Overværkmestre til drift af Forsvarets samlede lastvognsflåde


Overværkmestre til drift af Forsvarets samlede lastvognsflåde

Kapacitetscenter Land i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse søger to overværkmestre, der har mod, lyst og evner til at sikre den fortsatte drift af Forsvarets samlede lastvognsflåde

Trives du indenfor den materielfaglige verden, så er dette job noget for dig.
Om os
Kapacitetscenter Hjulkøretøjer søger to teknisk sagsbehandler med ansvar for driften af Forsvarets samlede beholdning af dels nuværende lastvognschassis generelt, dels nye lastvogne samt busser, tunge specialkøretøjer, påhængskøretøjer over 3500 kg, tankvogne herunder opbygning, diverse last- og lad arrangementer, Bjærgningsvogne og beskyttet personelcontainer.

Kapacitetscenteret Hjulkøretøjer har ansvaret for alle materielgenstande inden for hjulkøretøjsområdet fra "vugge til grav", herunder materielsikkerhed og lagerstyring. Dette sker naturligvis i tæt koordination med kunderne (Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og øvrige styrelser) og under hensynstagen til en optimal anvendelse af de rådige ressourcer.
Om stillingen
Den ene teknisk sagsbehandler skal virke som teknisk sagsbehandler med: teknisk systemansvar for lastvognschassis generelt (på arven og på de nye lastvogne), last- og ladarrangementer (f.eks. flatrack) samt tunge specialkøretøjer.

Den anden tekniske sagsbehandler skal virke som teknisk sagsbehandler med: teknisk systemansvar for tankopbygninger, busser, Bjærgningskøretøjer, beskyttet personelcontainer samt ligeledes have erfaring med last- og lad arrangementer.

Du vil blandt andet have ansvaret for at:

Koordinere og kontrollere løsning af opgaver (tekniske, anskaffelse, drift mv.) på de systemer og materielgenstande, som ligger inden for det tekniske systemområde. Herunder være bindeled til de brugere i Forsvaret, der har materiellet udleveret samt til vedligeholdelsesstrukturen.

Udarbejde planer for systemområdets tekniske udvikling på kort og lang sigt.

Rådgive om lovgivningsmæssige spørgsmål inden for hjulkøretøjsområdet.

Undersøger uheld, materielskader og fejlanvendelse på platformene såfremt de er relevante for FMI, samt indhente tilstrækkelig information til fyldestgørende sagsbehandling.

Tilsikre at teknisk dokumentation er opdateret og tilgængelig for brugerne af systemområdet.

Udarbejde kravspecifikation på kapaciteter inden for ansvarsområdet på baggrund af en brugerspecifikation til brug for nyanskaffelser.
Om dig
Du har stor faglig og teknisk forståelse og har blik for såvel det hele billede som for detaljerne. Du bør være faglært mekaniker (M, V eller E) eller have tilsvarende erfaring oparbejdet gennem års arbejde med opbygning af diverse lastvognschassis, opbygninger af disse påhængskøretøjer over 3500 kg, herunder en forståelse for depoters og værksteders behov for materiellet.

Erfaring indenfor sagsbehandling ved tjenestegrenscenter/kursussektioner ses også som en fordel.

Du er god til at kommunikere, og kan formulere dig på skrift og tale, såvel på dansk som på engelsk. Brug af IT-værktøjer er en selvfølge for dig og erfaring med SAP/R3 (materiel og vedligeholdelse) vil være en stor fordel.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt, ligesom du kan indgå i et effektivt teamwork med andre samt kan vejlede og sparre med sektionens øvrige medarbejdere. Du arbejder struktureret og er god til at prioritere mellem de daglige opgaver.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes som overværkmester-1 på tjenestemandslignende vilkår i henhold til gældende organisationsaftale mellem CO10, Centralforeningen for Stampersonel og Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Ved ansættelse i Forsvaret er der mulighed for at forhandle et tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen.

Fast tjenestested vil være Ballerup

Der gøres opmærksom på, at stillingsindehaveren er omfattet af lov om forsvarets personel, hvilket blandt andet medfører forpligtelse til deltagelse i fredsskabende, fredsbevarende mv. operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent FMI-LA-CHKHK Sønderkær, Karen Anna, chef for Hjulsektionen køretøjer tlf. 72 81 48 51 eller på mail FMI-LA-CHKHK@fiin.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent Pia Knudsen på tlf.: 72 81 91 44.

Ansøgningsfristen er 1. juni 2020.

Evt. samtaler forventes gennemført i de efterfølgende uger.

Stillingen er til besættelse 01-08-2020 eller snarest muligt herefter.

Send motiveret ansøgning og CV via linket, hvor FOKUS, eksamensbeviser og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er forsvarets materielfaglige myndighed. Vi indkøber, drifter og udfaser materiel for alle forsvarets myndigheder - lige fra kampvogne, skibe, helikoptere og jagerfly til støvler og lommeknive. FMI hører under Forsvarsministeriet, og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder. Læs mere om Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse på: www.fmi.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

01.06.2020

Indrykningsdato

14.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent