Mission System Operator (MSO) på Flyvevåbnets Redningshelikopter


Mission System Operator (MSO) på Flyvevåbnets Redningshelikopter

Kunne du tænke dig at blive flyvende besætningsmedlem på forsvarets redningshelikopter EH101 Merlin, og arbejde med redning til søs, også kaldet SAR (search and rescue)? Er du fleksibel og er du god til at samarbejde med andre? Er du en holdspiller? Kan du fungere under pres og er omstillingsparat? Så er det måske dig, der er en af vores tre nye MSO!
Om os
Eskadrille 722 er den største af Helicopter Wing Karups tre operative helikoptereskadriller og huser flyvevåbnets helikopter - EH101 Merlin. De i alt 14 EH101 helikoptere anvendes i rollen som Search And Rescue (SAR) helikopter, Taktisk Troppe Transport helikopter (TTT) og VIP transport for bl.a. kongehuset, ministeriet m.fl.

Eskadrille 722 er kontinuerligt indsat i nationale operationer, idet der 24/7 alle årets dage, er tre SAR redningshelikoptere på kort beredskab rundt i landet. Ydermere støtter eskadrillens TTT kapacitet operationer for bl.a. Hæren, Søværnet, Specialoperationsstyrkerne, Politiets Aktionsstyrke (AKS) og mange flere. TTT kapaciteten understøtter såvel nationale som internationale operationer.
Om stillingen
I løsningen af SAR opgaver fungerer du som Mission System Operatør (MSO) på Flyvevåbnets redningshelikopter. Du er det koordinerende kommunikative led imellem den nationale redningscentral (JRCC) og helikopteren. Du varetager samtidig al anden kommunikation og koordinering mellem de involverede instanser, der er med i redningsmissionen – såvel nødstedte som redningshold, politi, skibe og andre beredskabsmyndigheder. Du udfører navigationsopgaver for piloterne ved anvendelse af radar, samt betjener helikopterens optiske udstyr, herunder varmesøgende kamera (IR) og almindeligt dagskamera. Du fungerer ydermere som sekundær redningssvømmer og uddannes til at blive hoistet i vandet eller ned på et skib for at samle nødstedte op.

Du vil i indledningen af din karriere som flyvende besætningsmedlem blive uddannet til at varetage funktionen som Mission System Operatør (MSO). Du skal dog være indstillet på, at du på et tidspunkt i din karriere i Eskadrille 722, vil blive bedt om at varetage en Loadmaster (LM) funktion i forbindelse med Internationale Operationer. Din karriere vil indbefatte et ligeligt ansvar for varetagelsen af begge funktioner og der skal forventes betydelig tjenestetid i begge funktioner.

Der skal i perioder forventes stor rejseaktivitet i forbindelse med tjenesten, internationale operationer, deltagelse i eskadrillens beredskab (vagttjeneste i 72 timer af gangen), samt øvelser og kurser. Deltagelse i aktiviteter udenfor normal arbejdstid vil også forekomme ofte, herunder både aften og natarbejde.
Om dig
Du er konstabel (M112).
Du er praktisk anlagt og kan lide at arbejde i en enhed, hvor høj faglighed er en selvfølge og hvor opgaver ofte udføres under stort tidspres. Du er en holdspiller og har flair for mennesker samt stærke kommunikationsevner i både skrift og tale. Du skal have en stærk vilje og en god portion gåpåmod samt være ihærdig, beslutsom og handlekraftig. Endvidere skal du være yderst fleksibel og omstillingsparat. I forbindelse med uddannelsen, skal du være god til at modtage kritik og være selvdisciplineret. Du skal desuden befinde dig godt i vand miljøet.

Du skal ved flyvemedicinsk undersøgelse godkendes ”egnet til flyvning”, herunder skal du have normal farvesans og ukorrigeret eller korrigeret synsstyrke på 6/6 eller bedre på hvert øje for sig, refraktion mellem – 5 og + 5. Hvis du har fået foretaget synskorrigerende indgreb på hornhinden (f.eks. laserkirurgi), kan du ikke antages

Det er ønskeligt at du har en militær baggrund fra den operative søjle og gerne erfaring fra flere udsendelser, samt at du har kørekort kategori B.

REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE
I forbindelse med upload af din ansøgning vil du blive bedt om at besvare at antal spørgeskemaer.
I den forbindelse bør du have forberedt at kunne uploade
• Eksamensbevis for seneste gennemførte uddannelse og evt. bachelor eller gymnasiebevis.
• Seneste FOKUS/personudtalelse hvis du har været eller er ansat i Forsvaret
• Evt. kopi af dombogsudskrift hvis du har været i konflikt med loven.
• Synsstyrketest

Husk at uploade en synsattest også selv om du synes, du har perfekt syn. Det står nærmere beskrevet i ansøgningsskemaet. Hvis den og alle andre bilag ikke er uploaded, kan din ansøgning ikke behandles.
Du skal anvende dette link: https://karriere.forsvaret.dk/globalassets/pdf/synsattest-flymedicinsk-feb-2018.pdf.
Udskriv dokumentet og få det udfyldt og attesteret ved en optiker.

Du skal deltage i en fysisk afprøvning bestående af følgende:
• Kunne bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav
• Du skal, i svømmehal, kunne svømme 1000m på maksimalt 30 min (valgfri svømmestil).

Du skal ligeledes bestå en optagelsesprøve ved Forsvarets Værnepligt og Rekruttering med tilfredsstillende resultat. Efter afsluttet optagelsesprøve, vil du blive afprøvet på et redningssvømmerkursus, hvor du vil blive testet i et presset miljø.

Efter afsluttet Svømmekursus, med tilfredsstillende resultat, vil du blive ansat i en elev stilling i Eskadrille 722. Vi forventer at kunne tilbyde ansættelse i efteråret 2020 for 2 kandidater og medio 2021 for 1 kandidat.

UDDANNELSE
Du vil gennemgå følgende uddannelser
• Besætningsmedlemsuddannelse (BMU) på Flyveskolen i Karup
• Omskoling til EH101

Du vil blive uddannet i alt inden for flyvning (Flyvemeteorologi, radiotelefoni, navigation, planlægning, aeroplanlære etc.) og under omskoling på EH101, vil du fokusere på dit fremtidige job som MSO.

Fra starten af BMU, skal du forvente at der går ca. 1 år inden du er færdiguddannet MSO. Der kan dog opstå uforudsete pauser i uddannelsen, hvor du må være forberedt på at varetage anden midlertidig tjeneste i Eskadrille 722 i den pågældende periode.

Efter bestået omskoling, vil du blive tildelt Flyvevåbnets besætningsmedlemsvinge og oppebære fast flyvetillæg.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIG og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har overordnede spørgsmål til jobbet, herunder spørgsmål til ansøgningen, afprøvning, udvælgelse og eskadrillen som helhed, er du velkommen til at kontakte Myndighedsbefalingsmand SSG Jakob Wolf, tlf.: 29 72 80 16 (mandag-torsdag kl. 0900-1430) eller via e-mail: HW-722-021@MIL.DK.

Fagspecifikke spørgsmål til funktionen som Mission System Operatør (MSO) kan rettes til Leder MSO SSG Christopher Decker tlf.: 42 63 65 22 (mandag – torsdag kl. 09.00 – 14.30) eller via e-mail: HW-722-AL101@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte elementleder, major Anders Siig Jørgensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs241@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 24. juli 2020 og samtaler forventes afholdt i uge 31.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM HELICOPTER WING KARUP
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker. Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.
Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

24.07.2020

Indrykningsdato

03.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent