Operationsofficer (KL/PL) til 3. besætning THETIS-klassen (Genopslag)


Operationsofficer (KLPL) til 3. besætning THETIS-klassen

Har du lyst til et DANSARC 5 træningsophold ved Neustadt til september? Har du evnen og viljen til at lede skibets operationer? Forstår du at udvikle og fastholde medarbejdere i et godt og udviklende arbejdsmiljø, så er stillingen som operationsofficer i 3. besætning den rette for dig.
Du vil blive en del af skibsledelsen med ansvar overfor chefen for planlægning og gennemførelse af skibets operationer, og du får udfordrende personaleansvar som leder af Operationsdivisionen.
Om os
Vores primære opgave er det militære forsvar af Grønland og Færøerne herunder at udføre patruljevirksomhed og hævdelse af Rigsfællesskabets suverænitet på søterritorierne. Hertil kommer afledte opgaver såsom fiskeriinspektion, søredning, assistance til civile myndigheder mm.

Besætningen deltager jævnligt i større, multinationale øvelser som Joint Warrior ved Skotland eller Norwegian Task Group i Norge, hvor du vil få en hovedrolle med ansvar for planlægning og gennemførelse af enhedens operationer under øvelserne.

Vi er godt i gang med DANSARC og har et planlagt træningsophold (DANSARC 5) i Neustadt til september 2020.

Stillingen vil medføre fast tjenestested i Frederikshavn, men langt størstedelen af tjenesten vil foregå med sejlads i farvandene ved Grønland og Færøerne. Der skal dog forventes perioder med tjeneste/kursusaktivitet i Frederikshavn.
Sejladsperioderne er af ca. otte - ti ugers varighed, og der er gennemsnitligt to – tre sejladsperioder pr. år. I perioden maj til september 2020 gennemføres sejladserne i dansk farvand. I hjemmeperioderne vil det være forventet, at du med mellemrum deltager i skibsledelsesmøder på VTC samt foretager nødvendig sagsbehandling.
Om stillingen
Som operationsofficer indgår du i skibsledelsen, hvor du har ansvaret for planlægning, forberedelse og gennemførelse af enhedens indsættelser i operationer og øvelser. Dagligt skal du sørge for at enheden løser den operative opgave bedst muligt, samtidig skal du have evnen til at tænke frem i tiden for at sikre, at enheden også er klar til kommende opgaver. Du koordinerer i den forbindelse på vegne af chefen direkte med indsættende myndighed – som oftest Arktisk Kommando.

Som en del af skibsledelsen har du et tæt samarbejde med CH, NK og TKO og HGL - og du vil således opnå og fastholde et bredt helhedsbillede over enhedens indsættelse og operative virke.

Både til søs og i hjemmeperiode vil du få sagsbehandling af operativt relevante områder.

Du er divisionsofficer for Operationsdivisionen, der er opdelt i taktisk sektion og våbensektionen. Udover dig selv udgøres divisionen af tre officerer, to sergenter og 13 menige.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant og har gennemført ”Taktisk Officerskursus i Søværnet”. Såfremt du er en erfaren premierløjtnant og ikke har gennemført VUK, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Er du HCO-uddannet vil du have mulighed for at opretholde status hos os. Har du kompetencer som FIO, batterileder, efterretningsofficer mv. vil det være et ekstra plus, men ikke et krav.

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra sejlads i Nordatlanten ved Grønland og Færøerne. Har du ikke denne erfaring, men til gengæld solid taktisk erfaring fra eksempelvis 2. Eskadres store enheder, vil dette også kvalificere dig til stillingen som operationsofficer.
Din eskadremæssige baggrund er således ikke det afgørende. Derimod er det afgørende, at du er klar til at gå forrest og træde i karakter som divisionsofficer i en større enhed.

Du skal ville DANSARC og principperne indenfor det nye træningsregime. Hvis du har evnerne vil du i fremtiden eventuelt kunne indgå i 1. Eskadres sea rider gruppe, når andre besætninger skal uddannes.

Du er kommunikerende, anerkendende og ikke mindst synlig i din ledelsesstil og omgås både foresatte og undergivne med loyalitet og respekt samtidig med, at du formår at træde i karakter, når der er behov for justeringer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være Frederikshavn.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for 3. besætning, kommandørkaptajn Mette Stab-Nielsen, på telefon +45 30 67 07 31, mail 1E11-B3-CH@MIL.DK eller næstkommanderende OK Claus Gudbjerg, mail: E11-B3-NK@MIL.DK, telefon +45 22380664. Alternativt KL Bårdur Sandå, SCA-F-BEM01@MIL.DK, tlf. 7285 7551.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.

Stillingen er til besættelse pr. 1. juli 2020 eller hurtigst muligt derefter. Ansøgningsfristen er den 14. juni 2020 og samtaler forventes gennemført umiddelbart herefter.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 1. Eskadre
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshævdelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har 1. Eskadre to landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

14.06.2020

Indrykningsdato

15.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent