Chef for Forretningsområde Fly ved Kapacitetsansvarlig Luftsystemer i Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse


Chef for Forretningsområde Fly ved Kapacitetsansvarlig Luftsystemer i Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse

Kan du holde flere fly i luften på én gang?

Hvis du er god til at lede andre chefer og har lyst til at komme tæt på arbejdet med anskaffelse og drift af fly til Forsvaret, så er det måske dig, vi leder efter som chef for Forretningsområde Fly
Om os
Forretningsområde Fly er en afdeling i divisionen Kapacitetsansvarlig Luftsystemer i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Som den øverste tekniske myndighed i Forsvarsministeriets koncern har divisionen systemansvaret for de tilknyttede materielkapaciteter.

Divisionen varetager den overordnede opgave vedrørende anskaffelse, drift og bortskaffelse samt materielsikkerhed for blandt andet luftfartøjer, luftrumsovervågning og kommunikation.

Forretningsområde Fly har ansvaret for Forsvarets større fastvingede fly (F-16, C-130J og CL-604), electronic warfare, droner samt støtteudstyr. For hver materielkapacitet styres blandt andet driftsplanlægning, udvikling, anskaffelse og økonomistyring.

Du vil have ansvaret for seks sektioner og ca. 50 medarbejdere, der er består af 1/3 militære og 2/3 civile.
Om stillingen
Som chef for Forretningsområde Fly er du ansvarlig for forretningsområdets materielkapaciteter. Du vil desuden dels fungere som projektejer ved materielanskaffelser; dels være divisionschefens nærmeste rådgiver i tekniske og kommercielle spørgsmål inden for dit forretningsområde.

Opgaven som chef for forretningsområdet dækker et fagligt bredt område med en stor kontaktflade nationalt såvel som internationalt – militærfagligt såvel som kommercielt. Du vil selvstændigt få ansvaret for ledelse, koordinering og prioritering af opgaveløsningen, der er både mangfoldig og varieret.

Fast tjenestested vil være i Ballerup.
Om dig
Stillingen kan søges af både civile og militære kandidater.

Som militær har du en officersbaggrund med cheferfaring fra varierende tjeneste i Forsvarsministeriets område og gerne i Flyvevåbnet. Herigennem har du opbygget et solidt kendskab til Flyvevåbnets operative kapaciteter og vilkårene for deres anvendelse suppleret med forståelse for det værnsfælles område.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Endeligt vil der blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.

Som civil har du en teknisk uddannelse – gerne som ingeniør – på kandidatniveau eller højere. Du har cheferfaring fra tidligere jobs i Forsvaret eller fra et andet tilsvarende komplekst niveau inden for luftfartsindustrien.

Der vil blive lagt vægt på gode ledelses- og samarbejdsevner, en helhedsorienteret forståelse for Forsvarets virke og stærke analytiske anlæg. Det forventes, at du tager ansvar, er handlekraftig, kreativ, beslutningsdygtig og vedholdende, ligesom du kan kommunikere klart og præcist både skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk.

Du udstråler autoritet, er struktureret og omstillingsparat. Du skaber resultater gennem en sikker evne til at nedbryde og formidle opgaver gennem dine underlagte chefer, som du vægter at motivere og udvikle. Du kan bevare overblikket i en travl og omskiftelig hverdag, hvor dine daglige beslutninger kan have direkte indflydelse på Flyvevåbnets evne til at løse sine opgaver. I den forbindelse trives du med at balancere interessenters ønsker og behov i spændingsfeltet mellem politiske rammer og operative hensyn uden at tabe målet af syne.
Ansættelsesvilkår
Lønramme 37 – mulighed for udnævnelse for militære.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Der er mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer. Ansættelsen kan ske på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

Ligeledes skal der gøres opmærksom på, at du som ansat under Forsvarsministeriet er omfattet af lov om Forsvarets personel.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Oberst Jacob Christian Alexa på tlf.: 24 24 22 40.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-Konsulent Toke Rasmussen på tlf.: 32 66 59 91.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er d. 1. juni 2020, og samtaler forventes afholdt i løbet af juni måned.

Tiltrædelsesdato er den 1. september 2020.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. I samarbejde med Værnsfælles Forsvarskommando med underliggende værnsstabe sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland. Det er FMI´s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.

JOB I FORSVARET
Forsvaret er en stor og anderledes arbejdsplads, der beskæftiger over 23.500 mænd og kvinder. Vi arbejder for en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark – og der er 7.000 af os, der gør det uden uniform.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

01.06.2020

Indrykningsdato

15.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent