Kaptajn som kapacitetsejer for infanteri- og opklaringskøretøjer ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse


Kaptajn som kapacitetsejer for infanteri- og opklaringskøretøjer ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Har du interesse i en af de få kaptajnsstillinger med kapacitetsejeransvar, og ønsker du at gøre en forskel for Forsvaret?

Så er det måske dig, som vi søger i Forretningsområde Soldaten ved Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen i Ballerup.
Om os
Vi anskaffer, drifter og bortskaffer landmilitært materiel.

Dagligdagen er meget dynamisk, da vi har en stor berøringsflade med interessenter såvel i som udenfor vores organisation herunder de operative kommandoer m.fl.

Vi har en uformel omgangstone, der dog bygger på en høj faglighed og et godt blik for god service.

Vi prioriterer at udvikle og fastholde vores dygtige medarbejdere ved hjælp af faglig og personlig udvikling samt god trivsel.
Om stillingen
Du indgår i et team af fire dygtige medarbejdere i drift- og støttesektionen ved forretningsområde Soldaten.

Sektionen er kapacitetsejer for den afsiddede soldat samt for infanteri- og opklaringskøretøjer.

Du bliver kapacitetsejer for infanteri- og opklaringskøretøjer. Her er du med til opbygning og opgradering af forsvarets infanteri- og opklaringskøretøjer i samarbejde med de platformsansvarlige i forretningsområde Køretøjer.

Du bliver kapacitetsejer Soldatens nærmeste samarbejdspartner og ekspert. Her er opgaven at udvikle fremtidens soldat samt tilsikre sammenhæng i de indkøb, der etableres til soldaten.

Sektionen støtter, fordeler og koordinerer opgaver for forretningsområdets sektioner, der har til opgave at anskaffe, drifte og bortskaffe materiel indenfor materielområderne Ammunition, Udrustning og Våben.

Der vil således være spændende opgaver og udfordringer i et vekslende miljø på tværs af flere forretningsområder samt samarbejde med forsvarskommandoens kapacitetsudviklingsafdeling og hærkommandoens udpegede brugereksperter.

Der vil være mulighed for opgaver som projektleder.

Der vil være gode muligheder for kompetenceudvikling samt studiegennemgang.
Om dig
Du er enten kaptajn eller premierløjtnant med godt kendskab til infanterikøretøjer og/eller opklaringskøretøjer.

Vi forventer at:

- Du er analytisk stærk og kan arbejde selvstændigt med komplicerede problemstillinger, også med emner du ikke har arbejdet med før.
- Du har gode kommunikations- og samarbejdsevner.
- Du er villig til at lære og udvikle dig.

Da dele af dit arbejde foregår i og på tværs af teams, er det vigtigt, at du er indstillet på at være teamplayer, og at du kan lide at være opsøgende i forhold til vores samarbejdspartnere.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen kan evt. besættes ved funktion i højere stilling med en uddannelsesaftale.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Søren Jul Laursen på tlf. 25 74 35 51.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er den 14. juni 2020. og vi forventer at gennemføre samtaler efterfølgende i Ballerup eller på telefon/Skype mv. under disse COVID-19 omstændigheder.

Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2020.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.
FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

14.06.2020

Indrykningsdato

18.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent