Chef for Teknisk afdeling ved Søværnets Dykkertjeneste (SDT)


Chef for Teknisk afdeling ved Søværnets Dykkertjeneste

Er du kaptajnløjtnant eller premierløjtnant med udviklingspotentiale af teknisk linje, som har et stort overblik og brænder for at arbejde med materiel indenfor dykning og maritim ammunitionsrydning. Så er det dig som Søværnets Dykkertjeneste søger.
Om os
Søværnets Dykkertjeneste indgår i 2. Eskadre, Division 25, der bl.a. opstiller enheder til nationale som internationale maritime dykker- og ammunitionsrydningsoperationer. Division 25 har de seneste år blandt andet været indsat i internationale operationer i Afghanistan, Det Indiske Ocean (OPERATION OCEAN SHIELD) og i Middelhavet (OPERATION RECSYR og OPRECLIB).
Herudover har Søværnets Dykkertjeneste, også deltaget i en række operationer i Danmark, som der har været stor fokus på, både fra ind- og udlandet.
Om stillingen
Som chef for teknikafdelingen ved SDT, vil du være overordnet ansvarlig for ledelse af SDT teknisk afdeling, forsyningstjeneste, koordination af større materielanskaffelser samt vedligeholdelses- og beholdningskontrolansvar for divisionens materiel.
Afdelingen består af 3 seniorsergenter og 5 menige.

Dine opgaver vil være meget alsidige, og spænder både over administrative- og praktiske opgaver. De administrative opgaver relaterer sig i særdeleshed til planlægning og ressourcestyring i samarbejde med den øvrige ledelse ved SDT. De praktiske opgaver vil primært være i forbindelse med undervisning i teknisk materiel ved SDT samt deltagelse i øvelser og operationer, hvor det vurderes hensigtsmæssigt.

Da vi er en enhed fordelt på to tjenestesteder hhv. København indtil 2023 og Kongsøre med uddannelsesvirksomhed og underlagt personel begge steder, vil tjeneste i både Kongsøre og på Holmen også være en del af dagligdagen.

Du skal forvente at stillingen indbefatter en del rejsedage i forbindelse med uddannelse, sejlads, øvelser og operationer.

Vi tilbyder en spændende og alsidig stilling i både et uddannelses- og operativt miljø.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant eller er premiereløjtnant med potentiale til indenfor kort tid at blive kaptajnløjtnant.

Vi forventer at du har erfaring og fremstår som en robust, selvstændig og helstøbt officer i Søværnet af teknisk linje.

Du kan bestride teknisk sagsbehandling på højt niveau indenfor platforme, forsyning og udstyr samt har stor teknisk indsigt.

Du besidder klart helhedssyn angående Forsvaret, da din berøringsflade vil dække meget af det danske forsvar og eksterne samarbejdspartnere, og du derfor også har de rette evner til at kommunikere med andre enheder.

Det ville være en fordel at have forrettet sejlende tjeneste i Søværnet som teknisk officer med ledelsesansvar, samt have erfaring med dykkersystemer og dykning generelt, men det er ikke et ubetinget krav.

Som person skal du have en positiv tilgang til at arbejde i søværnet, og under de vilkår, som opstår når der til tider er meget travlt og der skal holdes mange bolde i luften på en gang.
Ligeledes skal du være afklaret med de korte varsler der nogle gange kan forekomme i forbindelse med arbejdet i en operativ enhed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Fast tjenestested er Kongsøre, stillingen forventes flyttet til Flådestation Korsør i 2023.
Hvorfor fasttjenestested forventes flyttet i 2023.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til chefen for Søværnets Dykkertjeneste, OK Lars Møller Pedersen, mobil: 29 22 00 70 eller mail: 2E-SDT-CH@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 15. juni 2020.

Ansættelsesdato 1. august 2020.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 26.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet.
2. Eskadre gennemfører de taktiske våbenmæssige uddannelser samt en afgørende del af skibenes operative opkøring, som samlet set er afgørende for enhedernes sømilitære kampevne, på Center for Taktik og Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Odsherred

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

15.06.2020

Indrykningsdato

13.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent