HR-konsulent med en skarp pen og et godt overblik


HR-konsulent med en skarp pen og et godt overblik

Brænder du for HR og rekruttering, kan du lide at skrive og har du mod på både personlig og faglig udvikling i statens største og mest spændende HR-organisation?

Så læs mere her om en nyoprettet stilling, hvor du får rig mulighed for at udfolde dine skriftlige evner og samtidig får et unikt indblik i Forsvaret.
Om os

Bemandingsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse støtter og rådgiver Forsvarets chefer i forbindelse med bl.a. rekruttering, personaletilpasninger og øvrige personaleforhold.

Vores hverdag er præget af en uformel og humoristisk omgangstone og et godt arbejdsmiljø. Vi er stolte af vores faglighed og har et trygt og godt samarbejde, hvor vi hjælper og sparrer med hinanden. Vi sætter tid af til at videndele og udveksle erfaringer i dagligdagen.

Vi har en social arbejdsplads, hvor vi kan grine både af os selv og hinanden. Ledelsesstilen er uformel, her er plads til forskellighed og ærlighed bliver respekteret.

Vi har travlt og arbejder ofte med korte deadlines. Til gengæld har vi flekstid, så de timer vi arbejder ekstra, er der god fleksibilitet og mulighed for at afvikle løbende.
Om stillingen

Din primære opgave består i at rekruttere til Forsvarets reservestyrke, som over de næste år skal udvides med cirka 600 reservister. Reservestyrken er det militære personale, som i dagligdagen har et andet primært job, men som står til rådighed for Forsvaret i tilfælde af krig eller krise.

Du får ansvar for dine egne rekrutteringer, hvor du rådgiver og vejleder cheferne i alle ansættelsens faser. Du har dialogen med den ansættende chef, udarbejder stillingsopslag, klæder chefen på til samtalerne, sender ansættelseskontrakter og håndterer øvrig sagsbehandling i forbindelse med ansættelsen.

Vi har en stor opgave foran os, med at udvikle et nyt og brugervenligt site på Forsvarets hjemmeside. Sitet skal indeholde information, i form artikler og vejledninger, til både rekrutterende chefer og reservister.

Du får et særligt ansvar i denne proces, hvor du både står for koordineringen af dine kollegers bidrag, men i høj grad også selv bidrager til produkterne.

Derudover kommer du jævnligt til at bidrage til både interne og eksterne notater og andre skriftlige opgaver. Derfor er det vigtigt, at du kan lide at skrive og begår dig ubesværet på skrift, uanset om det er til kolleger eller chefer højere oppe i systemet.

Du får en del kontakt med mange forskellige mennesker. Det er derfor vigtigt, at du trives med udadvendt kontakt, har en udpræget servicemindet tilgang til dine opgaver, men stadig besidder en god personlig gennemslagskraft. Du har et godt overblik og kan holde styr på mange forskellige opgaver til trods for en del afbrydelser.I perioder med større belastning, kan der blive behov for din fleksibilitet til at løse andre arbejdsopgaver end dine primære. Derfor er det en fordel, hvis du er nysgerrig af natur og hurtig til at sætte dig ind i nye arbejdsområder.

Stillingen er nyoprettet og du får god mulighed for selv at sætte dit præg på den.
Du bliver grundigt oplært i alle dine opgaver, så du er godt rustet til jobbet.
Om dig

Du har en kontoruddannelse, gerne kombineret med en akademi uddannelse.

Du har erfaring med rekruttering og personaleadministration og gerne fra den offentlige forvaltning samt de love og regler der gælder på området.

Du kommunikerer klart og tydeligt og formulerer dig skriftligt korrekt og ubesværet på flere niveauer. Det er en fordel, hvis du har erfaring med at skrive til intra- eller internet.

Du arbejder professionelt, ansvarsbevidst og målrettet med dine opgaver.

Samtidig falder det dig naturligt at arbejde tæt sammen med andre og danne gode relationer. Du arbejder selvstændigt og er klar til at træffe de rigtige beslutninger inden for dit eget ansvarsområde.

Det er en fordel, hvis du har brugererfaring med IT-systemerne SAP (DeMars) og WorkZone.
Ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Basislønnen er 29.039,83 kr. pr. måned. Der er mulighed for at forhandle et tillæg på baggrund af kvalifikationer. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes, og at du kan opretholde sikkerhedsgodkendelse under hele dit ansættelsesforhold.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef Christina Vedel på telefon +45 32 66 57 65.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Agrin Safari på telefon +45 72 81 91 33

Vi beder dig om at søge stillingen via linket. Du bedes vedhæfte ansøgning, CV og uddannelsesbevis. Vær venligst opmærksom på, at bilag kun kan vedhæftes i PDF format.

Ansøgningsfristen er den 8. juni 2020 og vi forventer at holde samtaler i uge 24.

Vi forventer tiltrædelse den 1. august 2020 eller snarest muligt derefter.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen igennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.
Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.
FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

08.06.2020

Indrykningsdato

20.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent