Våben- og elektronikofficer til 2. Eskadre


Våben- og elektronikofficer til 2. Eskadre

2. Eskadre søger våben- og elektronikofficer med kendskab til 2. Eskadres enheder til stabselementet ved Flådestation Frederikshavn eller alternativt til eskadrestaben ved Flådestation Korsør. Har du et højt fagligt niveau og evnerne til at medvirke til udviklingen af våben- og elektronikområdet ved 2. Eskadre, så er stillingen ved 2. Eskadres våben- og elektronikafdeling helt sikkert noget for dig.
Om os
2. Eskadres stabselement ved Flådestation Frederikshavn er en fremskudt stab på i alt seks medarbejdere. Elementets primære opgave er at sikre de af 2. Eskadres enheder, som er geografisk placeret ved Flådestation Frederikshavn den nødvendige støtte herunder, varetage sagsbehandling samt koordination med øvrige myndigheder og på tværs af styrelser. Du vil være en del af 2. Eskadres våben- og elektronikafdeling, hvor du refererer direkte til 2. Eskadres chef for våben- og elektronik. Ved stabselementet ved Flådestation Frederikshavn vil du være chef for en seniorsergent.
Om stillingen
Som stabsofficer ved 2. Eskadres våben- og elektronikafdeling, vil du skulle udføre selvstændigt stabsarbejde og støtte underlagte enheder. Du vil være 2. Eskadres primære kontakt og sparringspartner for underlagte enheder ved Flådestation Frederikshavn inden for våben og elektronik. I denne forbindelse skal du være klar til at løse opgaver på tværs af forskellige fagområder.
Dine opgaver bliver bl.a. at koordinere udvikling af det underlagte materielområde og fremsende klasseændringsforslag til Søværnskommandoen samt koordinere udførelsen med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Du får ligeledes ansvaret for koordination mellem værksteder og enheder. Har du ikke tidligere erfaring fra stabstjeneste, får du her muligheden for at kombinere din solide operative erfaring med stabstjeneste og herved udbygge din profil til fremtidig tjeneste.
Stillingen er som udgangspunkt med fast tjenestested i Frederikshavn, men med mulighed for fast tjenestested ved 2. Eskadre, Flådestation Korsør – dette med lejlighedsvis tjenesterejser til stabselementet ved Flådestation Frederikshavn. Du skal forvente, at der eventuelt kan blive behov for dig ved afløsning på enhederne til søs.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant med erfaring som våben- og elektronikofficer. Alternativt er du premierløjtnant med en solid operativ erfaring fra sejlende tjeneste – i så fald vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale med henblik på udnævnelse. Som en del af den fremskudte stab er det vigtigt, at du selvstændigt tager initiativ, er synlig over for underlagte enheder, og ikke står tilbage for at løse opgaver, der rækker ud over dit primære fagområde.
Det vil være muligt at kombinere stillingen med en evt. uddannelse i Master i Militære Studier eller tilsvarende.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Aflønning i stillingen vil i så fald ske efter reglerne om midlertidig funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn/kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos OK Bo Norman Madsen, 2E-ST-CHVE, telefon 72 85 42 10. Alternativt OK Jan Niegsch, SCA-K-BEM01, telefon 72 85 75 21
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 2. august 2020. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Samtaler forventes afholdt i uge 32 og 33.

Stillingen er ledig til besættelse snarest, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

02.08.2020

Indrykningsdato

10.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent