Konstabler til ingeniør Reccedelingen (genopslag)


Konstabler til Ingeniør Reccedelingen (genopslag)

Kan du arbejde selvstændigt og ønsker du at blive en aktiv del af en enhed med opgaver du ikke finder andre steder?

Har du det der skal til?
Om os
Stabskompagniet (STKMP) er et operativt kompagni, der uddanner og træner ingeniørsoldater mhp. at kunne bidrage til panseringeniørbataljonens opgaveløsning i rammen af 1. brigade.

STKMP består af: en Kommandodeling, en Stabsdeling, en Parkdeling og en ingeniør reccedeling (IG RECCE DEL). Det betyder, vi arbejder med næsten alle typer af ingeniøropgaver og favner bredt både personel-og materielmæssigt.

I STKMP sætter vi opgaven i centrum og har en løsningsorienteret tilgang til tjenesten. KMP er kendetegnet ved en fri omgangstone, hvor der er højt til loftet. KMP bidrager med personel til nationale såvel som til internationale operationer.
Om stillingen
Vi søger konstabler med lyst og evner til at være en del af opbygningen af IG RECCE DEL, der er en enhed, der primært har til formål at indhente og rapportere informationer; hovedsageligt om terrænet og dettes muligheder og begrænsninger.

Der vil i stillingen, såvel under garnisons- som feltforhold, være en stor grad af frihed under ansvar, hvor det forventes af den enkelte udviser en høj grad af selvstændighed og professionalisme.

Dagligdagen kommer til at foregå i et højt tempo, hvor et stort antal dage i felten vil være det altoverskyggende. Desuden forventes det, at der indledningsvist skal læres relativt meget, da alt fra bevægemåder, våben, orienteringslære og ikke mindst anvendelsen af signalmidler er forudsætningen for IG RECCE succesfulde indsættelse.

Stillingen som IG RECCE MD spænder over funktionerne: Rekognosceringsmand/sygehjælper, Kører/signalmand og TMG skytte, men alle skal – mere eller mindre – gerne kunne løse alle funktioner.

IG RECCE DEL består af to identiske sektioner, hvor delingsføreren er sektionsfører for den første sektion, og næstkommanderende/deling er sektionsfører for den anden sektion.

Hver sektion består af otte mand – én sektionsfører, én gruppefører (Næstkommanderende / sektion) og seks konstabler.

Arbejdet i stillingen medfører, at du i det store hele følger STKMP aktiviteter. Det medfører blandt andet, at øvelser og kurser forekommer flere gange årligt. Da IG RECCE DEL følger STKMP aktiviteter, så kræver det, at du i det daglige er fleksibel ift. arbejdstider, da ikke alle STKMP opgaver ligger i tidsrummet 0600-1700.
Om dig
Du er konstabel – gerne med ingeniørerfaring, men dette er ikke et krav – og har et B-kørerkort.

Du brænder for at ville lære nyt og udvikle dig i dagligdagen. Du kan indgå i en gruppe og bidrage til den samlede opgave løsning. Du kan modstå et moderat til hårdt arbejdspres, hvilket til tider gennemføres ved en hård fysisk belastning under eksempelvis øvelsesaktiviteter.

Stillingen vil stille krav til dig som soldat, hvor du skal kunne tage beslutninger og nytænke opgaveløsninger. Du vil blive stillet opgaver, hvor du skal kunne analysere situationen og tage en beslutning på kort tid. Det vil forventes at du hurtigt tilegner dig viden og færdigheder, inden for relevante fagområder. Du er en dygtig enkeltkæmper og du giver ikke op før opgaven er løst.

Du besidder en høj grad af professionalisme og selvstædighed, hvor du konstant søger at videreudvikle dine egne færdigheder.

Din fysiske form er vigtig for os, så derfor skal du kunne bestå de Fysiske basiskrav som minimum, men vi ser gerne, at du kan bestå Forsvarets Fysiske anbefalinger til kategori 4.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef Kaptajn Jeff Nørlev på telefon +45 2342 2017, eller kompagnibefalingsmand Rasmus Bjørn (”RB”) Pedersen på telefon +45 2279 7829

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 21. juni 2020. Efter fristens udløb indkaldes egnede ansøgere til samtale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner. Regimentets hovedopgaver er at uddanne ingeniørsoldater inden for flere specialer.

Skive Kaserne huser også Totalforsvarsregion Midt- & Nordjylland, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland, Prinsens Musikkorps samt en reparationsdeling fra 3
vedligeholdelsesbataljon/Trænregimentet.

Endvidere elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. FES/Lokalstøtteelement Skive, FMI/Udleverende Depot Skive og FMI/Værkstedsområde Skive.

Med op til ca. 1.500 medarbejdere, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

21.06.2020

Indrykningsdato

14.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent