Rådighedsstillinger - Marinekonstabel af reserven ved MCM Danmark, 2. Eskadre


Rådighedsstillinger - Marinekonstabel af reserven ved MCM Danmark, 2. Eskadre

MCM Danmark søger lige nu reservister til spændende rådighedsstillinger.
Om os
MCM DNK er søværnets minerydningsdivision, som er forankret under 2. Eskadre. MCM DNK er et modulært koncept, der er under forsat udvikling. MCM DNK opererer primært fra dronerne af HOLM- og MSF-KLASSEN, men under større øvelser og operationer, så som sejlads med NATOs stående minerydningsgruppe, styres operationen fra vores kommandomodul, der kan være placeret på nationale og internationale, civile såvel som militær støtteenheder. MCM DNK primære opgave er at sikre adgangen gennem de stræder og til de vigtige havne, som har en dansk interesse. Sekundært fjerner vi gammelt ammunition og miner primært fra de to verdenskrige – et arbejde der foregår i både danske og udenlandske farvande. Ydermere assisterer vi også andre myndigheder med at lokalisere objekter på havbunden, fx Vrag.
Om stillingen
Dækssektionerne og forplejningssektionerne ved MCM er sektioner, som indenfor hver deres områder har mange forskellige opgaver, som du er bekendt med fra din tidligere tjeneste.
Du vil ved indkommandering som en del af en af disse sektioner, arbejde med tilhørende opgaver. Du vil herudover, som en del af jobbet, indgå i skibets vagt.

MCM DNK mangler lige nu følgende stillinger:
MCM gast (faglært og ufaglært):
Vi søger her personel der tidligere har gjort tjeneste i divisionen. Både uden og med svendebrev, inden for Jern og metal (Maskine, EL, elektronik eller automatik).
Som MCM GAST ved MCM DNK er der indenfor helholds O- og T-DIV mange forskellige opgaver, som du evt. er bekendt med fra din tidligere tjeneste. Du vil ved indkommandering indgå i en af disse divisioner, og arbejde med de tilhørende opgaver: Assistance til den daglige drift af MCM DNK enheden i fm. sejlads, herunder udkig, dæksarbejde, assistere ved MDV- eller SSS-operationer samt tilsyn med skibets maskineri, hvis svendebrev haves. Du vil herudover, som en del af jobbet, indgå i skibets vagt.
C2 støtte:
Som MCM-gast i O-DIV C2 modul placeres du på støtteplatformen, hvorfra du under sejlads indgår i vagttørnen og dine primære opgaver vil være ”Dronepilot / sonarpilot” og ”Detektor”, hvor der skal foretages detektor samt analysearbejde af billedet givet af dronerne.
Dykkerassistent:
Under dykkeroperationer skal dykkerassistenten assistere dykkerholdet til fulde. Dette indebærer klargøring af udstyr, iklædning af dykker, lineholder, og fungere som gummibådsfører, hvis certifikat haves.
MCM støtte:
Som MCM-gast i O-DIV er du organisatorisk placeret på en af divisionens enheder, hvor dine opgaver vil indebærer assistance til den daglige drift af MCM DNK enheden i fm. sejlads, herunder udkig, dæksarbejde, madlavning, rengøring og vagttjeneste. Der vil med tiden være tid til at blive oplært i decideret MCM arbejde.
Om dig
Du har lyst til at bevare din tilknytning til Søværnet, og du ønsker at bidrage til opgaveløsningen.
Du ser det som et positivt afbræk fra din civile hverdag og du går til opgaverne med omhu og godt humør.
Du holder af det fællesskab som en skibsbesætning udgør. Du har gode samarbejdsevner og er ikke bleg for at give en hånd med, der hvor der opstår behov. .
Vi ser helst dine kompetencer, stadig er aktuelle, for en evt. kontraktindgåelse.
Ved MCM DNK forventer vi, at du er selvstændig, energisk og omstillingsparat. Du vil i høj grad skulle arbejde selvstændigt og udføre opgaverne på egen hånd. Vi tilbyder stor metodefrihed men forventer, at du leverer gode resultater.

Tjenesten ved MCM DNK er præget af en særlig holdånd hvor vi lægger vægt på uformel autoritet, selvstændighed, viljestyrke og villigheden til at yde en ekstra indsats når det er krævet. Du pålægges et stort ansvar, og vi forventer solide selvstændige resultater, hvorfor vi i høj grad tilbyder frihed under ansvar. Du har tidligere fungeret i en fast stilling ved Søværnet og har herigennem et indgående kendskab i funktionen, hvilket sætter dig i stand til at støtte Søværnet uden forudgående efteruddannelse.

Indkommandering sker året rundt, og du kan allerede i indeværende år forvente at blive indkaldt til at forrette rådighedstjeneste. Du skal påregne et årligt tidsforbrug på ca. 10-20 dage.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat som konstabel af reserven (M112). Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for stampersonel.

Du bliver aflønnet pr. indkommanderingsdag. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger samt blåt bevis kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til kaptajnløjtnant Peter Kjær Larsen mail 2e-mcm-nk@mil.dk eller seniorsergent Torben Christensen på mail 2e-mcm-adb@mil.dk. Alternativt kan der rettes henvendelse til orlogskaptajn Jan Erik Niegsch på mail: sca-k-bem01@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er 1. august 2020. Ansættelsessamtaler vil blive gennemført løbende.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal oploades som pdf.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer. 2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben. 2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Reserve-Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

24.06.2020

Indrykningsdato

18.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent