Dæksgast til sejlads med Patruljefartøjet NYMFEN-B, Besætning 5/DIANA-kl


Dæksgast til sejlads med Patruljefartøjet NYMFEN-B, Besætning 5/DIANA-kl

Har du flair for dækstjeneste og besidder samtidig lysten til at arbejde i et lille team med gode kollegaer.

Så er det måske lige dig vi har brug for i 5. Besætning.
Om os
Patruljefartøjerne af Diana-klassen hører under Søværnets 3. Eskadre. Patruljefartøjerne indgår i søværnets nationale opgaveløsning og udfører således en bred vifte af opgaver i danske farvande. Opgaverne indbefatter bl.a. farvandsovervågning og suverænitetshævdelse, og der er konstant 3 enheder på varsel i danske farvande. Enhederne indgår rutinemæssigt i øvelser med det samlede beredskab og i øvelser med søværnets øvrige enheder. Diana-klassen har en besætning på 12 personer.
Om stillingen
Patruljefartøjet NYMFEN-B søger en selvstændig og erfaren konstabel til at indgå i skibets dækssektion.

Du vil indgå i en sektion bestående af 4 konstabler og 1 befalingsmand. Dine arbejdsopgaver vil være varierede og vil bl.a. bestå af betjening og vedligehold af skibets dæksmateriel, fartøjer og våben. Du vil indgå i vagttjeneste på broen under sejlads som i land, ligesom du indgår i skibets havariorganisation.

Patruljefartøjet NYMFEN er en lille enhed med mange opgaver. Vi har derfor et afslappet forhold til faggrænser, og du vil blive stillet overfor opgaver af meget varierende karakter. Derfor er dine personlige egenskaber, vigtigere end dit speciale. Ansøgere med andre specialer vil også komme i betragtning.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Du arbejder selvstændigt, og er selvkørende i forhold til rutinemæssige opgaver.

I perioder med lavt operativt aktivitetsniveau kan du aktivere dig selv. Du ser muligheder frem for begrænsninger og kan tænke i alternative løsninger. Samarbejde med kolleger på eget niveau, men også udover eget speciale og rang, falder dig naturligt. Det sociale samvær med dine kolleger er noget du sætter højt og du bidrager selv positivt til det sociale samvær.

Om dit speciale er våben vil ikke være det afgørende, hvis du i øvrigt er den rette medarbejder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til SSG Brian Stausgaard, 3E31-B5-NK, telefon 41 30 98 49.
Alternativt SSG Lars Hoel, SCA-F-BEM02, telefon 72 85 75 51

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 20. juni 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. august 2020

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 3. ESKADRE
3. Eskadre er Søværnets nye eskadre, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder – med unikke muligheder for personlig og faglig udvikling. Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver. 3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever. Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

20.06.2020

Indrykningsdato

22.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent