Chefsekretær for chefen i Air Control Wing


Chefsekretær for chefen ved Air Control Wing

Air Control Wing søger en effektiv, forudseende og engageret chef- og ledelsessekretær med sine meningers mod.
Så vil du være med til at skabe de mest optimale rammer for vores chefers daglige virke, og er du udadvendt, omhyggelig samt struktureret? Så er du måske den næste chef- og ledelsessekretær i Air Control Wing.
Om os
Air Control Wing er en af Flyvevåbnets operative enheder i Danmark. Året rundt overvåger og kontrollerer vi dansk luftrum samt indsætter fly til beskyttelse af Danmark. Vi deltager i internationale missioner og vi gør en dyd ud af at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar”.

Hos os vil du opleve, at vi fokuserer på at skabe resultater gennem høj faglighed, godt arbejdsmiljø og udvikling. Vi mener at medarbejderne er vores styrke og vigtigste ressource.

Air Control Wing er geografisk spredt med hovedsæde i Karup og med enheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm).

Du vil, som sekretær for chefen i Air Control Wing, blive placeret i vores Support Group
og tilknyttet Commanders Support Staff. Her arbejdes der blandt andet med adjudantur, sekretærvirke for Air Control Wing ledelse, økonomi- og budget, presse og kommunikation, militær sikkerhed, IT-koordination samt sekretariats- og kontaktvirksomhed.
Om stillingen
Du vil blive en meget betroet medarbejder, som for at kunne løse opgaverne fuldt ud, deltager i alle chefmøder, samarbejdsudvalgsmøder mm., med krav om høj grad af fortrolighed.
Det betyder for dig, at du vil være ansvarlig for referentvirksomhed, mødeplanlægning, koordinering af kalendere og aftaler samt koordinering af diverse besøg til myndigheden.

Derudover vil du udarbejde breve og invitationer samt stå for arrangementer af repræsentativ karakter ved enheden. Desuden fremlægger du ind- og udgående sager for chefen for Air Control Wing samt foretager de praktiske foranstaltninger i forbindelse med dennes rejse- og mødevirksomhed. Du vil også, i et vist omfang, skulle støtte myndighedens tre afdelingschefer, som sammen med chefen for Air Control Wing udgør chefgruppen.

Endelig kan du, i et vist omfang, blive bedt om at støtte Commanders Support Staff med løsning af andre opgaver ved blandt andet parader, besøg og enhedsarrangementer. Herudover bistår du med registrering af og vejledning omkring postfordeling i dokumenthåndteringssystemet.

Du kommer til at sidde på chef Air Control Wing forkontor sammen med Air Control Wing myndighedschefsergent, som har et indgående kendskab til, og netværk i, Air Control Wing.
Om dig
Vi forestiller, os at du har en kontorfaglig uddannelse og det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring fra en lignende chefsekretærstilling. Vi forventer, at du er god til planlægning, styring og det at danne relationer samt at du har stærke skriftlige kompetencer.

Ud over dine faglige kvalifikationer og kompetencer, skal du besidde gode samarbejdsevner, være god til at arbejde selvstændigt med dine opgaver og have mod til at stå fast.

Det forventes, at du har god ordenssans, er punktlig samt at du optræder ansvarsfuldt og serviceminded i dit arbejde, da resten af organisationen er afhængig af det.
Fortrolighed, venlighed og overblik er nøgleord for dit virke som chefsekretær.

Du bemærker forskellen på væsentligt og mindre væsentligt, selv blandt rutineprægede arbejdsopgaver, og du skal desuden være en dygtig, effektiv og diplomatisk kommunikator i både skrift og tale, på såvel dansk som engelsk.

Du har IT-brugerkundskaber svarende til PC-kørekort. Kendskab til SAP og elektronisk sags- og dokumenthåndtering (KESDH) er ønskeligt.

Kendskab til Forsvarets, Flyvevåbnets og Air Control Wing organisation er ønskeligt, men absolut ikke et krav.

Vi tilbyder dig en stilling med;
• relevant kompetenceudvikling i forhold til de krævede opgaver og eventuelle egne ønsker.
• en super spændende og usædvanlig arbejdsplads med både rutine og afveksling.
• at blive en del af chefsekretærnetværket i Flyvevåbnet.
• at være en del af en sektion med godt kollegaskab og sammenhold, der altid støtter hinanden.
• en hverdag med mulighed for fleksibilitet og gode muligheder for at skabe balance mellem arbejdsliv, familieliv og private interesser.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Basislønnen er 25.276,08 kr. pr. måned.
Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschefen i Commanders Support Staff, major Jesper Myrtue, Air Control Wing på mail: acw-sc-001@fiin.dk eller på telefon 7284 50 10.

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen, herunder ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Julie Palmquist på telefon 7281 9159.

Ansøgningsfristen er den 22. juli 2020. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter.
Stillingen ønskes besat den 1. august 2020 eller efter aftale.

Vi vil bede dig søge stillingen via nedenstående link.
Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR CONTROL WING
Air Control Wing er en geografisk spredt operativ enhed, med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde i Karup.
Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. Air Control Wing stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar”.
Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne og den forskellighed de tilfører vores enhed. Vi har brug for alle, som bidrager fleksibelt og proaktivt til vores opgaveløsning. Medarbejderne i Air Control Wing er innovative, dedikerede og leverer opgaveløsninger af høj kvalitet. Samtidigt fokuserer vi på, at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og udvikling.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

22.07.2020

Indrykningsdato

15.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent