Sagsbehandler til Våbensektionen ved Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse


Sagsbehandler til Våbensektionen ved Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse

Vil du være med til at sikre, at soldaterne har de våben, der skal til, for at de kan løse deres opgaver? Har du den erfaring, der skal til for at sikre systemintegration på Forsvarets køretøjer? Så er denne stilling noget for dig.
Om os
Våbensektionen består af 11 medarbejdere, der både er militære og civile. Sektionen består af fire driftsansvarlige sagsbehandlere, fem systemansvarlige sagsbehandlere samt en næstkommanderende og en chef. De driftsansvarlige har driftsansvaret for sektionens våbensystemer og støtter de systemansvarlige sagsbehandlere indenfor de respektive systemer.

Vi anskaffer håndvåben og køretøjsintegrerede våbensystemer. Vi sørger også for, at der er det rette grundlag for drift af våbensystemerne, og vi udfører Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) del af driften. De systemer vi har ansvaret for, udvikler vi løbende og sikrer dermed, at soldaterne altid har det bedst mulige materiel. Når vi skal have nyt materiel, sørger vi også for at bortskaffe det gamle. På den måde har Våbensektionen ansvaret for Forsvarets våbensystemer fra ”vugge til grav”. Det er et stort ansvar, som vi er stolte af at løfte. Vores mål er, at Forsvaret og soldaterne til en hver tid har de bedst mulige våbensystemer til at løse opgaven.
Om stillingen
Du skal arbejde med driftsansvaret for panserværnsmissilsystemer, stabiliseret våbensystemer, røgkastere, ringmount/softmount og våbenholdere. Du har ansvaret for køretøjsintegrationen af systemerne.

Du vil få en bred kontaktflade i FMI, Forsvaret og med leverandørerne for, at du kan sikre, at systemernes køretøjsintegration tænkes ind allerede fra anskaffelsesfasen.
Dit fokus bliver integration og drift af systemerne.

Du sikrer at det operative behov dækkes ved at systemerne teknisk, mekanisk og vedligeholdelsesmæssigt er som de skal være. Med andre ord – du er med til at sikre, at det hele går til på en måde, så Forsvaret har de våbensystemer de skal bruge.

I det daglige er det dig, der koordinerer driften af våbensystemerne med brugere, værksteder og kapacitetsansvarlige, så du kan sikre, at de nødvendige reservedele og tilbehør til drift af systemet er til stede. På baggrund af dit arbejde med driften udarbejder og vedligeholder du den tekniske dokumentation til våbnene, som du også sørger for er tilgængelig for brugerne.

Du bidrager endvidere til den løbende driftsoptimering, samt tekniske og økonomiske analyser inden for dine våbensystemer. Når der kommer reklamationer eller særlige hændelser, bidrager du til sektionens sagsbehandling af dem, og kommer med input til vores løsning og svar.

Du skal støtte den systemansvarlige, når der skal anskaffes og bortskaffes våben, som du har driftsansvaret for. Du udarbejder også planer for våbensystemets tekniske udvikling på kort og lang sigt i samarbejde med den systemansvarlige.

Du skal vedligeholde dine egne systemers data i vedligeholdelsesmodulet i Demars, og du bruger din erfaring til at støtte sektionens øvrige medarbejdere på området.

Du kommer til at have en del rejseaktivitet i Danmark, når du skal koordinere integration og driften med brugere og værksteder mv. Du vil også have rejseaktivitet i udlandet, når du skal koordinere med leverandører og andre landes brugere.
Om dig
Du har en relevant uddannelse der kvalificerer dig til at være sagsbehandler i FMI. Derudover er det helt centralt, at du har indgående erfaring med integration af systemer på operative køretøjer. Du er erfaren og du besidder en stor viden om våben og våbensystemer. Du har opbygget et solidt kendskab til forsvaret og de vedligeholdelses og driftsstrukturer, der ligger bag ved succesfuld implementering og drift af materiel. Du skal have erfaring med at anvende DeMars.

Du kan arbejde selvstændigt med dine opgaver i tæt samarbejde med kollegaer, ledelse og samarbejdspartnere, og du ved hvor vigtigt relationer og netværk er for det gode arbejdsmiljø og ikke mindst de gode løsninger. Du er i stand til selvstændigt at koordinere komplekse implementerings-, integrations- og driftsopgaver.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation. Alt efter kvalifikationer vil der være mulighed for at forhandle et tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pension.

Der er tale om en midlertidig stilling på et år ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse med fast tjenestested i Ballerup.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til major Michael Lodberg på tlf. 72 81 47 91.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent Pia Knudsen på tlf.: 72 81 91 44.

Ansøgningsfristen er 1. juni 2020.Evt. samtaler forventes gennemført i de efterfølgende uger.

Stillingen er tidsbestemt til to år og til besættelse pr. 1. juli 2020.

Send motiveret ansøgning og CV via linket, hvor FOKUS, eksamensbeviser og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er forsvarets materielfaglige myndighed. Vi indkøber, drifter og udfaser materiel for alle forsvarets myndigheder - lige fra kampvogne, skibe, helikoptere og jagerfly til støvler og lommeknive. FMI hører under Forsvarsministeriet, og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
Læs mere om Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse på: www.fmi.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

01.06.2020

Indrykningsdato

19.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent