Udstationering til Polen – chefstilling som Branch Chief Plans i J3/5-Divisionen ved Headquarters Multinational Corps Northeast


Udstationering til Polen – chefstilling som Branch Chief Plans i J3/5-Divisionen ved Headquarters Multinational Corps Northeast

Er du analytisk stærk og har du solid operativ baggrund samt en god forståelse for NATO’s operative planlægningsproces? Så er du måske vores nye Branch Chief Plans i J3/5-Divisionen ved Headquarters Multinational Corps Northeast (HQ MNC NE).
Om os
Hovedkvarteret er beliggende i Szczecin i det nordvestlige Polen, tæt ved grænsen til Tyskland og med gode muligheder for transport hjem til Danmark eller rundt i det øvrige Europa.

Hovedkvarteret fejrede i september 2019 tyve års jubilæum i Polen og Danmark har været en vigtig del af HQ MNC NE siden 1999. Hovedkvarteret består af ca. 450 militære og civile medarbejdere, 25 forskellige nationer, hvor Danmark, Polen og Tyskland udgør den største del.

Danmarks nuværende engagement er 45 militære stillinger fordelt i hele hovedkvarteret samt ved vores nationale støtteelement. Udover de faste stillinger udgør reserven en vigtig del af det danske bidrag. Danmark besætter således 23 funktioner i korpsets reservestruktur. Samlet set er det danske bidrag til hovedkvarteret i Szczecin blandt de største, som Danmark stiller til NATO målt på udstationeringsstillinger.

HQ MNC NE er et in-place hovedkvarter på permanent højt beredskab som enten kan være Land Component Command eller som korpshovedkvarter i NATO´s styrkestruktur. Hovedkvarteret har et permanent ansvar for NATO aktiviteter i Alliancens nordøstlige område og er som sådan operativt 24/7 - 365, hvilket også betyder, at du vil være på et relativt højt beredskab med henblik på indsættelse med hele eller dele af hovedkvarteret inden for NATO’s nordøstlige område.

Som resultat af hovedkvarterets ”Adaptations Process” arbejdes der fra september 2019 hen imod en revideret struktur, hvilket betyder, at der undervejs kan komme ændringer til den overordnede struktur og til stillingers funktionsindhold.

Du kommer til at arbejde i et operativt, dynamisk og udviklingsorienteret multinationalt miljø, hvor omgangstonen kan være både formel og uformel afhængig af situationen, men altid professionel og hvor alle er klar til at yde deres bedste for at opnå gode resultater.

Hovedkvarterets sports- og velfærdsklubber samt de mange sociale aktiviteter for hele familien giver gode muligheder for et aktivt fritidsliv med mange multinationale og nationale aktiviteter, som er med til at skabe gode vilkår for både din og familiens trivsel i Polen. Du og familien vil således få en masse spændende oplevelser, som er forbundet med det at bo i et nyt land.

Du kan finde yderligere oplysninger om hovedkvarteret på www.mncne.pl og Facebook (Multinational Corps Northeast).
Om stillingen
Som Branch Chief Plans (BR CH PLANS) er du ansvarlig for at lede J3/5s planlægningssektion som bidrager til korpsets operative planlægning, forberedelse og gennemførelse af trænings- og øvelsesaktiviteter samt udvikling af koncepter og standarder. Hertil har du et permanent ansvar for at udarbejde og udgive de nødvendige ordrer/instruktioner (bl.a. i form af en årlig operationsbefaling og regelmæssige supplerende befalinger) for igangværende operationer/aktiviteter.
For dig vil arbejdsdagen blive fyldt med udfordrende opgaver, som bidrager dig med nye kompetencer og erfaringer og som herved skaber muligheder og giver dig et solidt rygstød i forhold til din videre karriere i Forsvaret.

Du vil lede et element med 14 medarbejdere og referere til Assistant Chief of Staff (ACOS) for J3/5-Divisionen, som er en tysk oberst. En del af arbejdet vil være ledelse af dit eget organisatoriske element og løsning at branchens opgaver. Derudover, vil du ofte finde dig selv som leder af arbejdsgrupper og processer på tværs af HQ med et bredt spektrum af funktionelle eksperter som en del af dit team. I forbindelse med operationer og øvelser er du tillige leder af HQ planlægningsteam, der udarbejder korpsets operationsbefalinger henholdsvis supplerende befalinger (FRAGO) for igangværende operationer.

Du er tillige stedfortræder for ACOS J3/5 og hermed overfor ham, ansvarlig for divisionens daglige drift i forhold til hovedkvarterets permanente opgaver. Det betyder at du dagligt arbejder med såvel planlægning og gennemførelse.

Henset til diversiteten i de rådige stabsressourcer vil du også ofte selv skulle gennemføre grundlæggende revision af produkter/sagsbehandling, for derved at sikre en acceptabel kvalitet af branchens og divisionens produkter.
Om dig
Vi søger en person, som har en stærk operativ profil og en solid baggrund fra planlægning og gennemførelse af operationer fra brigade eller divisionsniveau. Du er hjemmevant inden for og har samtidig stort kendskab til landmilitær og værnsfælles doktrin på højt niveau.

Vi forventer, at du er uddannet officer og har gennemført Videreuddannelse Trin II for militære ledere eller tilsvarende samt operativ føringsuddannelse.

Du har erfaring fra operativ stabstjeneste på NIV II og III, så du med udgangspunkt i ledelseserfaringen og stabstjenesten har en solid evne og kompetence til at formidle dine analyser og budskaber på engelsk i skrift of tale. Vi ser meget gerne, at du har konkret tjenesteerfaring som chef eller næstkommanderende for en bataljon eller som sektionschef på divisions- og/eller brigadeniveau.

Du er en velbedømt officer og har erfaring fra en eller flere funktioner relateret til planlægning og gennemførelse af militære operationer. Derudover er det en fordel, at du har været udsendt i internationale operationer.

Du er god til at skabe samarbejdsrelationer i forskellige fora, og du trives godt i et multinationalt miljø med respekt for de kulturelle forskelle.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.

Endeligt vil der blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Stillingen besættes efter aftale i perioden 1. januar 2021 til 31. juli 2024.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg. Evt. skolesøgende børn vil kunne blive optaget på en af de internationale skoler i byen.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPTBST 566-2, som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:
- Bestået forsvarets fysiske basiskrav,
- Være helbredsgodkendt til status operativ (helbred og tænder),
- Have gennemført CAC-A og TSE,
- Bestået sprogtest i engelsk til SLP 4-3-4-3 ved Forsvarsakademiet.
- Sikkerhedsgodkendt til YDERST HEMMELIGT/COSMIC TOP SECRET(CTS).

Fælles for alle Q’er er, at de skal kunne opretholdes under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Senior National Officer, oberst Kurt Nissen Koch på tlf. +48 665 666 373 (polsk nummer).

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Mette Wassmann ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 3266 5111.

Ansøgningsfristen er 1. juni 2020.

Ansættelsessamtaler gennemføres som udgangspunkt ved FPS i Ballerup efter nærmere bestemmelser.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(PL) STETTIN

Lokation

Udlandet

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

01.06.2020

Indrykningsdato

14.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent