Chef for Garnisonsstøtteenheden ved Ingeniørregimentet


Chef for Garnisonsstøtteenheden ved Ingeniørregimentet

Har du gode lederegenskaber, et veludviklet helhedssyn og sans for styring? Så er stillingen som chef for Garnisonsstøtteenheden ved Ingeniørregimentet måske noget for dig!
Om os
Garnisonsstøtteenheden yder ledelsesstøtte til chefer og administrativ støtte til medarbejdere og enheder ved Ingeniørregimentet. Sektionen består af 35 personer i fem elementer med ansvar for arbejdsmiljø- og sikkerhedsrådgivning, ledelsesstøtte, personeladministration og -forvaltning samt uddannelsesmateriel. Medarbejderskaren tæller civile, konstabler, koporaler, befalingsmænd og officerer – alle er meget erfarne, og har tilsammen mange forskellige kompetencer.

Konkrete opgaver er bl.a. arrangementer, besøg, elektronisk sagshåndtering (KESDH), facilitetsudvikling, kompetenceudvikling, pårørendekontakt, militær sikkerhed, persondatahåndtering (GDPR), presse- og informationsvirksomhed, samarbejdsordningen, strukturstyring samt tjenesteplaner og -vejledninger.

Ansvarsområderne er meget forskellige og elementerne arbejder meget selvstændigt, men samtidig er holdarbejde forudsætning for en succesfuld opgaveløsning.

Vi har en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt og godt humør. Vi vil være en professionel og attraktiv arbejdsplads, hvor grundpillerne er tillid, retfærdighed og samarbejdsevne, og hvor forskellig baggrund og forskellige standpunkter ses som en styrke i opgaveløsningen.

Garnisonsstøtteenheden har en meget stor kontaktflade på Ingeniørkasernen, til eksterne militære myndigheder og til civile organisationer.

Ingeniørregimentet hører hjemme i Skive, på en af landets største kaserner. Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.

Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, et tjenestegrenselement, en ingeniørcelle, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn. Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.

Ingeniørkaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Om stillingen
Du refererer til regimentschefen og indgår i Ingeniørregimentets chefgruppe. Stillingen giver dig et unikt kendskab til ledelse, udvikling og styring i Hæren og ved Ingeniørregimentet, og dermed gode muligheder for at demonstrere dine evner i regimentets chefgruppe med henblik på din eventuelle videre karriere ved Ingeniørregimentet. Der er stor selvstændighed i stillingen og mulighed for at udvikle dine kompetencer løbende.

Opgaverne er meget alsidige og har stor betydning for Ingeniørregimentet og Ingeniørkasernen. Du får ansvar for drift og udvikling af politikker og direktiver ved regiment og garnison i samarbejde med interne og eksterne interessenter. Du får ansvar for koordination indenfor Garnisonsstøtteenhedens arbejdsområder overfor bl.a. Hærkommandoen, Efterretningsregimentet, Føringsstøtteregimentet, Forsvarskommandoen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Forsvarsministeriets Personalestyrelse.
Om dig
Du har en bred tjeneste fra flere niveauer indenfor Forsvaret, har et bredt kendskab til Ingeniørregimentets fem specialer og har været udsendt i international mission.

Som leder formår du at inspirere, motivere og udvikle dine medarbejdere. Du håndterer gerne flere samtidige hensyn i ft. interne- og eksterne interessenter samt i ft. drift og udvikling. Du er samtidig garant for en høj kvalitet i opgaveløsningen – også når der er korte deadlines.

Du arbejder selvstændigt og holder mange bolde i luften, men forstår samtidig betydningen af, at være en del af et hold. Du har meget gode evner i forhold til analyse, styring af opgaver på tværs af organisationen og med sans for detaljen og helheden.

Du kan klart og præcist formulere opgaver og resultater til forskellige målgrupper i både skrift og tale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at ud kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale opereationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for Ingeniørregimentet oberst René Nyborg Sindberg-Sørensen på telefon +45 7282 5002 eller mail IGR-CH@MIL.DK.
Hvis du vil høre mere om løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulenten ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 7281 9142.

Ansøgningsfrist er den 31. maj 2020
Samtaler gennemført umiddelbart efter ansøgningsfristen.
Stillingen er til besættelse pr. 1. juli 2020.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumetner, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en manfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende osamfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskelligheden styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Hvis du vil vide mere, kan du finde os på www.forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

31.05.2020

Indrykningsdato

20.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent