Kompagnibefalingsmand til 1. Panserinfanterikompagni, I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde


Kompagnibefalingsmand til 1. Panserinfanterikompagni, I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde.

Er ledelse, rådgivning og udvikling af andre noget for dig? Så er det måske dig, som vi søger som kompagnibefalingsmand.
Om os
1. Kompagni ved I/Den Kongelige Livgarde er Hærens fløjkompagni og har en lang og stolt historie bag sig. Vi er et af i alt tre panserinfanterikompagnier, som indgår i Hærens Stående Reaktionsstyrke.

Vi er kendetegnet ved en behagelig og fri omgangstone, men en meget professionel og ærekær tilgang vores virke. Vi ved at ingen er bedre end deres seneste præstation og vi bestræber os altid på at levere det bedste.

Kompagniet har som organisation, stor udsendelseserfaring og har senest været udsendt samlet på ISAF 4, 10 og 15. Der ud over har kompagniet i perioden februar 2016 til august 2016 stillet store dele af træningsbidraget samt sikringsstyrke til Operation Inherent Resolve Hold 3. Senest har kompagniet været afsted samlet til eFP i Estland, hvor de røde reglementer har været i fokus.

Kompagniet vender tilbage til Danmark i løbet ad sommeren, hvor de kommende opgaver i 2020 bliver, indkøring af HRU soldater, Brave Lion i Oksbøl og en skydeperiode i december.

For kompagniet er kommandodelingen selve hjertet i enheden, det er i denne deling, at de erfarende soldater gør tjeneste og således udgør, en stor del af enhedens kultur og sjæl. For kompagniet er det vigtigt, at bemande netop denne deling, idet kommandodelingen er fundamentet for, at de tre kampdelinger kan operere og gennemføre uddannelse.
Om stillingen
Du har som kompagnibefalingsmand mange roller i kompagniet. Du er kompagniets Befalingsmand og derved ansvarlig for udviklingen af resten af kompagniets 33 mand store befalingsmandskorps, du er delingsfører for kompagniets kommandodeling, derudover skal du drifte kompagniets HR opgaver, samt være kompagnichefens sparringspartner og derved indgå i kompagniets command team.

Dine specifikke opgaver vil være:
- At uddanne og udvikle kompagniets kommandodeling i samarbejde med chef og næstkommanderende.
- At drive kompagniets kommandostation under øvelser og udsendelser.
- At udvikle kompagniets befalingsmænd herunder være vidende om talent, niveau og anvendelsesmuligheder bredt ved bataljon og regiment.
- At håndtere kompagniets bemanding igennem mødevirksomhed med foresatte.
- Rådgive og vejlede kompagnichefen ud fra din viden om uddannelse, operationer, efterretninger eller administrative forhold.
- At drøfte ledelsesmæssige beslutninger, sammen med kompagnichef og O-gruppe – for efterfølgende, at kommunikere disse bredt ud i kompagniet.
- Være kompagnichefens forlængede arm, som vejleder/fører kontrol med kompagniets befalingsmænds førervirke og mandskabsbehandling, samt soldaternes personlige fremtræden og feltmæssige optræden.

Som delingsfører for kommandodelingen, skal du kunne uddanne og føre delingen både i felten og under garnisonsforhold. Du skal være fremadsynet, økonomisere kræfterne og skabe rammerne for, at din deling kan understøtte kompagniets virke under alle forhold.
Om dig
Du er en seniorsergent med en baggrund inden for operation eller efterretning.

Du er klar til en hverdag der er præget af dynamik, føring og fokus på opgaven.

Du har lyst til- og flair for ledelse af mennesker.

Du har en synlig ledelsesstil, og er god til at delegere og inddrage dine medarbejderes viden og kompetencer i opgaveløsningen.

Du forstår betydningen af at motivere og udvikle andre.

Du har gode diplomatiske evner og er god til at etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer på tværs af niveauer og funktioner.

Du er klar og tydelig i din mundtlige og skriftlige kommunikation.

Du kan arbejde målrettet og selvstændigt på baggrund af udstukne retningslinjer og bestemmelser.

Vi ser gerne, at du har erfaring fra tidligere tjeneste indenfor uddannelses- eller den operative søjle, ligesom det er ønskeligt, at du har været udsendt i internationale operationer.

For kompagniet er lederprofilen vigtigere end de faglige kvalifikationer.

Det er en fordel at du kender kommandodelingens opgaver og rutiner under kaserne såvel som feltforhold.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Høvelte.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kompagnichef Tommy Sylvest på telefon 25 55 13 71 eller Bataljonsbefalingsmand Henrik Madsen på telefon 41 38 51 42.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Ansøgningsfristen er den 26. juli 2020 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 32.

Stillingen er til besættelse den 1. september 2020 eller snarest muligt herefter.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag via linket.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

26.07.2020

Indrykningsdato

02.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent