Vagtassistenter (konstabel) til fast vagtstyrke ved Fredericia garnison


Vagtassistenter (konstabel) til fast vagtstyrke ved Fredericia garnison

Er du konstabel/overkonstabel med lyst indgå i et fast vagtstyrke med faste vagter, så er du måske en del af vores nyetablerede vagtstyrke ved Føringsstøtteregimentet.
Om os
Fredericia garnison hører under Føringsstøtteregimentet og har til huse på Ryes kaserne. Vi er en attraktiv arbejdsplads centralt beliggende i den nordlige del af Fredericia.

Føringsstøtteregimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte. Regimentet er en højteknologisk og moderne arbejdsplads, som udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.

Regimentet er således præget af en værnfælles opgaveportefølje og traditioner fra Telegrafregimentet og suppleret med tilsvarende fra især Flyvevåbnet. Omgangstonen er professionel og moderne, præget af faglig sparring og et tæt samarbejde på tværs af organisationen. For tiden er vi også værter for Politiskole Vest.
Stillingen indebærer ikke nødvendigvis erfaring fra tjeneste indenfor føringsstøtteområdet, hvorfor personel fra andre regimenter i Hæren og alle værn opfordres til at søge. Det afgørende for valg af kandidat er, at det er den rette profil med de rette faglige- og personlige kompetencer, samt den rette indstilling og motivation.
Om stillingen
Som vagtassistent indgår du som en del af den faste vagtstyrke ved Fredericia Garnison. Ud over dig, består denne af: 1 vagtleder, der også indgår i vagtkommandør turnussen, 6 vagtkommandører og 6 andre vagtassistenter. Vagtholdende bestrides 12 timer ad gangen som nat- og dagvagt. Du vil således i gennemsnit have ca. 11 vagter pr. måned. Resten af månedens arbejdstid afvikles primært som friheder.

Når du er på vagt er du underlagt vagtkommandøren, der operativt er underlagt garnisonskommandanten.
Du indgår kun i garnisonens vagttjeneste og kan være hjælpeinstruktør i fag relateret til bestridelse af vagten, herunder omskoling til køretøj, førstehjælp, fysisk træning m.m. Funktionen giver plads til relevant uddannelse i forhold til de krævede opgaver, men også til evt. egne ønsker – herunder fleksibilitet i forhold til evt. militære uddannelser.

Stillingen er tilknyttet Garnisonsstøtteelementet. Vores opgaver spænder vidt; fra sikkerheden ved garnisonen over presse- og kontaktvirksomhed og ceremoniel til planlægning af regimentsaktiviteter. Derudover behandler vi byggesager, koordinerer vedligeholdelse- og anvendelse af garnisonens bygninger og øvelsesplads. Vi er en enhed, der lægger vægt på et godt arbejdsmiljø og kollegial støtte, og vi arbejder tæt sammen om løsningen af de mangeartede opgaver.
Om dig
Du er overkonstabel eller konstabel og vi forventer, at du er professionel soldat i sind og i tjeneste. Vi forventer, at du som person trives med tjeneste i faste rammer og er god til at indgå i en gruppe, der er indbyrdes afhængige.
Du fremstår professionelt, med autoritet, høfligt og ordenligt, da du i mange sammenhænge vil være besøgende og ansattes første indtryk i mødet med Fredericia garnison.

Du vil opleve en stor grad af selvstændighed i dit arbejde, hvorfor du skal være handlekraftig og besidde en god metodisk sans. Vi forventer, at du er samvittighedsfuld, stabil og serviceminded.

Det er ønskeligt, at du har en baggrund fra nuværende eller tidligere tjeneste med vagttjeneste, også gerne erfaring fra internationale missioner. Desuden skal du kunne skabe gode samarbejdsrelationer til kollegaer og øvrige samarbejdspartnere, civile som militære.
Du har kørekort til min. personvogn.
Du skal kunne begå dig på engelsk.
Du vil tillige modtage relevant bevogtningsuddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Dit faste tjenestested vil være Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sikkerhedsofficer; kaptajn Robert Veilis telefon: 72 82 61 65(mellem 0800-1200) eller på mail FSR-G-SIKOF2@mil.dk
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er den 03. juni 2020. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.
For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

03.06.2020

Indrykningsdato

19.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent