Elektronikmekaniker/radartekniker ved Radarhoved Bornholm


Elektronikmekaniker/radartekniker ved Radarhoved Bornholm

Har du lyst til et spændende job i dynamiske omgivelser? Så tilbyder vi en stilling som faglært elektronikmekaniker (konstabel/specialist) ved Radarhoved Bornholm – en del af Flyvevåbnets Air Control Wing.
Om os
Air Control Wing (ACW) er en geografisk spredt enhed i Danmark, som døgnet rundt – året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. ACW stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar” og fokuserer på at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og anerkendelse af medarbejderne, der er ACW vigtigste ressource.

Radarhoved Bornholm er en lille men spændende arbejdsplads, som er i stadig forandring og udvikling. Vi er en del af et netværk af radarhoveder, der leverer luftbilledinformation og kommunikation til operationscenteret i Karup, for derigennem at sikre en konstant overvågning af det danske luftrum.

Radarhoved Bornholm er en arbejdsplads, hvor vi sætter individet og udvikling i højsædet. Der er rigtig gode muligheder for at efteruddanne sig og derigennem at opnå den rette viden, der skal til for at arbejde i det danske forsvar.
Om stillingen
Du bliver en del af et velfungerende team, hvor du som elektronikmekaniker indgår i den daglige drift af enheden.

Din primære opgave vil være, at gennemføre eftersyn og vedligeholdelse, reparationer samt modifikationer, af enhedens udstyr indenfor radar- og kommunikationsområdet.

Du vil på sigt, efter en oplæringsperiode, indgå i vagtberedskabet, hvor vagterne er delt på hhv. dagvagt (8- 17) eller nattevagt (17-08).

Et spændende og alsidigt job med faglige og personlige udfordringer, hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling og gode personlige relationer.
Stillingen indebærer, at man kan komme i betragtning i forbindelse med udsendelse i internationale operationer.
Om dig
Dine faglige og personlige kvalifikationer:
Du er uddannet indenfor elektronik- og svagstrømsområdet (elektronikmekaniker eller elektronikfagtekniker)
Du har IT brugerkundskaber min. svarende til PC-kørekort.
Du kan sikkerheds- og helbredsgodkendes til og er indstillet på udsendelse i internationale operationer. Dette forudsætter endvidere at du kan bestå forsvarets fysiske basistest.

Vi forventer, at du ud over dine faglige kvalifikationer og kompetencer også besidder gode samarbejdsevner, samt at du er god til at arbejde selvstændigt med de stillede opgaver. Du er ligeledes punktlig, kan arbejde med deadlines og optræder ansvarsfuldt og serviceminded i arbejdet, da resten af enheden er afhængig af dette.
Personlige kvalifikationer vil blive vægtet højt i forbindelse med stillingsbesættelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Er du ikke konstabel, og har du ikke gennemført din værnepligt. skal du inden din ansættelse være indstillet på at gennemføre en afprøvning. Ligeledes skal du efter din ansættelse være indstillet på, at gennemføre en militær basisuddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Bornholm.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Max Ellegaard Hansen, CH Radarhoved Bornholm på mail: maxeh@mil.dk eller telefon: 72 84 56 51 på hverdage mellem kl. 0800 og 1500.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 15. juni 2020. Ansættelsessamtaler forventes gennemført ultimo juni 2020. Stillingen ønskes besat 1. juli 2020 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Bornholm

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

15.06.2020

Indrykningsdato

15.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent