Seniorsergent med flair for SAP og sagsbehandling. (Genopslag)


Seniorsergent med flair for SAP og sagsbehandling. (Genopslag)

Er du en serviceminded seniorsergent eller oversergent, og har du ambition om at kunne bidrage til styring af driften af de soldaternære områder inden for udrustning, våben og ammunition?

Så er denne stilling helt sikkert noget for dig.
Om os
Forretningsområde Soldaten omfatter ansvaret for kapacitetscentrene Udrustning, Våben og Ammunition.

Forretningsområdet søger en sagsbehandler med ansvaret for at støtte og rådgive forretningsområdets medarbejdere ved driftsrelaterede opgaver, og motivationen til at udvikle Soldaten som kapacitet.
Om stillingen
Du skal blandt andet:
• Være nærmeste sparringspartner for Kapacitetsejer Soldaten, med henblik på at koordinere sammenhængen, af det materiel, som soldaten udrustes med.
• Være nærmeste sparringspartner for Kapacitetsejer Infanteri- og Opklaringskøretøjer.
• Være en af chefen for forretningsområdets nærmeste tekniske rådgiver.
• Varetage den daglige forsyningstjeneste i forbindelse med forretningsområdets myndighedsbeholdning samt myndighedsbeholdningen for museumskøretøjer og den tilhørende forsyningskontrolvirksomhed.
• Understøtte driften, bidrage til den logistiske styring og udføre en del af forretningsområdets logistiske controlling.
• Sagsbehandle og støtte i behandlingen af forretningsområdets sager i Master Data Governance.
• Rådgive og støtte ved udfasning, bortskaffelse og sanering af kapaciteter.
• Være projektleder på mindre materielanskaffelsesprojekter.
• Bidrage til at koordinere forretningsområdets indkomne opgaver i forhold til forretningsområdets sektioner.

Der er særdeles gode muligheder for kompetenceudvikling.

Stillingen er værnsfælles og har fast arbejdsplads i Ballerup
Om dig
Du er seniorsergent eller oversergent egnet til optagelse MAU eller lign civil AU for mellemledere.

Du har i din tjeneste oparbejdet erfaring og ekspertise i anvendelse af SAP, og er rutineret indenfor primært MM- og gerne PM- og HR- modulerne samt rapporttrækning i SAP.

Du har sans for at tilegne dig ny viden og færdigheder på nye it-værktøjer og du kan lide at lære fra dig.

Du leverer opgaveløsninger både selvstændigt og som en del af et team. Du skal kunne vejlede og sparre med forretningsområdets medarbejdere og chefer.

Du ønsker en stabil arbejdstid med mulighed for ind imellem at arbejde hjemme, kombineret med virksomhedsrejser til forsvarsindustrien i forhold til egne interesser og behov.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested vil være Ballerup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Søren Jul Laursen, fungerende chef for Drifts og Støttesektionen på tlf. 2574 3551 eller på e-mail FMI-LA-WDS02@FIIN.DK.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn, Kenett Lumbye på telefon 32 66 56 14.

Ansøgningsfristen er 14. juni 2020.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efterfølgende. Samtaler bliver afholdt i Ballerup eller via VTC.

Ansættelsesdato 1. august 2020 eller snarest muligt.
Endelig tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen og eventuelt medsende referencer, men er ikke et krav.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE (FMI)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. I samarbejde med Forsvarskommandoen med underliggende værnsstabe sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland. Det er FMI´s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

14.06.2020

Indrykningsdato

18.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent