Forsyninghjælper til 1. Panseringeniørkompagn ved Ingeniørregimentet


Forsyninghjælper til 1. Panseringeniørkompagn ved Ingeniørregimentet

Kunne du tænke dig, at arbejde med forsyningstjeneste med et operativt mindset ved 1. Panseringeniørkompagni? Så er det måske dig, som vi søger.
Om os
1. Panseringeniørkompagni (1 PNIGKMP) består af to stående panseringeniørdelinger, en pansrede parkdeling og en kommandodeling og indgår som kompagni under 1. Panseringeniørbataljon (PNIGBTN) ved 1. Brigade. Vi uddanner, træner og indsætter kampingeniører i rammen af panseringeniørbataljonen og til støtte for kampbataljoner og opstiller bidrag til nationale og internationale operationer.
Om stillingen
Som forsyningshjælper støtter du sammen med resten af forsyningssektionen, kompagniet og dets delinger og sektioner, ved at tilvejebringe den logistiske støtte i den daglige tjeneste, på skydeperioder og under øvelser i ind- og udland.

Udover at sørge for den logistiske støtte til resten af kompagniet, gennemfører forsyningssektionen også egen uddannelse i blandt andet køreteknik, skydning, førstehjælp og MFT.

Forsyningssektionen er kompagniets hjerte, og en af de sektioner der får hverdagen til at hænge sammen for resten af kompagniet.

Om dig
Du er konstabel og har interesse i forsyningstjeneste, hvor du dagligt løser forsyningsmæssige opgaver.

Vi søger en medarbejder, der vil arbejde hårdt, har forståelse for at der skal ydes noget for andre og er villig til at lære nyt.

Du vil gerne:
- Dygtiggøre dig indenfor forsyningstjeneste
- Arbejde med PC (SAP, WORD, EXCEL)
- Arbejde med AMM og farlig gods
- Lagerarbejde inkl. kørsel med gaffeltruck
- Deltage i driften af SEK KØTJ
- Tage yderligere efteruddannelse, der kan styrke dig militært såvel som civilt.
- Vedligeholde dine soldatermæssige færdigheder

Det er ønskeligt at du har:
- DeMars grunduddannelse og myndighedsbeholdning.
- Kørekort kategori C og E.
- Truckcertifikat
- ADR certifikat samt supplement klasse 1 og tank.

Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter, at levere det gode resultat. Du ved, at dit veludførte arbejde betyder, at kompagniet får de bedste muligheder for en optimal opgaveløsning.
Du besidder initiativ, således at du selvstændigt forstår at udnytte rammerne for arbejdets udførsel og din tid bedst muligt. Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer, som du møder i et operativt miljø og under øvelsesvirksomhed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes medentjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Dit faste tjenestested vil være Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne
sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i
internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og
tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef; Kaptajn
Anthony Green på telefon: 41 32 49 15.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Kit Svendsen ved
Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: FPS-RA-3HOV1@mil.dk.

Såfremt du udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din
ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 5. juli 2020. Efter fristens udløb indkaldes egnede ansøgere til samtale.
Stillingen ønskes besat snarest muligt og senest 1. oktober 2020.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er
ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner. Regimentets
hovedopgaver er at uddanne ingeniørsoldater inden for flere specialer.
Skive Kaserne huser også Totalforsvarsregion Midt- & Nordjylland, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- &
Vestjylland,
Endvidere elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. FES/Lokalstøtteelement Skive, FMI/Udleverende
Depot Skive og FMI/Værkstedsområde Skive.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

05.07.2020

Indrykningsdato

13.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent