Korporal og kontorhjælper til 2. mekaniserede infanterikompagni ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde (Genopslag)


Korporal og kontorhjælper til 2. mekaniserede infanterikompagni ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde (Genopslag)

Er du skrap til kontortjeneste, og kunne du tænke dig nogle spændende og afvekslende hverdage, hvor du vil komme til at arbejde i kompagniets taktiske operationscenter? Er svaret ja, så er dette job måske noget for dig.
Om os
2. mekaniserede infanterikompagni er et af Hærens stående kompagnier. Vi har, med rod i I/LG, en lang og stolt historie, der går tilbage til Den Kongelige Livgardes oprindelse. I nyere tid har kompagniet været indsat i Afghanistan og kompagniet er netop hjemvendt fra Operation Inherent Resolve i Irak.

Vi er enkadreret i PIR III C med et stabiliserende våben system (STAVS), og kompagniet modtager til april Hærens nyindkøbte Piranha V og Hærens taktikske kommunikationsudsyr.

Kompagniets værdier er professionalisme, ærlighed og loyalitet. Efterlevelsen af disse værdier tilsikrer at kompagniet altid har fokus på at skabe en enhed der til alle tider kan løse den stillede opgave, og som samtidig er en fantastisk arbejdsplads.
Om stillingen
Kommandosektionen består af kompagnibefalingsmanden, en IT-befalingsmand, to signalmænd, en kører og en kontorhjælper.

Dine væsentligste opgaver som kontorhjælper er:

- Vedligeholde daglig drift i kompagniet og efter behov assistere dine kollegaer i sektionen.

- Servicere kompagniet og delingerne i det daglige, under øvelser og skydelejre.

- Varetage tjenesten i kompagniets taktiske operationscenter.

Vi forventer, at du som kontorhjælper kan løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og målrettet, således at du hermed bidrager professionelt til sektionens samlede smidige opgaveløsning
Om dig
Du er udnævnt korporal, og du har forrettet en tilfredsstillende tjeneste.
Såfremt du er konstabel, skal du underskrive en uddannelsesaftale med henblik på at gennemføre og bestå korporalsuddannelsen.

Det er et krav, at du har erhvervet kørekort kategori B og C, og det er ønskeligt, at du har kørekort kategori CE.
Du må gerne tidligere have forrettet tjeneste i internationale operationer, eller tjeneste som kontorhjælper i en enhed under hærens basis- eller reaktionsstyrkeuddannelse.

Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter at levere et godt resultat. Du kan håndtere frihed under ansvar, og du ved dit veludførte arbejde betyder, at kompagniet får de bedste muligheder for en optimal opgaveløsning.

Du tager initiativ, således du selvstændigt forstår at udnytte rammerne for arbejdets udførsel og din tid bedst muligt. Du er fleksibel i opgaveløsningen og de udfordringer, som du møder i et operativt miljø og under øvelsesvirksomhed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporal stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en konstabel, overkonstabel eller overkonstabel af første grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Høvelte i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnibefalingsmand seniorsergent I.G.G. Nielsen på telefon 72 83 41 23 eller på mail LG-1B-201A@MIL.DK eller kompagnichef kaptajn K. Jørgensen på telefon 25 55 13 10 eller på mail: LG-1B-200A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 31. maj 2020 og samtaler forventes afholdt i forlængelse af tidsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

31.05.2020

Indrykningsdato

14.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent