TTT flymaskinist ved Eskadrille 722, Karup


TTT flymaskinist ved Eskadrille 722, Karup

Vil du være flyvende besætningsmedlem på EH101 Merlin helikopter og beskæftige dig med Taktisk Troppe Transport (TTT) under højt operative forhold? Kan du fungere under pres i et dynamisk miljø og levere kvalitetsprodukter hver gang? Kan du holde flere bolde i luften på samme tid og har du god forståelse for de tre dimensioner? Så er det dig vi mangler til stillingen som flymaskinist ved C-flight (TTT FE) ved Eskadrille 722, med ansættelse primo 2022.
Om os
Eskadrille 722 er den største af Helicopter Wing Karups tre operative helikoptereskadriller og huser flyvevåbnets helikopter - EH101 Merlin. De i alt 14 EH101 helikoptere anvendes i rollen som Search And Rescue (SAR) helikopter, Taktisk Troppe Transport helikopter (TTT) og VIP transport for bl.a. kongehuset, ministeriet m.fl.

Eskadrille 722 er kontinuerligt indsat i nationale operationer, idet der 24/7 alle årets dage, er tre SAR redningshelikoptere på kort beredskab rundt i landet. Ydermere støtter eskadrillens TTT kapacitet operationer for bl.a. Hæren, Søværnet, Specialoperationsstyrkerne, Politiets Aktionsstyrke (AKS) og mange flere. TTT kapaciteten understøtter såvel nationale som internationale operationer.
Om stillingen
Du varetager tjenesten som operativ TTT FE i ESK722 C FLT, TTT Taktisk Troppe Transport.
Som TTT FE i ESK722 vil du blive uddannet til at løse såvel det nationale som det internationale opgavekompleks.
Stillingen indebærer, at du skal forrette tjeneste som klarmelder, samt kunne varetage funktionen som prøveflyvningstekniker.

Du vil indgå i en højt operativ 4-mands besætning, bestående af 2 piloter og 2 crewmen, hvoraf du er den ene crewman, der samtidigt er TTT FE.
Som crewman planlægger du eksempelvis selv operative opgaveløsninger, lige fra kontakt med ”kunden”, til planlægning af flyveruter, bestilling af materiel og øvelsesområder, og så indgår du naturligvis i den endelige operative udførelse.
Du virker endvidere som skytte og bemander de våbentyper helikopteren kan udstyres med.
Du skal forvente rejseaktivitet i forbindelse med internationale operationer og øvelser i ind- og udland.
Om dig
Du er oversergent eller alternativt sergent med et godt udviklingspotentiale og klar til at gennemføre de for stillingen/graden krævede uddannelser.
Du er flymekanikeruddannet og har gennemført typekursus på EH101 helikopter, samt er klarmelder på denne type.
Du kan lide at arbejde i en enhed, hvor høj faglighed er en selvfølge.
Du fremstår motiverende, har en fleksibel tilgang til hverdagens udfordringer og ser løsninger frem for begrænsninger.
Du skal kunne arbejde med skiftende arbejdstider og pludselige ændringer i planlægning.
Du skal være konstruktiv og have gode samarbejdsevner, men samtidigt evne at løse opgaver selvstændigt.
Du skal beherske dansk og engelsk i både skrift og tale.
Selvom du eventuelt ikke har alle de ovennævnte kvalifikationer, kan du stadig ansøge om stillingen, da manglende kvalifikationer ved opstart, kan styrkes ved målrettet indsats.


REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE
I forbindelse med upload af din ansøgning vil du blive bedt om at besvare at antal spørgeskemaer.
I den forbindelse bør du have forberedt at kunne uploade
• Eksamensbevis for seneste gennemførte uddannelse og evt. bachelor eller gymnasiebevis.
• Seneste FOKUS/personudtalelse hvis du har været eller er ansat i Forsvaret
• Evt. kopi af dombogsudskrift hvis du har været i konflikt med loven.
• Synsstyrketest

Husk at uploade en synsattest også selv om du synes, du har perfekt syn. Det står nærmere beskrevet i ansøgningsskemaet. Hvis den og alle andre bilag ikke er uploaded, kan din ansøgning ikke behandles.
Du skal anvende dette link: https://karriere.forsvaret.dk/globalassets/pdf/synsattest-flymedicinsk-feb-2018.pdf.
Udskriv dokumentet og få det udfyldt og attesteret ved en optiker.

Du skal deltage i en fysisk afprøvning bestående af følgende:
• Kunne bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav

Du skal ligeledes bestå en optagelsesprøve ved Forsvarets Værnepligt og Rekruttering med tilfredsstillende resultat.

Efter afsluttet afprøvning, vil du forblive i din nuværende stilling og afvente den operative omskoling. Det nøjagtige tidspunkt for, hvornår der kan startes operativ omskoling er betinget af flere elementer som instruktører og internationale udsendelser. Vi forventer dog at dette kan ske primo 2022 og du skal forvente at det kan tage 1 år, inden man er fuld operativ.

UDDANNELSE
Du vil gennemgå følgende uddannelser
• Besætningsmedlemsuddannelse (BMU) på Flyveskolen i Karup
• Omskoling til EH101
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har overordnede spørgsmål til jobbet, herunder spørgsmål til ansøgningen, afprøvning, udvælgelse og eskadrillen som helhed, er du velkommen til at kontakte Myndighedsbefalingsmand SSG Jakob Wolf, tlf.: 29 72 80 16 (mandag-torsdag kl. 0900-1430) eller via e-mail: HW-722-021@MIL.DK.

Fagspecifikke oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til LD-FE-C-flight SSG S.D. Jensen, FIIN/mail: HW-722-CF101@mil.dk.
SSG S.D. Jensen er pt. udsendt og ønsker du telefonsamtale, gøres dette ved at skrive en mail på ovennævnte mail adresse, herefter vil du blive ringet op ved kommende lejlighed.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte elementleder, major Anders Siig Jørgensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs241@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 24. juli 2020 og samtaler forventes afholdt i uge 31.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM HELICOPTER WING KARUP
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker. Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.
Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

24.07.2020

Indrykningsdato

03.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent