Eskadrille 723 søger en stabil og ressourcestærk konstabel som operationsassistent (Genopslag)


Eskadrille 723 søger en stabil og ressourcestærk konstabel som operationsassistent (Genopslag)

Er du en moden og erfaren konstabel, der kunne tænke sig at være en del af operationssektionen med ansvar for det daglige operative virke ved Eskadrille 723?

Så har du nu mulighed for et spændende job, hvor du kan være med til at levere operativ effekt.
Om os
Helicopter Wing Karup (HWKAR) har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere. Vi træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.

Desuden støtter vi Hæren, Søværnet, Rigspolitiet og Politiets aktionsstyrke samt udøver søredningstjeneste. HW KAR forestår endvidere basisuddannelse af piloter til Forsvaret.

Eskadrille 723 løser skarpe operative opgaver både nationalt og internationalt. De primære opgaver for eskadrillen er opgaveløsningen i Nordatlanten om bord på Søværnets enheder af THETIS-klassen og internationale operationer ombord på ABSALON- eller IVER HUITFELT-klassen. Herudover støttes især Søværnet i diverse øvelsesaktiviteter i ind- og udland.
Om stillingen
Operationssektionen (O-SEK) ved Eskadrille 723 har ansvaret for planlægningen og gennemførelsen af alle operative aspekter af eskadrillens virke. Du vil således sammen med resten af O-SEK være med til at sætte og fastholde den operative retning for hele eskadrillen.

Du vil komme til at arbejde med den daglige planlægning af flyvningerne og sammen med resten af O-SEK prioritere opgaver, når der sker ændringer. Du vil endvidere arbejde med den kortsigtede planlægning af eskadrillens aktiviteter og i perioder selvstændigt skulle træffe beslutninger omkring ændringer og omdisponeringer.
Om dig
Du er proaktiv og skal kunne arbejde selvstændigt og struktureret, da du skal være med til at skabe overblik over konsekvenser af ændringer i de planlagte aktiviteter. Dette overblik vil danne grundlag for en effektiv og stabil opgaveløsning samt gennemsigtighed med det samlede ressourceforbrug.

Du skal kunne finde dig tilpas i et dynamisk miljø og være i stand til med kort varsel, at justere de operative aktiviteter og facilitere gennemførelsen af ændringerne.

Du skal i det daglige arbejde fungere som en aktiv medspiller i det team, der er bindeleddet mellem eskadrillen og eksterne samarbejdspartnere, som dagligt rekvirerer operativ effekt leveret af MH-60R SEAHAWK. Det er derfor en fordel, men ikke et krav, hvis du har operativ indsigt og dermed har kendskab til planlægning og gennemførelse af operationer på taktisk niveau.

Det er vigtigt, at du besidder gode kundskaber indenfor samarbejde og kommunikation, da du skal kunne indgå i relationer på alle niveauer.

Da du vil komme til at stå for eskadrillens registrering og arkivering, skal du kunne anvende Workzone/KESDH. Derudover forventes det, at du har almindelig erfaring med Office pakken, ligesom det er ønskeligt, at du har erfaring med anvendelse af WING.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger vedrørende stillingen er du velkommen til at kontakte næstkommanderende i O-SEK, premierløjtnant Mikael Herping (PAL) på telefon 728 43962, man-fre mellem 0800-1400.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Elementleder Anders Siig Jørgensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS241@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 1. august 2020 og samtaler forventes afholdt i uge 32/33. Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2020.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.08.2020

Indrykningsdato

15.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent