PROJEKTOFFICER/SAGSBEHANDLER TIL KOORDINATIONSSEKTIONEN VED FLYVEVÅBNETS ADMINISTRATIVE FÆLLESSKAB I KARUP


PROJEKTOFFICER/SAGSBEHANDLER TIL KOORDINATIONSSEKTIONEN VED FLYVEVÅBNETS ADMINISTRATIVE FÆLLESSKAB I KARUP

Ønsker du et udviklende og ansvarsfuldt job, hvor du sammen med fagligt specialiserede kollegaer er med til at præge sammenhængskraften i Flyvevåbnets opgaveløsning?
Er du kaptajn, premierløjtnant, eller chef-/seniorsergent med flair for styring, kommunikation og samarbejde, som evner at omsætte beslutninger til handling?
Så tilbyder vi en spændende stilling i vores stærke og udviklingsorienterede ledelsesteam.
Om os
Flyvevåbnets Administrative Fællesskab (FAF) er en afdeling under Operations Support Wing (OSW). FAF har ansvaret for at levere administrationsstøtte og HR-ydelser til Flyvevåbnets niveau lll myndigheder, herunder støtte Flyvevåbnets Wings i forvaltning og administration af personel.

FAF er organiseret med Koordinationssektionen på Flyvestation Karup, og tre partnerenheder, der er placeret på hhv. Flyvestation Aalborg, Skrydstrup og Karup. Koordinationssektionen består af et ledelsesteam samt to elementer; Policy og Koordinations- samt Administrationselementet.

Vores motto er ”Effekt gennem støtte”, hvilket leveres af vores fagspecialister hver dag, med kunden i centrum og kvalitet i højsædet.

Vi prioriterer den enkeltes udvikling i fællesskabet og har en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt og godt humør, hvor alle bidrager til, at det er en god arbejdsplads.
Om stillingen
Som projektofficer/sagsbehandler i Koordinationssektionen er du en del af ledelsesteamet.

Opgaverne i koordinationsfunktionen er mangeartede og du har selv stor indflydelse på de opgaver og projekter, hvor du kan sætte dine kompetencer i spil.

Dit hovedfokus vil være at identificere og prioritere relevante projekter, der skal iværksættes i eller af FAF. Projekterne vil ofte identificeres fra et effektiviseringshensyn, et bruger/kundehensyn (bottum up) eller koncernhensyn (top down). Afhængigt af projektporteføljens omfang, vil stillingen også indebære, at lede et eller flere projekter fra start til slut.

Foruden projektarbejdet vil du også skulle koordinere og sagsbehandle områder af mere generel karakter på tværs af FAF; eksempelvis administrative bestemmelser, procedurer på INTOPS-området samt forankring af læring og udviklingsaktiviteter.

Der vil være behov for kontakt til og koordination med alle Flyvevåbnets myndigheder samt koncernens øvrige styrelser.

Stillingen er ideel til at udvikle dine færdigheder som projektkoordinator, leder og sagsbehandler og få et indblik i en myndighed og et område, der berører og har berøring til med hele Forsvaret. Du vil tillige kunne opbygge en faglig viden og forståelse omkring administration og forvaltning i Forsvaret, som uden tvivl kan gavne din videre færd og lederpotentiale i Flyvevåbnet.

Din dagligdag vil være fleksibel og med faste arbejdsområder, men der kan opstå perioder, hvor opgaver må omprioriteres og sektionens fulde fokus vil være krævet for at nå deadlines.
Om dig
Først og fremmest søger vi en officer, der er nysgerrig på administrationsområdet. Du er kaptajn og har gennemført VUK eller VUT-I/L.

Alternativt er du erfaren premierløjtnant, der er i gang med VUK eller også er du optaget på VUK, men endnu ikke startet. Som premierløjtnant, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Endelig kan du også være seniorsergent eller chefsergent, der opfylder kriterierne for ”Late Entry” og dermed udnævnelse til kaptajn jf. FKOVEJL F.400-1 pkt.11.4. I dette tilfælde vil en ansættelse i stillingen og udnævnelse kræve CH/FLK godkendelse.

Du er nysgerrig på det administrative område og ønsker at udvikle din viden, færdigheder og kompetencer inden for dette.

Du trives med at identificere, planlægge og drive projekter fra start til slut med fokus på bl.a. høj kvalitet og overholdeles af deadlines.

Dette kræver at du er struktureret, har gode analytiske færdigheder, er en dygtig kommunikator; både i tale og på skrift samt kan samarbejde på tværs. Idet din berøringsflade er stor, både internt i FAF og med eksterne samarbejdspartnere, så er det en fordel, at du kan sætte dig i specialisternes sted, er god til at bygge netværk, har en udviklet sans for diplomati og formår at skabe opbakning til de projekter som sættes i gang.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til Chef for Koordinationssektionen, MJ Christian Willer tlf. 7284 4751 eller KN Anne Fiil Bach Nielsen tlf. 7284 4958.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Kenneth Kongsgaard Albæk ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS224@mil.dk, eller på telefon 728 19151.

Ansøgningsfristen er den 21. juni 2020. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

21.06.2020

Indrykningsdato

19.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent