Stabsofficer til J9


UDVIKLINGSORIENTERET OG INNOVATIV KOLLEGA SØGES TIL UDVIKLING OG IMPLEMENTERING AF FORSVARETS FREDS – OG STABILISERINGSPROGRAMMER

Forsvarskommandoen, Operationsstaben i København søger en udviklingsorientering og socialt anlagt kollega med international interesse til et velfungerende og dynamisk team med tiltrædelse den 1. september 2020.
Om os
Operationsstaben er struktureret efter en traditionel J1-J9 struktur. Planlægningsafdelingen består af ca. 40 personer fra alle værn opdelt i planlægningssektionerne J5 Nord og J5 Syd, J5 Computer Network Operations, samt J9 Stabilisering- og Verifikationssektion.

J9 er som del af Planlægningsafdelingen smukt placeret på Kastellet i København og består af én oberstløjtnant, seks majorer/orlogskaptajner, en kaptajn en chefsergent samt en civil stabshjælper. Vores primære opgaver er at lede Forsvarets stabiliserings- og kapacitetsopbygnings indsatser i Ukraine, Afrika, Afghanistan/Pakistan, Irak/Syrien, samt Forsvarets implementering af våbenkontrolaftaler.

På stabiliserings- og kapacitetsopbygningsområdet udvikler vi i samarbejde med Forsvarsministeriet bilaterale eller regionale stabiliseringsprogrammer. Vi koordinerer og implementerer aktiviteter i samarbejde med udsendte militærrådgivere og forsvarsattachéer samt internationale partnere.

Stabiliseringsområdet er et område, der er reguleret af forsvarsforliget, hvorfor de nuværende prioriteter kan blive ændret såvel geografisk som tematisk. Ved seneste forlig blev den finansielle ramme i Freds- og Stabiliseringsfonden hævet substantielt, hvorfor området generelt er i stor vækst. Vi arbejder således i en dynamisk hverdag, hvor opgaver kan variere, og hvor en fleksibel tilgang til opgaven er nødvendig.
Om stillingen
Du bliver kollega i en værnsfælles sektion med internationalt fokus, hvor vi har stort personligt ansvar og frihed i forhold til løsningen af opgaver. Vi lægger vægt på at have et godt arbejdsklima med gode interne og eksterne relationer.

Dine opgaver bliver indenfor stabiliseringsområdet.
• Du bliver indledningsvis ansvarlig for et eller flere af programmerne under Freds- og Stabiliseringsfonden. Programmerne er generelt i vækst, og består af en række stabiliseringsopgaver i koordination med Forsvars- og Udenrigsministeriet og stedlige ambassader. J9 løser primært opgaverne ved hjælp af permanent udsendte rådgivere og udsendte ”training teams”. Du vil i denne sammenhæng få stor indflydelse på udviklingen og gennemførelsen af programmerne.

• Du skal gennemføre operative planlægningsprocesser i forbindelse med udsendelse af træningsbidrag.

• Du skal bidrage til rapportering og evaluering af Forsvarets stabiliseringsindsatser.

• Du skal bidrage til øvrige programmer under Freds- og Stabiliseringsfonden.

• Som Forsvarets repræsentant skal du deltage i gennemførelsen af aktiviteter med samarbejdspartnere, herunder deltagelse i ministerielle mødeaktiviteter.

Du er med til at betjene og rådgive Forsvarsministeriet og Forsvarschefen inden for dit ansvarsområde.

Du skal være forberedt på rejseaktivitet i forbindelse med stillingen.
Om dig
Du er allerede major/orlogskaptajn, og har gennemført Videreuddannelsestrin II for Militære Ledere (VUT II/L) eller Master i Militære Studier (MMS).

Du skal have helhedssyn og veludviklede analytiske evner, og skal kunne arbejde selvstændigt.

Du skal ligeledes kunne indgå i samarbejdsrelationer med såvel nationale som internationale partnere.

Du skal kunne arbejde med flere sideløbende opgaver, hvor der ofte er stramme terminer.

Det er vigtigt, at du har overblik, er kreativ og kan kommunikere klart og tydeligt – også på engelsk – i såvel skrift som tale.

Du er en handlingsorienteret analytiker som har en konstruktiv og pragmatisk tilgang til opgaveløsningerne, ligesom du evner at prioritere, fokusere og levere.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med multinationalt samarbejde. Det er ligeledes en stor fordel, hvis du har et bredt netværk via din tidligere tjeneste i et af de tre værn eller SOKOM, da disse som oftest er en del af J9 opgaveløsning under Freds- og Stabiliseringsfonden.

Det vil desuden blive set som en fordel, hvis du har erfaring med kapacitetsopbygning og operative planlægningsprocesser.

Det er væsentligt, at du er udadvendt, og har en positiv og konstruktiv tilgang til kollegaer og samarbejdspartnere nationalt og internationalt. Du skal være nysgerrig, opsøgende og innovativ af natur i forhold til dels opgaven og dels i mødet med andre mennesker – uanset kulturel baggrund.

Du skal trives i et uformelt miljø, hvor vi ofte i mindre teams løser mange sideløbende opgaver.

Vi anerkender, at det er de færreste, der i et nyt job har alle kvalifikationer, og derfor får du rig mulighed for at kompetenceudvikle dig selv indenfor fagområdet.

Du skal være selvstændig, da du ofte vil befinde dig i situationer, hvor du skal kunne træffe beslutninger uden mulighed for først at kunne rådføre dig med din chef eller med kollegaer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Lasse Sand på FIIN, FKO-O-J902 eller telefonisk på 41 85 05 21

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Kenneth Kongsgaard Albæk ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS224@mil.dk, eller på telefon 728 19151.

Ansøgningsfristen er den 10. juni 2020. Vi forventer at holde samtaler i uge 25 og 26.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgning”. FOKUS og referencer kan vedhæftes, men er ikke et krav.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Kastellet

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

10.06.2020

Indrykningsdato

19.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent