Sektionschef til J4 – logistiksektion ved Specialoperationskommandoen. (Genopslag)


Sektionschef til J4 – logistiksektion ved Specialoperationskommandoen (M331).

Har du lyst til at prøve kræfter med rollen som sektionschef på NIV II og blive en del af holdet bag Danmarks specialoperationsstyrker?
Om os
Specialoperationskommandoen opstiller specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber.

Specialoperationskommandoen omfatter en Kommandostab samt Jægerkorpset og Frømandskorpset. Kommandostaben er bosiddende på Flyvestation Aalborg

Specialoperationskommandoens opgaveløsning bidrager til at beskytte og fremme Danmarks interesser og nationens sikkerhed.

J4 materiel- og logistiksektionens 10 medarbejdere varetager de logistiske funktioner i staben, herunder forsyning, anskaffelse af materielkapaciteter, operativ logistisk planlægning (deployering og understøttelse af udsendte enheder) samt host nation support i forbindelse med aktiviteter med deltagelse af udenlandske styrker.
Om stillingen
Som sektionschef vil du være overordnet ansvarlig for koordination af sektionens ansvarsområder, herunder planlægning og tilrettelæggelse af materielanskaffelser til Frømandskorpset og Jægerkorpset, implementering af forsvarsforliget, der indeholder anskaffelse af nye kapaciteter og en udvidelse af specialoperationsstyrkerne. Sektionen varetager tillige materielnormeringer og styring af forsyningstjenesten.

Sektionen er ressort sektion for håndtering af etablissementsprojekter indenfor specialoperationsområdet, herunder implementering af forligsmæssige etablissementsprojekter.

Sektionen varetager desuden koordination af den operative logistiske funktion i forbindelse med udenlandske øvelser og stabiliserings- og kapacitetsopbygningsaktiviteter i områder, hvor der ofte er behov for en utraditionel tilgang til opgaven, samt overordnet koordination af national logistisk støtte (Host Nation Support) i forbindelse med udenlandske specialoperationsenheders deltagelse i aktiviteter i Danmark.

Som sektionschef vil du desuden være nærmeste leder for en velfungerende sektion med erfarne og fagligt dygtige medarbejdere.

Du må forvente at få en bred kontaktflade i samarbejdet med øvrige dele af Forsvarskommandoen, Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse samt Forsvarsministeriets Etablissementsstyrelse. Det vil give dig en solid indsigt i Forsvarets interne processer og organisation. Et væsentligt indhold i stillingen er at skabe og vedligeholde gode samarbejdsrelationer, samt sikre forståelse for specialoperationsstyrkernes vilkår og behov.

Du kan forvente, at der udover den daglige sagsbehandling kan være øvelser og uddannelser i forbindelse med opbygning af stabens evne til operativ indsættelse som Special Operations Component Command.
Om dig
Du er en erfaren M331, der trives med mange bolde i luften og et højt tempo, samtidig med at der er fokus på planlægning og styring af pålagte opgaver.

Du er i stand til at skabe gode samarbejdsrelationer – både internt og eksternt - og du har gode evner inden for kommunikation med fokus på evnen til at formulere dig skriftligt. Du er analytisk stærk og holder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med materielområdet og/eller kapacitetsudvikling med indsigt i processerne omkring materielkapacitetsplanen og kapacitetsplan etablissement, samt udfærdigelse af businesscases.

Det vil desuden være en stor fordel, hvis du har erfaring med stabstjeneste ved en styrelse eller niveau II myndighed, så du har en god forståelse for sagsbehandling og stabsprocesser.

Det er ikke et krav, at du har indsigt i specialoperationsområdet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Der gøres opmærksom på, at stillingsindehaveren er omfattet af lov om forsvarets personel, hvilket blandt andet medfører forpligtelse til deltagelse i fredsskabende, fredsbevarende mv. operationer.

Du skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til NATO SECRET samt opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Ansættelse er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer

Såfremt du er udpeget til INTOPS skal du meddele dette ved en evt. samtale.

Kontakt og ansøgning
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CHOS kommandørkaptajn Aksel Primdahl på tlf.: 41 38 58 78.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn, Kenett Lumbye på telefon 32 66 56 14.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er 07. juni 2020, og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler efterfølgende.

Stillingen er til besættelse per. 1. juli 2020 eller snarest derefter.

OM SPECIALOPERATIONSKOMMANDOEN
Specialoperationskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og ligger ved Aalborg. Specialoperationskommandoen er det faglige og operative kapacitetscenter for Danmarks specialoperationskapaciteter. Specialoperationskommandoen omfatter en kommandostab, Jægerkorpset og Frømandskorpset.
Chefen for Specialoperationskommandoen er overfor Forsvarschefen ansvarlig for al styrkeproduktion og -udvikling indenfor Specialoperationsområdet herunder for styrkeproduktionen og -opstillingen af et dansk kernebidrag til en NATO Composite Special Operations Component Command, der skal kunne indsætte specialstyrker i internationale operationer og virke på operativt niveau.
Det værnsfælles og tætte samarbejde på tværs af Forsvarets kapaciteter er et helt centralt element i Specialoperationskommandoens motto: Styrke Gennem Fælles Indsats.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

07.06.2020

Indrykningsdato

19.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent