Chef for NATO’s Shipping Centre (ACOS NSC)


Chef for NATO’s Shipping Centre (ACOS NSC)

Er du klar til nye udfordringer i et multinationalt, udfordrende og afvekslende miljø som udstationeret ved NATO’s Maritime Hovedkvarter i Northwood, Storbritannien (HQ MARCOM). Så er stillingen som chef for NATO’s Shipping Centre (ACOS NSC) ved MARCOM operationsafdeling måske noget for dig.
Om os
Om MARCOM:
HQ MARCOM er NATO’s maritime hovedkvarter. Hovedkvarteret ligger som en del af en militær base i den nordvestlige del af London, og har lidt over 300 medarbejdere fra 28 nationer. Udvidelsen af NATO betyder, at hovedkvarteret er i færd med at blive udvidet med ca. 50 %.

HQ MARCOM planlægger og leder NATO´s maritime operationer, og leverer sømilitær rådgivning til NATO’s øverste ledelse.

HQ MARCOM er organiseret i en traditionel N-struktur (N1-N9). Chefen for Operationsafdelingen (DCOS OPS) er p.t. en hollandsk Flotilleadmiral, som er ansvarlig for divisionerne N2 og N3 samt NATO Shipping Centre og operationsrummet (TMOC).
Om stillingen
NATO Shipping Centre er NATO’s center for samarbejde med den civile maritime verden. Heraf følger en betydelig interaktion med skibsindustrien. NATO Shipping Centre er ansvarlig for at analysere og levere billedet af civile enheder i et givet område, og er det centrale kontaktpunkt i alle sikkerhedsspørgsmål vedrørende den civile skibstrafik. Der er tale om en enhed med 20 officerer (heraf 6 vagtgående) fra ultimo 2021.

Assistant Chief of Staff (ACOS) NATO Shipping Centre refererer til Chefen for MARCOM Operationsafdeling. ACOS NATO Shipping Centre leder centeret, og er herunder ansvarlig for produktion af et ”civilt” operativt billede, al Naval Cooperation and Guidance for Shipping (NCAGS) virksomhed, overblik over væsentlige civile aktiviteter og at arrangere engagementer med den civile industri.

Tillige varetages funktionen som Senior National Representative, hvilket giver en række opgaver i forhold til MARCOM, men også i forhold til det øvrige danske personel i Northwood.
Du skal forvente at:

• kunne varetage administrationen af en afdeling i MARCOM som ACOS.
• være COM MARCOM og DCOS OPS rådgiver om alle aspekter, der vedrører civile skibe.
• skulle indtage rollen som NATO’s øverste myndighed i NCAGS og AWNIS.
• kunne indgå i et tæt samarbejde med ACOS N2, ACOS N3 og en række andre nøglepersoner involveret i efterretninger og operationer.
• gennemføre en aktiv og udadvendt tjeneste med interaktion, undervisning og præsentationer i en række internationale fora.
• indtage en nøglerolle i produktionen af MARCOM Maritime Situational Awareness (MSA).
• opstille og rapportere mål for afdelingen.
• skulle agere på vegne af DCOS OPS både internt og eksternt.
Om dig
Du er erfaren kommandørkaptajn i Søværnet med en bred operativ erfaring, herunder sejlende tjeneste og gerne fra internationale missioner. Du har gennemført stabstjeneste i stabe på højere niveau, nationalt eller internationalt.

Det vil være en fordel, hvis du har et godt kendskab til NATO organisation og doktriner. Reelt kendskab til NCAGS er en fordel, ligesom indsigt i eller evt. erfaring fra skibsindustrien er en fordel.

Du skal have gode lederegenskaber, og kunne udvise den takt, tålmodighed og kulturelle forståelse, der er nødvendig for at kunne begå sig i et multinationalt miljø. Du skal være udadvendt og imødekommende, og du skal kunne fremstille problematikker struktureret.

Du er særligt god til at formulere dig i skrift og tale, ikke mindst på engelsk. Du har lyst og talent til at samarbejde med folk fra forskellige lande og med forskellige faglige og uddannelsesmæssige baggrunde. Endelig befinder du dig godt i et dynamisk, internationalt arbejdsmiljø, der kræver fleksibilitet, og fordrer såvel initiativ som tålmodighed.

Du udviser helhedssyn og ressourcebevidsthed i dit virke og formår at tænke ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Du udstationeres som udgangspunkt for en periode på 3-4 år, dog kan perioden variere under hensyn til Forsvarets behov. Ligesom det må forventes, at stillingens indhold kan ændres over tid grundet organisationens kontinuerlige tilpasning. I forhold til den hjemlige danske struktur er du fagligt forankret ved Søværnskommandoen.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du vil blive udstationeret under den nye udetillægsordning, det vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter. Du modtager desuden et skattefrit udetillæg og i et vist omfang vil udgifter til dine børns skolegang, svarende til det danske skolesystem inkl. ungdomsuddannelser, blive dækket. På forsvarets HR-portal på nettet under international kan du læse mere om udetillægsordningen.

Desuden skal du være uddannelses- og helbredsmæssigt godkendt til internationale operationer og du vil blive sprogtestet ved Forsvarsakademiet, kravet er NATO SLP-niveau 3-3-3-3.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommandør Peter Tolderlund, der er Senior National Representative og nuværende ACOS NSC ved MARCOM på telefon: +44 (0) 7368 421 364 eller mail: hqmarcom-01@mil.dk.

Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår, herunder vilkår som udstationeret, kan du ringe til HR-konsulent FPS-BA-BS114 KL Peter Korfits Frank på telefon + +45 7281 9140.

Stillingen er ledig til besættelse 1. januar 2021. Ansøgningsfristen er 14. juni 2020. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 27. Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket søg denne stilling i denne annonce.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(GB) NORTHWOOD

Lokation

Udlandet

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

14.06.2020

Indrykningsdato

15.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent