Struktureret foregangsmand med styr på maritim teknologi i Fregatter


Struktureret foregangsmand med styr på maritim teknologi i Fregatter

Vi søger en erfaren og struktureret foregangsmand med godt overblik, der har viden om fregatter og støtteskibe, samt kompetencer inden for maritim teknologi.

Er det dig, så har vi en spændende og udfordrende stilling som Kapacitetscentermanager for Fregatter i Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI).
Om os
FMI Maritime Division har hovedkontor i Ballerup og er overordnet systemsansvarlig for alle Forsvarsministeriets skibe, fartøjer og maritime materiel. Kapacitetscentermanager Fregatter, der organisatorisk er placeret direkte under Chefen for Platformsafdelingen, har ansvar for anskaffelse, drift og vedligeholdelse af Forsvarets fregatter og støtteskibe.

I Platformsafdelingen er der 6 kapacitetscentermanagere med separate ansvarsområder, der samlet løser anskaffelses-, drift- og vedligeholdelsesopgaver for alle Forsvarsministeriets skibe og fartøjer. Kapacitetsmanager Fregatter har endvidere underlagt en teknisk officer, der medvirker ved den daglige opgaveløsning.

Derudover er der 11 skibsinspektører, som står for den praktiske gennemførelse af vedligeholdelsen, og således bidrager til kapacitetsmanagerens opgaveløsning.

Vi er et relativt lille og stærkt hold, der tilbyder en udfordrende hverdag i et dynamisk miljø med en fri og uformel omgangstone, hvor faglighed, daglig sparring og godt kollegaskab er i fokus. Vi tilbyder en fleksibel hverdag med respekt for den enkeltes kompetencer, hvor du har stor mulighed for selv at planlægge opgaver og arbejdsrutiner.
Om stillingen
Opgaverne i stillingen som kapacitetscentermanager for fregatter er mangeartede, og favner tekniske, økonomiske, kommercielle og juridiske aspekter. Det er ganske omfattende opgaver, og dagligdagen er derfor både varieret og travl.

Du bliver ansvarlig for den tekniske opretholdelse af ABSALON-klassen og IVER HUITFELDT-klassen i hele deres levetid - indenfor den overordnede fastlagte operative rådighed og på den mest omkostningseffektive måde set over hele levetiden. Ansvaret for at skibe og materiel er til stede i nødvendig og tilstrækkelig mængde, med den rigtige funktionalitet og ydeevne bliver dit.
Om dig
Det væsentligste kriterium for at kunne bestride stillingen på tilfredsstillende vis er, at du er proaktiv, struktureret og fleksibel, og at du trives godt med mange og samtidige opgaver. Du skal kunne prioritere mellem opgaverne, men samtidig være god til at fokusere på de væsentligste forhold.

Derudover forventer vi, at du er god til at kommunikere og kan arbejde tværfagligt med kollegaer med vidt forskellig baggrund. Du skal også besidde en god dømmekraft i det store perspektiv og have gennemslagskraft i din kommunikation. Du kan formulere dig på skrift og i tale såvel på dansk som på engelsk.

Vi forestiller os derfor, at du er teknisk søofficer (M331) med erfaring fra sejlende tjeneste i fregatter eller støtteskibe, suppleret med relevant efteruddannelse og efterfølgende stabstjeneste.

Det er væsentligt, at du har kendskab til økonomistyring, kendskab til materielanskaffelse og materieldrift, og det vil være en fordel, hvis du har kendskab til brug af SAP R/3.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. være sikkerhedsgodkendt og kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav ved helbreds- og
tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for Platformsafdelingen kommandørkaptajn Stig Kastberg på mail FMI-MA-CHP@mil.dk eller telefon 40 10 97 74 eller den nuværende kapacitetscentermanager orlogskaptajn Carsten Stendal på mail FMI-MA-CHPFG@mil.dk eller telefon 41 77 94 71.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Pia Knudsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 44.

Ansøgningsfristen er den 31. maj 2020. Vi forventer at holde samtaler løbende. Stillingen er ledig til besættelse 1. september 2020.

Send motiveret ansøgning og CV via linket, hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også skal vedhæftes.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er Forsvarets materielfaglige myndighed. Vi indkøber, vedligeholder og udfaser materiel for alle forsvarets myndigheder - lige fra kampvogne, skibe, helikoptere og jagerfly til støvler og lommeknive.

FMI hører under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.

Læs mere om Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse på: www.fmi.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

31.05.2020

Indrykningsdato

14.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent