Stabs- og kontorhjælper til J1 ved Specialoperationskommandoen i Aalborg (genopslag)


Stabs- og kontorhjælper til J1 ved Specialoperationskommandoen i Aalborg (genopslag)

Kunne du tænke dig at blive del af et stærkt fællesskab ved Specialoperationskommandoen i Aalborg?

Vi søger en stabs- og kontorhjælper til vores Administrative Fællesskab i J1 ved Specialoperationskommandoen i Aalborg. Du skal være motiveret for tjeneste ved en taktisk stab, hvor du tillige med de daglige J1 opgaver også skal kunne varetage et operativt stabshjælpervirke.
Om os
Specialoperationskommandoen opstiller specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber.

Specialoperationskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og omfatter en stab samt Frømandskorpset og Jægerkorpset.

Specialoperationskommandoens opgaveløsning bidrager til at beskytte og fremme Danmarks interesser, nationens sikkerhed og borgernes tryghed.

J1 løser administrative myndighedsopgaver og indgår tillige i den taktiske stabs operative virke. J1 er kendetegnet ved tillid, frihed under ansvar og et krav om, at arbejde systematisk og struktureret. J1 vil være anerkendt for at levere produkter af høj kvalitet til tiden.

Hverdagen er præget af et dynamisk arbejdsmiljø og et højt tempo. Omgangstonen er fri og uformel, og vi lægger vægt på et godt samarbejde med alle vores kolleger.
Om stillingen
Som stabshjælper omfatter dine opgaver i administration bl.a. registrering af arbejdstid, kurser og uddannelse i DeMars, samt praktisk stabshjælperstøtte til staben samt administrativ kontaktperson til underlagte myndigheder. Du skal endvidere forudse at indgå i en turnusordning, som kører for chefen for Specialoperationskommandoen.

J1 opgaveporteføljen er fortsat under udvikling, så du får mulighed for at sætte dit eget præg på opgaver og processer.
Om dig
Du skal have gennemgået og bestået en af Forsvarets grunduddannelser. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra udsendelse i internationale operationer og tidligere har forrettet tjeneste i en taktisk stab.

Du bør have et godt kendskab til DeMars og meget gerne viden og erfaring indenfor løn, tidsstyring og HR. Du skal som minimum have kørekort kategori B.

Du skal kunne arbejde selvstændigt med dine opgaver, og du kan lide at yde god service til dine kollegaer.

I J1 går tingene stærkt, og du vil i jobbet skulle kommunikere med chefer og kollegaer på alle niveauer. Vi forventer, at du er præcis, hjælpsom, fleksibel, loyal, korrekt i din fremtoning og udviser diskretion samt har en god situationsfornemmelse. Du har let til smil, forstår og respekterer andres forskelligheder samt bidrager til at fremme gode samarbejdsrelationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en fra konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Ålborg

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Kenneth Munch Jensen (FKO-S-CHJ1) på tlf. 20 28 10 78.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 10. juni 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. august 2020

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM SPECIALOPERATIONSKOMMANDOEN
Specialoperationskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og ligger ved Aalborg. Specialoperationskommandoen er det faglige og operative kapacitetscenter for Danmarks specialoperationskapaciteter. Specialoperationskommandoen omfatter en kommandostab, Jægerkorpset og Frømandskorpset.
Chefen for Specialoperationskommandoen er overfor Forsvarschefen ansvarlig for al styrkeproduktion og –udvikling indenfor Specialoperationsområdet herunder for styrkeproduktionen og –opstillingen af et dansk kernebidrag til en NATO Composite Special Operations Component Command, der skal kunne indsætte specialstyrker i internationale operationer og virke på operativt niveau.
Det værnsfælles og tætte samarbejde på tværs af Forsvarets kapaciteter er et helt centralt element i Specialoperationskommandoens motto: Styrke Gennem Fælles Indsats.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

10.06.2020

Indrykningsdato

20.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent