Søg en stilling, der åbner døre: Faglærer ASW kvalificerer dig til at komme videre.


Søg en stilling, der åbner døre: Faglærer ASW kvalificerer dig til at komme videre

Har du lyst til et job, hvor din personlige og faglige udvikling er en central del af tjenesteplanen? Kunne du tænke dig stillinger på KL niveau indenfor ASW området indenfor de næste 1-3 år? Faggruppe UWW har et dokumenteret udviklingsprogram, der tager afsæt i din personlige karriereplan. Vi taler om dine mål for karrieren fra første arbejdsdag.
Om os
Faggruppe UWW står for Søværnets uddannelser i ASW taktik og SONAR. Vi uddanner menige, mellemledere, kadetter og officerer.

Faggruppen består ud over din kommende stilling af en faggruppeleder (OK) og en faglærer SONAR (SSG). Vi forventer, at faggruppen vil forøges med flere normer i takt med at business case for Søværnets ASW kapacitet bliver iværksat.
Om stillingen
Dine arbejdsopgaver vil afspejle din erfaring og dine kompetencer. Indledningsvis forventes du at kunne løse opgaver på VCH niveau (TAC 370/371), f.eks. ved at undervise kadetter i vagtchefens ansvar og pligter, når enheden indgår i ASW øvelse og operation.

Undervisning og træning vil finde sted som klasseundervisning, simulation og sejlende. Du vil således indgå i puljen af SEARIDERS og deltage i træning af fregatter og støtteskibe. Du kan forvente omkring 2-3 ugers sejlads per år.

I faggruppen har vi erfaring med medarbejdere, der bor i København. Vi har udviklet ret brede rammer for at arbejde ”væk fra Frederikshavn”, og det er ikke noget krav, at du bor i nærområdet. Du vil f.eks. få udleveret FAP, tjeneste-mobiltelefon samt laptop til klassificeret materiale, hvilket giver dig muligheder for mobilitet.

Mulighed for at specialisere dig og blive dygtig nok til at nå de mest krævende stillinger på ASW området. Samtidig sørger vi for at holde dig ”bredt anvendelig”, så du ikke lukker nogen døre.

Et dokumenteret kompetenceudviklingsforløb, der kan blive ligeså vildt, som du har lyst til!
Vores forløb er opbygget af ét års trin, der giver mening hver for sig, og som samlet set kan kvalificere dig til stillinger på OK niveau – hvis du bliver ”fanget af fagligheden” og tager hele forløbet.

Tid og rum til VUK og selvvalgte kurser/uddannelse.
Om dig
Du er udchecket vagtchef på primær kampenhed og har oplevet ASW øvelse i praksis.

Du har lyst til at specialisere dig / blive dygtig til en warfare – måske ASW?

Du synes det er sjovt at motivere og udvikle andre.

Du tager faglighed seriøst. For dig er det ikke et mål alene at stige i graderne, men at være dygtig til det, du laver. Du mener, at dygtighed i kamp er afgørende for enhedens overlevelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Stillingen har fast tjenestested i Frederikshavn eller Korsør.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til TAC Faggruppeleder UWW, OK Brian Larsen på mail; 2E-TAC-UD301@fiin.dk eller telefon +45 72 85 53 49.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 7. juni 2020.

Stillingen er ledig til besættelse.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 24/25.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer. 2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben. 2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

07.06.2020

Indrykningsdato

20.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent