Korporal, Skytte på Chef kampvogn, ved Niels Kjeldsens Eskadronen, Jydske Dragonregiment


Korporal, Skytte på Chef kampvogn, ved Niels Kjeldsens Eskadronen, Jydske Dragonregiment

Er du den rutinerede kampvognsskytte der har styr på skydeteorien, der ikke er bange for at være rollemodel for eskadronens Kampvognsbesætninger. Så er det måske dig vi søger
Om os
1 Kampvognseskadron også kaldet Niels Kjeldsens Eskadronen, er en af de to kampvognseskadroner i I Panserbataljon ved Jydske Dragonregiment. Eskadronen består af 3 kampvognsdelinger i Leopard 2A5, snart 2A7 og en kommandodeling.

Ved Niels Kjeldsens eskadronen har vi en fri og uformel omgangstone. Hos os er det professionalisme og faglig dygtighed, der skaber respekten.

Vi modtager de opdaterede LEOPARD 2A7 kampvogne efter sommerferien. Eskadronens alt overskyggende fokus vil i efteråret 2020 være at blive omskolet til vores opdaterede kampvogn og uddanne, først enkeltvognsbesætningerne og derefter uddannelse af de 3 kampvognsdelinger.
I 2021 er det planen at vi gennemfører en skydeperiode med hele panserbataljonen i udlandet.

Vores daglig tjenestetid er fra 0700 til 1430, og du skal desuden deltage i både skydeperioder og øvelser i løbet af året, i både Danmark og udlandet. Du skal forvente, at være væk mere end 10 uger om året.
Om stillingen
Stillingen som korporal og skytte på chefens kampvogn, er i FØR sektionen i kommandodelingen.
Som skytte på chefens kampvogn vil din primære opgave bestå i at betjene kanonen. En af de fire vigtige brikker i chefbesætningen. I kommer til at arbejde tæt sammen som besætning. Du kommer til at have kommandoen når chefen forlader vognen. Det er derfor vigtigt at du er åben og social og ikke bange for at tage det ansvar på dig. Du skal kunne parere ordre uden at stille spørgsmål når det er nødvendigt.

I hverdagen på garnisonen går en del af tiden med vedligeholdelse af kampvognen og de færdigheder du skal besidde for at du og besætningen kan betjene og anvende kampvognen, såvel teknisk som taktisk. Det forventes at du både kan arbejde selvstændigt og sammen med resten af besætningen om opgaverne. Du vil som korporal få et ledelses ansvar for Chef og Næstkommanderende kampvogn når der gennemføres klargøring og vedligeholdelsestjeneste.
Om dig
Du er som minimum udnævnt konstabel med evner, lyst og færdigheder til at komme på korporal-kursus og du er vurderet egnet til næste grad. Du skal være rutineret og faglig dygtig kampvognsskytte på Leopard 2 A5.
Du har forrettet tilfredsstillende tjeneste ved din tidligere underafdeling. Du skal være omskolet til gevær (GV) M/10, Let maskingevær (LMG) M/60, sprængning (SPR) og radio (RDO) 152.

Det er ønskeligt at du har erhvervet kørekort til kategori B eller C

Du bør som udgangspunkt have en udsendelse bag dig.

Vi stiller krav til, at du er engageret og initiativrig.

Det forventes, at du fremstår kompetent, velsoigneret og har en god holdning til tjenesten. Du skal som rollemodel kunne træde i karakter foran dine kollegaer i Eskadronen. Personligt er du fleksibel og serviceminded og trives i et omskifteligt miljø. Du har en ydmyg tilgang til opgaveløsningen, en god situationsfornemmelse samt i høj grad evnen til at holde mange bolde i luften samtidigt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en ufaglært korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Hærens Konstabel og Korporal forening.

Stillingen kan besættes af en konstabel eller overkonstabel med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i forhold til stillingens lønniveau, og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlig tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Eskadronsbefalingsmand N. Ståhl på tlf.41 37 68 27 eller via mail: JDR- 1b-101a@mil.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Kit Svendsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RA-3HOV1@mil.dk

Såfremt du er udpeget til deltagelse til internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 3.06.20. Samtaler forventes gennemført i forlængelse heraf.

Stillingen ønskes besat den 01.08.2020, eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

03.06.2020

Indrykningsdato

20.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent