Weapons Controller ved NATO AWACS


Weapons Controller ved NATO AWACS

Er du interesseret i en flyoperativ stilling i et spændende internationalt miljø? Vi søger en selvstændig og ambitiøs kollega, som har lyst til at udvikle såvel sine faglige som personlige kompetencer, som Weapons Controller ved NATO AWACS.
Om os
NATO E-3A Component Geilenkirchen (NAEW&C Force), Tyskland, er NATO’s multinationale Full Spectrum Air Battle Management enhed, beliggende 70 km sydvest for Düsseldorf Tyskland, tæt på den hollandske grænse. Enheden er på højt beredskab, har hele verden som indsatsområde og deltager med kort varsel i NATO sanktionerede operationer. Det høje operative niveau vedligeholdes ved fast deltagelse i alle flag- og tilsvarende øvelser.

Det danske kontingent består af i alt 17 danske militære medarbejdere tilknyttet NATO, såvel flyvende som ikke flyvende, samt 1 militær og 3 civile danske administrative assistenter ved det danske Nationale Støtte Element.

NAEW&C Force i Geilenkirchen er et unikt tjenestested qua placering, sammensætning og størrelse, hvorfor der lægges stor vægt på, at du og din familie bliver en aktiv del af det danske kontingent.
Om stillingen
Som Weapons Controller er du en del af Weapons teamet på E-3A flyet bestående af op til tre Weapons Controllere (WC) og en Fighter Allocator (FA), der fungerer som leder af teamet.

Teamet er samlet ansvarlig for kontrol af tildelte luftstyrker, herunder ansvarlig for udførelse af pålagte operative opgaver og selve våbenindsatsen.

Din primære arbejdsopgave består i taktisk flykontrol i forbindelse med daglig træningsflyvning, herunder:
- Anvendelse af korrekt kontrol-teknik til gennemførelse af interception, interrogation, intervention eller engagement.
- Deltagelse i mission planning, pre-brief og de-brief samt intern koordination med Fighter Allocator og Tactical Director.
- Korrekt anvendelse af taktisk datalink, herunder link 16.

Tempoet i weapons teamet er altid højt og arbejdsopgaverne vil være dynamiske og udfordrende. Udover at yde taktisk kontrol som operatør ombord på E-3A platformen er der en række opgaver som besætningsmedlem. Det forventes i den forbindelse, at du aktivt deltager i opgaverne og koordination både før, under og efter missionsafvikling.

Derudover kan der efter behov påregnes en eller flere sekundære opgaver af operativ eller administrativ karakter, eksempelvis som sektionschef, skemaplanlægger, taktikofficer, træningsofficer eller lignende.

Din indledende uddannelse omfatter omskoling til og virke som fuldt operativ i Weapons Controllerer funktionen. Når et tilstrækkeligt fagligt niveau som Weapons Controller er opnået, kan egnede kandidater udvælges videre til Instructor, Evaluator eller Fighter Allocator omskoling. Omskoling til Fighter Allocator forudsætter officersbaggrund.

Som WC vil du være aktiv i nødvendig missionsplanlægning, pre- og post-flight briefinger/aktiviteter, herunder evalueringer.
I perioder skal du påregne en del rejseaktivitet mhp. deltagelse i regelmæssige missioner, øvelser og anden træning både inden- og udenfor NATO grænser, herunder koordinering med interne og eksterne samarbejdspartnere.
Om dig
For at komme i betragtning til stillingen er det et krav, at du har en solid operativ baggrund fra kontrol- og varslingsfeltet som enten Fighter Controller eller Fighter Allocator. Du har kendskab til og erfaring fra automatiserede kommando- og kontrolsystemer, inklusive et solidt kendskab til taktisk kontrol af luftstyrker samt air battle management og air command and control.

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra operative funktioner i internationale operatiner eller på anden måde har deltaget i større internationale missioner eller øvelser.

Udover at kunne varetage den operative funktion som Weapons Controller lægges der i særlig grad vægt på dine evner til at multitaske og håndtere flere opgaver under tidspres. Herudover forventes det, at du er typen der let kan samarbejde og kommunikere på tværs af kulturer, herunder udvise passende situationsfornemmelse, under fremmede forhold.

Vi forventer du kan udvise en høj grad af selvstændighed og fleksibilitet i forhold til både arbejdsopgaver og -tider.

Forstår du at manøvrere i det internationale miljø, vil du opleve en udpræget frihed under ansvar med stor mulighed for egen udvikling til at søge udfordringer i såvel operativ som organisatorisk henseende.

Stillingen er for dig, der dels ønsker en professionel udfordring, samt ønsker at give din samlever eller familie en unik mulighed for kulturelle oplevelser, efteruddannnelse etc., herunder eventuelle børn en sproglig/kulturel gave for livet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen kan ansøges og besættes af både befalingsmænd og officerer med nuværende eller tidligere erfaring som Fighter Controller eller Fighter Allocator. Ansættelse vil ske i henhold til de til enhver tid gældende overenskomster.

Da der er tale om en specialist-stilling, vil stillingens indplacering, ansvar og opgaver fastsættes i forhold til den enkelte ansøgers erfaring og kompetencer.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og relevante faglige organisationer om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte medarbejdere i Forsvaret.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, det vil sige at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter. Du modtager et skattefrit udetillæg og en evt. medfølgende ægtefælle har mulighed for at få 50.000 kr. årligt i ægtefællepension. Derudover er det muligt at forhandle personlige tillæg. Eventuelle børn vil som udgangspunkt blive tilknyttet det tyske skole- og børnehave system. Du kan læse mere om vilkårene for udstationering på HR-portalen.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2021 og besættes som udgangspunkt for en fireårig periode – dog kan perioden variere under hensyn til Forsvarets behov.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Du skal kunne godkendes flyvemedicinsk og til trykkammer.
Derudover skal du kunne gennemføre de nødvendige SERE uddannelser.
Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til NATO COSMIC TOP SECRET samt opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.
Derudover skal ansøgere bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.

Kontakt
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte SNO OL Knud K. Holmsgaard på telefon +45 5084 9239.

Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår, herunder vilkår som udstationeret, kan du ringe til HR-konsulent Heino Hansen på telefon +45 72 81 91 31.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 31. maj 2020 og samtaler forventes gennemført snarest muligt derefter, efterhånden som relevante ansøgninger modtages.

Ansøgningen sendes elektronisk via link i annoncen. Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge din seneste FOKUS. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(DE) GEILENKIRCHEN

Lokation

Udlandet

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

31.05.2020

Indrykningsdato

18.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent