Rådighedsstillinger - Forbindelsesofficerer, kaptajn til JMTO Reserve


Rådighedsstillinger - Forbindelsesofficerer, kaptajner til JMTO Reserve

Er du kaptajn/kaptajnløjtnant, med lyst til at fungere som sagsbehandler og forbindelsesofficerer til stabe nationalt som internationalt inden for transport og logistik– så læs endelig videre.
Om os
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt.

Vi består af en stabsdel med ARK, en kapacitetssektion, en planlægningssektion og en operationssektion samt en Movement Control dispositionsenhed. Vi er ansvarlige for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af transporter indenfor alle transportformer.

Reserven i JTMO bidrager med støtte til løsning af JTMO opgaver, dette både som samlet enhed, terminalhold og enkeltmand. JMTO er placeret på Flyvestation Karup, og er sammensat af medarbejdere fra mange forskellige enheder i hele forsvaret.

Geografisk er vi placeret på Flyvestation Karup og er en Værnsfælles enhed sammensat af medarbejdere, som tidligere har arbejdet i mange forskellige enheder i hele Forsvaret.
Om stillingen
Som reserveofficer i Hæren/Søværnet/Flyvevåbnet bliver du ansat i JMTO krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion, for dit vedkommende som kaptajn/kaptajnløjtnant. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Du kan forvente op til 25 indkommanderingsdage om året.
Om dig
Du skal have gennemgået og bestået en grundlæggende officersuddannelse og være indtrådt i reserven eller have en reserveofficersuddannelse fra et af de tre værn i Forsvaret.
Du har indgående kendskab til en eller flere af følgende discipliner: Logistik, movement & transport, terminaltjeneste, speditørvirke, farligt gods og force protection og har eventuel også civil erfaring at byde ind med.
Det vil være en fordel, hvis du har gennemført farligt gods kurser (ADR, IMDG, AFMAN, IATA, RID) og/eller har gennemført relevant udlandstjeneste.
Du er ansvarsbevidst, omgængelig og kan lide at arbejde selvstændigt. Du behersker det skriftlige på et højt niveau. Holdningsmæssigt og fysisk skal du være parat til at vedligeholde dine militære færdigheder.
Ansættelsesvilkår
Reservestillingen er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal
timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for
3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag
på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal
bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele
ansættelsen.

Du skal være, eller kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved
enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende,
fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav
og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i
internationale operationer.

Kontrakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte major af reserven Steen Madsen på telefon 40 80 79 40 eller via mail: JMTO-R-NK@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets
Personalestyrelse, HR-konsulent Jesper Bjarke på mail: FPS-BA-BSS06@MIL.DK

Ansøgningsfristen er 10. juni 2020.

For at komme i betragtning til reservestillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det
omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig
baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen
gennem dynamik og nytænkning.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

10.06.2020

Indrykningsdato

19.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent