Kompagnibefalingsmand til 3. Panseringeniørkompagni ved Ingeniørregimenet


Kompagnibefalingsmand til 3. Panseringeniørkompagni ved Ingeniørregimenet

Har du lyst til at gøre en forskel for vores professionelle soldater og kunne du tænke dig at være med til at skabe rammerne for deres uddannelse til kampingeniør? Hvis du samtidigt befinder dig godt med at arbejde selvstændigt, og hvor du bliver en del af kompagniledelsen ved 3. panseringeniørkompagni (PNIGKMP), så er stillingen som kompagnibefalingsmand måske noget for dig.
Om os
3 Panseringeniørkompagni er et nystartet kompagni. Kompagniet er oprindelig grundlagt i 1977, men har været nedlukket i en årrække. I 2019 blev kompagniet startet på ny, og derfor er ånden i kompagniet meget præget af pionerånd og viljestyrke. Kompagniet er dannet af professionelle soldater, med ambitioner om at blive, og være de bedste. For at det kan lykkes har vi brug for at alle ”spiller hinanden gode”.
Fordelen ved at være nye, er at ”plejer” ikke findes. Det betyder at du som vores kommende kollega vil være med til at forme arbejdsmåder, omgangstone og professionalismen.

Kompagniet indeholder to panseringeniørdelinger, én parksektion og én kommandodeling. Panseringeniørdelingerne er dem der får tingene til at ske, mens de øvrige enten skaber rammerne for at det kan ske, eller leverer materiel og/eller køretøjer til at tingene kan ske.

Hvis du vil vide mere så følg os eventuelt på facebook på siden ”3 PNIGKMP”
Om stillingen
Som kompagnibefalingsmand indgår du som en del af kompagniets Command Team og dagligt rådgiver, vejleder og sparrer med kompagnichefen, loyalt ud fra egen viden og erfaring på områder, der har indflydelse på kompagniets opgaveløsning. Du forventes at kunne bringe din solide gelederfaring i spil i samarbejdet i Command Teamet, til gavn for kompagniets samlede opgaveløsning.

Befalingsmandskorpset er den gennemgående drivkraft inden for alle af kompagniets fagområder. Du vil i virket, som kompagnibefalingsmand særligt skulle gøre brug af din solide erfaring til at forestå udviklingen af befalingsmandsgruppen i kompagniet og i samråd med kompagnichefen og bataljonsbefalingsmanden tage ansvar for talentudpegning af unge Befalingsmænd.

Du skal kunne virke som vejleder og rådgiver for de yngre mellemledere i kompagniet, og i samarbejde med kompagnichefen, er ansvarlig for karriereplanlægningen af befalingsmændenes fremtid ved regimentet. Du forventes at kunne motivere og udvikle befalingsmændene i tråd med regimentets behov og Hærens befalingsmandsstrategi.

Endvidere skal du som kompagnibefalingsmand tage ansvar for og sikre, at der gennemføres en kompetent og udfordrende uddannelse af kompagniets mellemledere, med henblik på at fastholde og øge et højt fagligt niveau, kompetenceudvikling af befalingsmændene og derigennem motivere befalingsmændene til en fremtid ved Ingeniørregimentet.
Kompagnibefalingsmanden ses, som værende den primære forgangsmand for prægning af holdning, korpsånd og disciplin i kompagniets befalingsmandskorps.

Det forventes, at du som kompagnibefalingsmand objektivt og rettidigt udfordrer processer og procedurer, så kompagnichefen har det bedste grundlag at træffe sine beslutninger på.

I den nye struktur er der oprettet et administrativt element ved garnisonen, men der vil fortsat være nogle administrative opgaver tilbage lokalt ved kompagniet. Disse opgaver skal du kunne løse i samarbejde med det administrative element og særligt i opstartsfasen være opsøgende for at få afklaret eventuelle snitflader.

Om dig
Du er udnævnt seniorsergent, hvis du ikke er seniorsergent forventer vi, at du har en anciennitet som mellemleder på ca. 10-12 år, heraf ca. 6-8 år som udnævnt oversergent. Du har gennemført begge af ingeniørregimentets føreruddannelse for mellemledere (IGR 201 og IGR 204). Hvis dette ikke er tilfældet vil det manglende efterfølgende indgå i en udviklingskontrakt.

Det forventes du besidder gode evner inden for kommunikation, planlægning og styring, herudover at du er ansvarsfuld, imødekommende og har interesse i at rådgive og vejlede KMP enheder, men tillige at kunne rådgive og vejlede den enkelte soldat, både når det drejer sig om tjenstlige- og private forhold.

Du fremstår som en rollemodel og er bredt respekteret som en kompetent befalingsmand, og herigennem formår at gå i spidsen for opretholdelsen af korpsånden og disciplinen ved 3 PNIGKMP.

Ved indtrædelse i stillingen forventes det at du besidder, eller erhverver dig følgende kompetencer:

Føring:
• Kunne varetage føring og ledelse, herunder udvise fysisk og psykisk handlekraft, for at fastholde undergivnes fokus på opgaveløsningen.
• Kunne tage ansvar for og kontrollere, at enheden lever op til Forsvarets værdier om etik og moral, herunder diversitet, disciplin og adfærd, samt efterleve Ingeniørregimentets værdibegreber, ordentlighed, oprigtighed og tydelighed.
• Kunne varetage føring, herunder afgøre relevansen af opgavens enkeltdele som led i styring, prioritering og fordelingen af pålagte opgaver til underlagte førere, samt følge op med kontrol af kvaliteten og rettidigheden af løsningen samt korrigere, hvis resultater i enheden ikke er tilfredsstillende.

Ledelse:
• Kunne indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser, herunder initiere gennemførelsen af delelementer af beslutninger i egen enhed.
• Kunne varetage ledelsesfunktioner og sikre en effektiv opgaveløsning ved enheden i praksis nære problemstillinger og strategiske beslutninger.

Uddannelse:
• Kunne indgå i udviklingen af underordnede og sideordnede personels faglige og personlige kompetencer, ud fra enhedens/bataljonens/regimentets uddannelses- og udviklingsbehov.
• Kunne indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser, og herunder bidrage til uddannelsesforløb for enheden personel.
• Kunne identificere og udvikle egne udviklingsbehov. Herunder opsøge kompetenceudvikling under vejledning fra egen samtalevejleder.

Det er ønskeligt at du besidder følgende kompetencer i forhold til den militær akademi uddannelse (MAU), eller kort efter ansættelse får udarbejdet et udviklingsforløb, der bibringer dig disse kompetencer:

• Ledelses modul 1, Ledelse af mennesker.
• Ledelses modul 2, Ledelse i organisationen.
• Førings modul 1, taktik i Hæren.
• Førings modul 2, Hæren i krig.
• Eventuelle fleksible moduler inden for MAU, som vil være gavnlige for stillingen.
• Eventuelt afsluttende afgangsprojekt inden for MAU.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en
tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og
organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for
Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende
myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg
indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne
sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i
internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og
tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om de mulige stillinger, er du meget velkommen til at kontakte Kompagnichef, kaptajn Steffen Justesen på telefon 25 67 16 42.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte seniorsergent og HR-konsulent Kit Svendsen ved Forsvarets Personeltjeneste på mail: FPS-RA-3HOV1@mil.dk.

Du kan søge stillingen via nedenstående link. Der vil forventeligt blive afholdt samtaler medio juni 2020.

Frist for ansøgning er den 12.06.2020.
Stillingen er ledig 1. juli og ønskes besat snarest muligt, dog senest 1. august.

Om Ingeniørregimentet:
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner. Regimentets hovedopgaver er at uddanne ingeniørsoldater inden for flere specialer.
Skive Kaserne huser også Totalforsvarsregion Midt- & Nordjylland, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland, Prinsens Musikkorps samt en reparationsdeling fra 3
vedligeholdelsesbataljon/Trænregimentet.
Endvidere elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. FES/Lokalstøtteelement Skive, FMI/Udleverende Depot Skive og FMI/Værkstedsområde Skive.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

12.06.2020

Indrykningsdato

14.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent