Militær faglærer/sea-rider


Militær faglærer/sea-rider

I Maskin- og Elektroelementet søger vi en faglærer/sea-rider. Vi kan tilbyde dig en overordentlig spændende stilling, hvor din faglige og personlige udvikling er højt prioriteret.
Om os
Center for Sømilitær Teknologi (CST) er et center under 1. Eskadre. CST er placeret på Nyholm i København, men store dele af vores læringsproduktion sker ved de to flådestationer og om bord på søværnets skibe.

Vores opgave på CST er at undervise og træne søværnets faglige personel, med det formål at tilvejebringe den viden, de færdigheder og de kompetencer inden for sømilitær teknologi, som efterspørges på søværnets enheder.

Som arbejdsplads lægger vi vægt på en konstruktiv og behagelig omgangsform, hvor der er plads til meningsudveksling. Det er vigtigt for os, at vi er ét hold. Du kan derfor forvente hjælp og støtte til at finde dig til rette i stillingen.

CST står overfor en udflytning til Flådestation Korsør, hvor vi flytter ind i en nybygget skole ultimo forligsperioden 2018-2023. CST åbnede dog allerede i 2019 en afdeling i Korsør, der fungerer som en satellit for CST.
Om stillingen
Du vil blive en af drivkræfterne i udviklingen af Maskin- og Elektroelementet, og du vil således i høj grad have mulighed for selv at præge din funktion. Vi har store ambitioner for elementet, men vi erkender samtidigt, at vi har et stort udviklingsarbejde foran os.

Konkret forventer vi, at du som faglærer/sea-rider, efter passende oplæring, er klar til:

• At planlægge, tilrettelægge og gennemføre øvelser i Battle Damage Management (BDM) i land samt Battle Damage Exercise (BDX) til søs i samarbejde med dine kollegaer fra søværnets skoler
• at planlægge, tilrettelægge og gennemføre dine egne undervisningsforløb inden for maskin- og elektroområdet under hensyntagen til dine faglige forudsætninger. Du skal både kunne undervise traditionelt i CST’s lokaler på Nyholm, men du skal også være villig til at gennemføre mere spontane læringsforløb ude om bord i forbindelse med øvelser, hvor du deltager som Sea-rider
• at evaluere de undervisningsforløb, som du har gennemført
• at deltage i ajourføring og videreudvikling af de uddannelser og den træning, som CST tilbyder søværnets enheder
• at gennemføre undervisningsforløb under sejlads.

Stillingen medfører en del rejseaktivitet og ophold til søs som sea-rider. Derfor er det et krav, at forsvarets krav til fysisk træning og sundhed til enhver tid kan honoreres.
Om dig
Du skal have:
• Du er OS, alternativt SG
• Indgående praktisk erfaring og systemkendskab inden for maskin- og/eller elektroområdet på søværnets sejlende enheder
• gode samarbejdsevner
• evnen til selvstændigt at tilegne dig ny viden
• lyst og potentiale til at formidle din viden til andre.

Den ideelle kandidat til stillingen har endvidere:
• Erfaring fra søværnets store enheder
• gennemført VUT-I for militære mellemledere
• erfaring som underviser
• en baggrund som elektriker/maskinmand
• erfaring fra Neustadt/FOST.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergnetstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested kan være både i København eller i Korsør afhængig af ansøgers kompetencer.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af maskin og elektro Lennart Hove på telefon: 28 13 55 86 eller på mail: 1E-CST-LDME@fiin.dk eller banjermester Michael C. Jakobsen på telefon 25 61 03 22 eller på mail: 1E-CST-LDPS@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 30. maj 2020. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.
Stillingen er til besættelse 1. juli 2020.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om 1. Eskadre (1 ESK)
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har 1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

30.05.2020

Indrykningsdato

19.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent