bidrager vi også til at skabe større systemforståelse blandt brugere og operatører.

Vi er et element på 5 medarbejdere med stort fokus på løbende udvikling og tilpasning af vores produkter, herunder også den pædagogiske udvikling af vores instruktører. Udover traditionel undervisning arbejder vi aktivt med at indføre metoder som mentorordning og elektronisk undervisning til at skabe læring og formidling.

I SET har vi en uformel tone, hvor vi lægger stor vægt på rummelighed og gode relationer – internt i elementet såvel som til vores kunder.
Om stillingen
Som faglærer inden for radar-området vil din kerneopgave være at tilsikre, at SET til stadighed kan udbyde relevant undervisning for wingens radarteknikere. SET råder over to radar faglærerstillinger, som i fællesskab afvikler sektionens radarkurser og hvor du vil komme til at varetage den ene stilling. Du vil komme til at virke som instruktør, kursusleder og arbejde med udvikling af nye kurser samt efteruddannelse.

Som instruktør vil du undervise på et eller flere kurser, afhængig af de erfaringer du bringer med dig. På sigt forventes det, at du vil overtage det meste af instruktørvirket på radarområdet.

Som kursusleder er du ansvarlig for planlægning, koordinering samt facilitering af kurser. Herunder vil du varetage praktiske forhold ved kursus, forestå koordination med eksterne instruktører, opdatere uddannelsesdokumentation, og foretage evaluering og opfølgning på kursusvirksomhed.

Du vil ligeledes komme til at arbejde med udvikling af nyt uddannelsesmateriale samt kurser på de områder, som endnu ikke er dækket ind. Det drejer sig eksempelvis om grundlæggende radarkendskab, electronic warfare (EW) samt radarkursus for de operative medarbejdere. ACW er i en rivende udvikling, og det forventes at dette kan have stor fokus.

Du vil få en stor grad af frihed under ansvar, med plads til initiativ og nytænkning.
Om dig
Du er oversergent, eller sergent der er vurderet egnet til højere niveau, og har en faglig uddannelse som elektronikfagtekniker eller tilsvarende.

SET uddanner i brug og vedligeholdelse af komplekse systemer, hvor det vil blive vægtet højt at du har ACW baggrund og kan bringe din ACW systemviden, færdigheder og kompetencer i spil. Dette er ikke et ufravigeligt krav, så hvis du har opnået viden og færdigheder fra andre værn, som eksempelvis sensortekniker i Søværnet, vil det ligeledes kunne tages i betragtning samt være udslagsgivende for at komme i betragtning til stillingen.

Instruktørerfaring og formidlingsevner på skrift og tale vil ligeledes blive vægtet højt.

Som menneske forventes det, at du har en åben, rummelig og ærlig tilgang til dig selv og verden. Du er villig til at udvikle dig i takt med de behov der opstår, være konstruktiv og er parat til at arbejde selvstændigt, ansvarsbevidst og opsøgende. Gensidig loyalitet er en naturlig del af at arbejde i SET.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan søges af en erfaren sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder ACW-SET, premierløjtnant Asger Thy Sørensen på mail acw-set-001@mil.dk eller telefon 72 84 51 50 / 27 50 32 69.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 24. juli 2020. Samtaler afholdes i uge 31 med henblik på ansættelse 1. september 2020.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

24.07.2020

Indrykningsdato

17.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent