Bevogtningsassistent/Hundefører til Fighter Wing Skrydstrup


Bevogtningsassistent/Hundefører til Fighter Wing Skrydstrup

Ønsker du et spændende og alsidigt job i et dynamisk miljø? Brænder du for bevogtningstjeneste og motiveres du af faglige udfordringer og et tæt samarbejde med menneskets bedste ven?

Hvis du kan svare ja til ovenstående, så tilbyder vi en attraktiv stilling som bevogtningsassistent/hundefører ved Fighter Wing Skrydstrup.
Om os
Fighter Wing Skrydstrup er samplaceret med en række af Forsvarets øvrige myndigheder på Flyvestation Skrydstrup. Bevogtningen ved Fighter Wing Skrydstrup varetager ansvarsomådet for hele Flyvestation Skrydstrups.
Om stillingen
I stillingen som bevogtningsassistent og hundefører ved bevogtningen Fighter Wing Skrydstrup, Wing Group Garnisonssektionen, vil du indgå som hundefører på et vagthold, bestående af vagtholdsleder, bevogtningsassistenter og hundeførere, tage del i bevogtningen af Fighter Wing Skrydstrup. Herunder adgangs, opholds og udgangskontrol. Alarmbehandling og udrykning til alarmer. Patruljetjeneste, ordenstjeneste samt eskorteringer. Vedligeholdende træning af tjenestehund samt vedligeholdelse af køretøjer, materiel og bygninger. Du kan som hundefører ligeledes pålægges øvrige militære opgaver og funktioner samt militær hjælp til civile myndigheder.
 
Bevogtningens opgaver er mangeartede og dynamisk. Vagtcentralen er Flyvestationens omdrejningspunkt for al ind- og udpassage til Flyvestation Skrydstrup. Alle alarmer ved Flyvestation Skrydstrup samt en lang række andre faciliteter uden for garnisonens område termineres i vagtcentralen.
 
Uden for normal tjenestetid afpatruljeres Fighter Wing Skrydstrups store arealer af hundeførerne ligesom der skal reageres på evt. alarmer.
 
Tjenesten ved bevogtningen tilrettelægges, med hensyn til gældende krav til den militære sikkerhed, som en kontinuerlig tjeneste, der skal dække døgnets 24 timer hele året rundt.
 
Stillingen indebærer at tjenestehunden skal medbringes i hjemmet uden for tjenestetiden, dette sætter krav til boligforholdene, ligesom familien skal være indforstået med og indstillet på at hunden bliver en del af familien og hverdagen. Derudover skal hunden også kunne transporteres til og fra arbejde.
Om dig
Du er konstabel og der lægges vægt på, at den rette person har interessen for at arbejde med tjenestehunde. Du skal som person være ansvarsbevidst, kunne arbejde selvstændigt samt kunne bevare overblikket i en til tider hektisk hverdag.
 
Du skal være indstillet på at arbejde i kontinuerlig tjeneste hvor en stor del af arbejdstiden ligger i nattetimerne og på lørdag / søn- og helligdage.

Dertil er du fleksibel, serviceorienteret og god til at samarbejde. Du evner at holde mange sager i gang og samtidig bevare overblikket. Da tjenesten ved bevogtningen ofte er hektisk, kræves det at du er handlekraftig, konsekvent og har en god fysik.
 
Vi ser gerne, at du har faglige kvalifikationer som en gennemført værnepligt eller konstabeluddannelse. Du har kørekort til B samt en meget seriøs interesse for at leve og arbejde med hunden.
 
Foruden ovenstående ser vi gerne, at du har grundlæggende bevogtningsuddannelse, udrykningskørsel, hundeføreruddannelse, taktisk indsatskursus samt engelskkundskaber 2-2-2-2.
 
Det skal påregnes, at de manglende kompetencer og kurser forventes gennemført efterfølgende.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra internationale operationer, men det er ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
   
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
  
Dit faste tjenestested vil være Skrydstrup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Claus Kulmback på telefon 72 84 83 51 eller på mail FW-BEV-001@mil.dk
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS256@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 31. maj 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart i forlængelse af fristens udløb. Stillingen er til besættelse den 15. juni eller snarest derefter.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
 
OM FIGHTER WING SKRYDSTRUP
Fighter Wing Skrydstrup udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.
Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skrydstrup

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

31.05.2020

Indrykningsdato

18.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent