Rådighedsstilling - Gruppefører til forplejnings sektionen ved 2. Logistikbataljon.


Rådighedsstilling - Gruppefører til forplejningssektionen ved 2. Logistikbataljon.

Er du en soldat i civile klæder, og kan du stadig mærke uniformen og det grønne kalde, som en kløen du ikke kan fjerne? Så har vi noget for dig.
Om os
2. Logistikbataljons (2 LOGBTN) kerneopgave er at uddanne soldater i Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt levere daglig støtte til Forsvarets enheder og enkeltpersoner i form af kursusvirksomhed.
I 2 LOGBTN lægges grundstenene for de soldater, der skal indgå i stående styrke. Derfor er det af afgørende betydning, at der skabes en rød tråd fra Hærens Basisuddannelse over Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse til 1 LOGBTN.

Det er afgørende, at der i 2 LOGBTN er en forståelse for den operative tilgang, som er 1 LOGBTN hverdag. Uagtet at 2 LOGBTN ikke er en operativ bataljon, er den operative tilgang og forståelse et mantra for bataljonen og skinner igennem i håndtering af opgaver, føringsuddannelser og prioritering af deltagelse i 2 BDE aktiviteter som en LOGBTN. Samtidig er et højt niveau på grundlæggende militære færdigheder en naturlig del af tjenesten ved bataljonen.

Hvervning er et fokusområde for bataljonen i sin helhed. Det omfatter såvel hvervning til grundlæggende sergentuddannelse og officersuddannelse som hvervning til HBU og HRU. Dette tilsikrer, at vi uddanner og videresender flest muligt velegnede soldater til stående reaktionsstyrke, forsvarets uddannelser og totalforsvarsstyrken.

2. Logistikbataljon består af tre underafdelinger med ca.100 soldater og 250 værnepligtige, som uddannes i 4 måneder, med start 2 gange årligt samt en voksende afdeling af reserve personel.
Reservepersonellet støtter bataljonsstaben, andre støtteelementer og bataljonens underafdelinger, deltager i nationale og internationale øvelser og skydelejre samt støtter bataljonen i deres generelle opgaveløsning.
En del af opgaven for 2 LOGBTN´s reserve, er at opretholde kompetencen og evnen til at indsætte en Forplejningsgruppe til støtte for Brigadens enheder.
Forplejningsgruppen bemandes af 4 reservister, to kokke, en forplejningsmand og en gruppefører. Det er her du kommer ind i billedet.
Om stillingen
Som sergent og gruppefører i vores forplejningsenhed, er opgaven at sikre, at enheden kan indsættes og løse sin faglige opgave, under hensynstagen til de vilkår, en operationel og faglig reserveenhed er underlagt. Enheden understøttes kontinuerligt af en fastansat faglærer, der sikrer at enheden opretholder det rette operative og faglige niveau.
Om dig
Det er ikke afgørende om du har været logistiker før. Så om du brænder for operativ logistik eller om din kærlighed ligger ved de grundlæggende militære, føringsmæssige færdigheder er mindre afgørende for os.
Vi vægter, at du er soldat ind til kernen, du skal være energisk, fleksibel og omstillingsparat til de mange forskellige opgaver som der påhviler dig som ansat ved 2 Logistikbataljons reserve.
Vi ser gerne, at du har en stor grad af selvstændighed og ansvarsfølelse, da reserven selvfølgelig kommer ved siden af dit civile job, men vi forventer alligevel, at du prioriterer at have en stilling ved reserven.
Vi forventer ydermere, at dit civile job tillader, at du kan deltage i aftalte og planlagte aktiviteter. Alle aktiviteter bliver planlagt i god tid, og vi respekterer eventuelle behov for varselsperioder, da vi ønsker at være en arbejdsplads som alle er glade for.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er niveaufastsat som sergent af reserven (M212). Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for stampersonel.

Du bliver aflønnet pr. indkommanderingsdag. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder for reserve personellet, major Henrik Lykke Straarup på telefon 25 10 06 58.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: fps-BA-BSS06@mil.dk.

Ansøgningsfristen er 30. juni 2020. Ansættelsessamtaler vil blive gennemført umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal oploades som pdf.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

30.06.2020

Indrykningsdato

15.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent