Projektofficer til NATO Joint Warfare Centre i Stavanger


Projektofficer til NATO Joint Warfare Centre i Stavanger

Har du mod på at arbejde i et internationalt to-stjernet hovedkvarter, med muligheden for at få indsigt i planlægnings- og beslutningsprocesserne, så er her en unik mulighed. Vi søger en planlægnings- og koordinationsstærk oberstløjtnant eller kommandørkaptajn til en spændende og udfordrende stilling som Projektofficer til NATO Joint Warfare Centre i Stavanger.
Om os
Joint Warfare Centre (JWC) er en myndighed under Allied Command Transformation (ACT) og er en del af NATO kommandostruktur. JWC ligger i Stavanger og leverer NATOs øvelsesgrundlag for fuld spektrum Joint Operational Level krigsførelse. JWC staben yder koordineret øvelsesplanlægning til støtte for de eksisterende operationer på såvel operativt som strategisk niveau efter NATO doktriner og standarder.

JWC assisterer ACT i udviklingen af nye koncepter, teknologier, modeller og simulationer.
JWC deltager i behandling af erfaringer fra missioner og øvelser og gør dem tilgængeligt for NATO medlemslande og samarbejdspartnere
Om stillingen
Som projektofficer i JWC vil du indgå i flere Exercise Project Teams som øvelseskoordinator. Her vil du deltage i planlægningen af operative og strategiske øvelser på Joint Operational Level. Der arbejdes på tværs af grupper og funktionsområder, og du vil som medarbejder i disse grupper indgå i et komplekst samarbejde, hvor der vil kræves en forståelse for de funktionelle stabes arbejdsområder og vilkår.

Du vil modtage undervisning i og komme til at arbejde med NATO forskellige planlægnings- og styringssystemer som bl.a. TOPFAS, LOGFAS, IGEOSIT.

Du vil sandsynligvis blive udpeget som Officer of Primary Responsibility (OPR) og dermed gruppeleder på tværs af de funktionelle stabe. Her vil du opleve en meget høj belastning med meget udfordrende og udviklingsdrivende projekter og opgaver. Som OPR vil du få ledelsesansvar for et team på ca. 30 medarbejdere, og dermed den projektdrivende indenfor øvelsesplanlægning og koordination. Samtidig vil du skulle deltage i øvelseskonferencer, hvor du diskuterer konceptudvikling på både operativt og strategisk niveau, derfor er der også en del rejsetid forbundet med denne stilling.

Du vil ligeledes have rollen som Senior National Officer, og vil i situationer, skulle rapportere til forsvarsstaben. Din nærmeste nationale chef vil være Senior National Representative ved Joint Force Command Brunssum i Holland.
Om dig
Du har mange års erfaring med planlægning og koordinering af større øvelser, gerne på strategisk niveau. Du er vant til at gå analytisk til værks og har arbejdet med stabsarbejde på højt niveau, desuden har du ingen udfordringer i analyse og planlægningsarbejde på engelsk. Du har eventuelt tidligere arbejdet i et multinationalt miljø med store kultur og traditionsforskelle, og formår at begå og evt. lede medarbejdere i dette miljø.

Det forventes af dig at du kan levere rettidige planlægningsprodukter af høj kvalitet med tilhørende resurseoversigt på Joint Operational Level i et hektisk tempo, da der vil være mange overlappende planlægningsforløb. Du kan med lethed præsentere og eksekvere dine produkter.

Du skal som person være analytisk stærk. Du har evt. god erfaring med NATO stabsprocedurer. Du arbejder meget struktureret og resultatorienteret, og kan tilpasse dig et miljø og arbejdsforhold der er meget internationalt præget. Du tilpasser dig hurtigt til nye processer og arbejdsgange mens du ligeledes besidder en evne til at tænke flere træk frem og er god til at forudse mulige flaskehalse. Du er opmærksom på de resursestyrende parametre i planlægningen for et sikre en smidig proces mod resultatet.

Du er samtidig udpræget selvstændig og målrettet, en type der formår at kunne igangsætte opgaver på egen hånd. Du har let ved at tilpasse dig forskellige IT systemer og kan lide at arbejde med den form for teknik, da det præger en stor del af hverdagen ved JWC.

Du er en fordel hvis du har gennemført NATO Staff Officer's Orientation Course (ETE-IT-2834) samt NATO Exercise Planning Course (ETE-CT-21180) og har et godt kendskab til NATOs nye kommando og styrkestruktur. Din baggrund er enten policymæssig med erfaring med sagsbehandling af NATO doktriner og standarder, eller du har en planlægnings- og koordinationsmæssig baggrund med erfaring fra strategisk planlægning på engelsk.

Du skal kunne være fleksibel i forhold til arbejdet, da der kræves en del deltagelse i primært øvelser og sekundært rejser mhp. koordination og konferencer samt kursusledelse og undervisning i Oberammergau, Tyskland, på Exercise Planning Course.

En af dine vigtigste kvalifikationer et dit helhedssyn, hvor du formår at tænke såvel ministerområdets som NATOs udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets vision og mission. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af såvel NATOs, som forsvarets og ministerområdets strategier.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i
staten. Der er muliglighed for at forhandle personlige tillæg.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal da stiles til Hendes Majestæt Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Dit daglige tjenestested vil være Stavanger, Norge.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, det vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter. Du modtager desuden et skattefrit udetillæg og hvis du er gift, har din medfølgende ægtefælle mulighed for at få indbetalt 50.000 kr. årligt i ægtefællepension. Har du/I børn vil udgifter til skolegang, svarende til det danske skolesystem inkl. ungdomsuddannelser, også blive dækket. Mere om dette kan ses på HR portalen, hvor du kan læse mere om udetillægsordningen, ligesom du kan beregne dit forventede skattefrie udetillæg. Derudover er det muligt at forhandle individuelle tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Ansættelsen er betinget af, at du kan opfylde følgende krav:
- Du skal kunne helbredsvurderes egnet uden begrænsninger, og herunder bestå Forsvarets fysiske basiskrav.
- Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
- Du skal kunne bestå en engelsk sprogtest (SLP 3-3-3-3) ved Forsvarets Sprogtestcenter

Kontakt og ansøgning
Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset køn, alder, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Hvis du vil vide mere om boligforhold og stillingen kan du kontakte DCOS MGT, Brigadegeneral Hans Christian Enevold, som er SNR/SNO Holland, på telefon 0031 45 526 3500 eller e-mail: HansChristian.Enevold@jfcbs.nato.int

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse Palle Hvirvelkær på telefon 72 81 96 80.

Ansøgningsfristen er den 12. juli 2020.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført via VTC i løbet af august 2020..

Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2021 eller snarest derefter.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(NO) STAVANGER

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

12.07.2020

Indrykningsdato

02.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent