Chefsergent til typeområdet ved Forsvaret Flytekniske Uddannelseseskadrille 562


Chefsergent til typeområdet ved Forsvaret Flytekniske Uddannelseseskadrille 562

Vil du være med til at styre en af Danmarks største flytekniske uddannelsesorganisationer? Vil du bidrage til udvikling af al helikopter typeuddannelse og T17? Har du erfaring med EASA/DKMAR kvalitetssystemer, undervisning og arbejde med specialister? Så har Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste brug for dig!
Om os
Vedligeholdelsesafdeling Luft (VALUFT) består af ca. 600 faste medarbejdere og ca. 100 elever. VALUFT omfatter Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille i Karup, to flyværksteder i Karup og Nørresundby og en central ledelse i Brabrand. Som en del af oprettelsen af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste blev Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille (FFU) oprettet. Det skete som en sammenlægning af det tidligere AFTC Uddannelsesafdelingens Tekniksektion (UT) og Helicopter Wings Mechanical Training (MT).

FFU skal fremadrettet gennemføre Flyteknisk Grunduddannelse, alle typeuddannelser på helikopter og T17 samt andre flytekniske kurser og uddannelser. Tilsammen har vi en portefølje på mere end 70 forskellige kurser. Vi gennemfører mere end 165 kurser i løbet af 2020. Alle uddannelser skal leve op til krav fra EASA, DKMAR, MATINS og lignende, afhængigt af det tekniske behov og niveau.

Vi er en uddannelseseskadrille med 35 faste medarbejdere. Vi sætter en ære i at uddanne og udvikle vores kursister. Vi tilsikrer, at vores uddannelser er tidssvarende samt på et højt fagligt og pædagogisk niveau. Vi har en uformel omgangstone, hvor der er plads til humor og personlighed.
Om stillingen
Du skal i samarbejde med FFU chef og næstkommanderende bidrage til at sikre compliance, planlægning, tilrettelæggelse, gennemførsel og kontrol for de flytekniske typeuddannelse på helikopter og T17. Du bliver nærmeste foresat og daglig leder for 7 højt specialiserede og fagligt stærke medarbejdere. Du får udover disse en bred berøringsflade og vil skulle koordinere på tværs af FFU for at få enderne til at nå sammen i dagligdagen. Planlægning, eksamination og enkelte undervisere er således placeret andre steder i organisationen.

I stillingen vil du være Training Manager Deputy for FFU kommende DKMAR 147 certificering. Du er derfor ansvarlig for, at der sikres daglig compliance for den typeuddannelserne. Du vil selvstændigt skulle sagsbehandle på området samt komme med forslag til udvikling af både MTOE, personel og uddannelse. Du vil skulle fungere som Training Manager i dennes fravær og sikre den daglige dokumentation af uddannelsen jævnfør MTOE. Du vil selv i mindre omfang skulle undervise på typeuddannelser afhængigt af dine kompetencer. Organisationsændringerne har medført, at stillingen er at betragte som nyoprettet, og du vil derfor få stor indflydelse på stillingens indhold.

De kommende år vil der ske stor udvikling på det flytekniske område, da Forsvaret indfører et nyt kvalitetssystem, DKMAR, der har indflydelse på hele den flytekniske vedligeholdelsesstruktur. Herunder skal uddannelserne tilrettes, procedurer beskrives og al den nødvendige dokumentation udformes og vedligeholdes.

Du skal desuden bidrage til VALUFT samlede opgaveportefølje ved at udvise rettidig omhu samt fleksibilitet i forhold til resten af organisationens behov.

Du får nødvendig efteruddannelse samt gode muligheder for personlig udvikling i samarbejde med eskadrillechefen.
Om dig
Vi forventer, at du er udnævnt chefsergent. Er du ikke allerede udnævnt, forventer vi, at du har en anciennitet som mellemleder på ca. 15-20 år, heraf ca. 6-8 år som udnævnt seniorsergent samt, at du har gennemført en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale. Udnævnelse til chefsergent finder sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorerer de almene krav for udnævnelse.

Du skal have gode pædagogiske og ledelsesmæssige kompetencer, hvor du evner at tilpasse din stil til dine medarbejderes forskelligartede behov. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at du åbent og ærligt samarbejder med alle, uanset egne behov. Du formår at sætte samarbejde og kultur i spil igennem dit personlige engagement. Du bidrager til en positiv feedback kultur og en organisation, der altid forbedrer sig.

Du skal være respekteret indenfor dit fagområde og være kendt for at have styr på faglighed, kommunikation og ledelse. Du er forudseende og grundig i dit arbejde. Du evner at se uddannelsesopgaven i Forsvarets helt store perspektiv for at kunne bibringe elever, faglærere og samarbejdspartnere den nødvendige forståelse for kvalitet, effekt og pædagogik.

Du er uddannet flymekaniker. Du skal have flere års tjeneste som flymekaniker i værkstedstrukturen. Du skal helst have haft tjeneste i uddannelsesstrukturer. Du forstår og interesserer dig for kvalitetssystemer. Vi forventer, du har godt kendskab til DKMAR 147 og 66 samt en god forståelse for EASA Part 147 og 66. Vi forventer, at du deltager i udviklingsarbejdet for eskadrillen, der skal opnå compliance med DKMAR, herunder bidrager med styring af projekter og lignende, så vi sikrer fremdrift for det flytekniske uddannelsesområde i hele Forsvaret. Hvis du ikke er uddannet flymekaniker, men har tilsvarende indsigt, samt kan dokumentere dette, hører vi også gerne fra dig.

Det er desuden en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring fra en DKMAR Form 4 godkendt ledelsesfunktion og/eller allerede har en tilsvarende DKMAR Form 4.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af akademi merkonom i Ledelse eller tilsvarende niv.5 uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfatter af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i sin ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte FVT-V-CHAF, Eskadrillechef, KN Jeppe Kaae Kock-Mogensen, på telefonnr.: 4080 2121.

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen herunder ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Camilla Lindholm Elling på mail: FPS-BA-BS250@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 14-06-2020, og samtaler forventes afholdt i uge 26/27. Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og svendebrev. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

14.06.2020

Indrykningsdato

18.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent