Shift Leader til det Taktiske Operationscenter ved MND N


Shift Leader til det Taktiske Operationscenter ved MND N

Interesserer du dig for og har flair for gennemførelsen af operationer, kan du holde hovedet koldt når der er mange bolde i luften og kan du se en spændende professionel udfordring ved at skulle bidrage til føring af brigadestabe og divisionstropper i et skarpt multinationalt miljø? Multinational Division North (MND N) opbygger det nye hovedkvarter, hvor du i en nyoprettet stilling i Operationscenteret vil få ansvaret i et af de mest operative, udfordrende og fedeste job der findes i Hæren!
Om os
Multinational Division North (MND North) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.
MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.
MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.
Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
For de fleste vil arbejdet i et multinationalt divisionshovedkvarter være nyt, men så længe du har viljen til at lære og synes at det er spændende at arbejde med og har flair for operationer, så vil du kunne få en helt unik mulighed for din personlige udvikling. I Operationscenteret kommer du til at være en del af et fantastisk spændende internationalt hold, hvor samarbejde, initiativ, evnen til at handle og en operativ analytisk tilgang er centrale elementer, når der arbejdes med skarp planlægning og gennemførelse af operationer i fred, krise og konflikt. Samtidig lægger vi også vægt på, at vi har det sjovt i dagligdagen.
Operationscenteret er delt op i begge geografiske dele af hovedkvarteret og vi består af officerer og befalingsmænd fra Estland, Letland, Litauen, Canada og Danmark.

I Operationscentret arbejder vi for:
• We CONTROL the execution of the operation and COMMAND on the behalf of the commander – “we fight the battle”!
• We analyse, evaluate, pack and pass relevant information and generate situational awareness to ALLOW DECISIONS TO BE MADE by the commander!

Operationscenteret består af:
• Taktisk Operationscenter (TOC) der håndterer operationer fra 0 til 24 timer og som er bemandet 24/7/365 i fred, krise og konflikt.
• Operations- og planlægningscellen (OPS/PLANS) der håndterer operationer fra 24 til 72 timer.
• Fremskudt Kommandostation (FCP).
• Forbindelsesofficerscellen.

I fredstid vil du være ansvarlig for opbygningen og driften af divisionens Taktiske Operationscenter i Adazi og situationsrummet i Slagelse og får dermed en helt unik mulighed for, i helt nye bygninger, at skabe rammerne for, at Operationscenteret får de bedst mulige betingelser for føringen af divisionens enheder i fred, krise og konflikt. Opgaven indebærer tillige optimering af de interne stabsprocesser, så vi bliver endnu hurtigere til at træffe effektive operative beslutninger og ikke mindst være med til at gøre det Taktiske Operationscenter knivskarpt til den næste store øvelse i maj 2021, der er et vigtigt skridt frem mod vores certificering. Med dit ”entreprenørgén”, din evne til at ”tænke ud af boksen” og dit operative mindset, vil du således få en helt central opgave i forbindelse med udviklingen og implementeringen af divisionens nye føringskoncept.
På øvelser, i krise og konflikt leder du det ene af de to hold, som på skift bemander det Taktiske Operationscenter. Her bruger du dine gode taktiske og ledelsesmæssige evner til at holde hovedet koldt, også når det bliver hektisk, du sørger for at synkroniserer divisionens operationer i deep, close og rear og formår gennem teamwork, at anvende de mere end 20 dygtige specialister du har til rådighed inden for eksempelvis Intelligence, Battle Space Management, Air, Aviation, targeting og Information Activities.
Om dig
Du er udnævnt major eller kaptajn som har gennemført OFU, VUT-II/MMS eller lignende ækvivalerende uddannelse. Såfremt du stadig er under uddannelse har du som minimum gennemført OFU og er i gang med Master i Militære Studier.

Du har i tidligere stillinger gjort stabstjeneste på afdelingsniveau og meget gerne på brigadeniveau.

Du brænder for kernen i det militære håndværk: At planlægge og gennemføre operationer. Du har en god operativ erfaring, kombineret med viljen til at lære mere, mod til at tænke ”ud af boksen” i forhold til planlægning og gennemførelse af operationer og har lyst til at arbejde i et virkeligt spændende internationalt miljø.

Du er en person med solide lederegenskaber og har en god helhedsforståelse. Dine kompetencer ligger inden for analyse og planlægning, du kan hurtigt sætte dig ind i komplekse problemstillinger, gå forrest i det Taktiske Operationscenter for dermed at skabe de bedste operationsvilkår for divisionens enheder – også når dit hold har været på i mange timer.

Hvis du ser dig selv som operativ og synes ovenstående kunne være rigtig spændende, så passer du formentlig rigtig godt på vores hold. Et internationalt hold som lever efter mottoet: TEAM – Together Everyone Achieves More!
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er kaptajn/kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller anden relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen som kaptajn/kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn/kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major/orlogskaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos kontakte oberstløjtnant Kenneth Strøm på MNDN-G3-NK@FIIN.dk eller tlf.: +45 407 407 20 (arbejder i et klassificeret område, så ringer tilbage). Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 2. august 2020. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 32/33.
Stillingen er til besættelse pr. 01. oktober 2020 eller snarest derefter

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

02.08.2020

Indrykningsdato

17.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent