Ambitiøs akademiker til Ledelsessekretariatet i Forsvarsministeriets Personalestyrelse (vikariat)


Ambitiøs akademiker til Ledelsessekretariatet i Forsvarsministeriets Personalestyrelse (vikariat)

Kunne du tænke dig at prøve kræfter med en ansættelse i en HR-virksomhed, som har til opgave at understøtte Forsvaret og Beredskabet i fastholdelse og rekruttering af kompetente mænd og kvinder, som arbejder for Danmarks sikkerhed?

Har du et godt drive, gode samarbejdsevner samt mod på at arbejde tæt på topledelsen i en styrelse, så har du nu muligheden. En af vores dygtige medarbejdere er på vej på barselsorlov, hvorfor vi lige nu søger en vikar til stillingen.
Om os
Forsvarsministeriets Personalestyrelse har det rammesættende og strategiske ansvar for drift og udvikling af HR inden for hele Forsvarsministeriets område. Læs mere om os på www.forpers.dk.

Vikariatet er placeret i Ledelsessekretariatets Styrings- og Kommunikationssektion, som leverer direktionsstøtte og understøttelse af Personalestyrelsens øvrige HR-faglige virke.
Foruden styring og kommunikation består Ledelsessekretariatet af en HR udviklingssektion. Der er i alt ca. 25 medarbejdere i Ledelsessekretariatet.

Vi tilbyder en ansættelse i et motiverende arbejdsmiljø med travlhed og humor. Vi har en god team spirit i Ledelsessekretariatet, og du vil få nogle dygtige og erfarne kollegaer at sparre med i din dagligdag, ligesom vi lægger vægt på at skabe gode betingelser for din faglige og personlige udvikling. En ansættelse hos os kan dermed blive et vigtigt springbræt for din videre karriere.
Om stillingen
Som medarbejder i Ledelsessekretariatet vil din hovedopgave blive at bidrage til, at ledelsens hverdag fungerer. Dette indebærer bl.a. at sikre, at sager koordineres og besvares i organisationen, at de bliver godkendt på rette niveau samt bidrage til, at de afleveres i rette kvalitet til rette tid.

Udover at have et tæt samarbejde med ledelsen, vil du også få en bred berøringsflade med øvrige chefer og medarbejdere i hele styrelsen.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte:
• Koordination af f.eks. opgaveanmodninger, høringer og bidrag til bl.a. Folketingsspørgsmål på tværs af styrelsen.
• Koordination af sager, opgaver og sagsforelæggelser mv., herunder kvalitetssikre såvel form som indhold af sagsfremstillinger, præsentationer, notater mv.
• Udarbejde tværgående vejledninger og direktiver for styrelsen.
• Tværfaglig støtte til sekretariatets udviklingssektion samt øvrige fagafdelinger i styrelsen.
Om dig
Du har en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau og gerne erfaring, der matcher de ovenstående opgaver, enten fra fastansættelse eller studiejobs. Det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring fra stillinger i staten og gerne inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.

Vi forventer, at du er fleksibel, også hvad angår arbejdstider, og kan samarbejde i et til tider tempofyldt miljø og samtidig bevare overblikket og det gode humør.

Derudover lægger vi vægt på, at du:
• Har situationsfornemmelse og udviser diskretion.
• Er serviceminded.
• Er analytisk stærk samt arbejder stringent og struktureret.
• Udviser initiativ og kan arbejde på forkant, når det er påkrævet.
• Er velformuleret, både mundtligt og skriftligt.
• Har gode samarbejdsevner og en veludviklet dømmekraft.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes efter gældende relevant overenskomst.
Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde en sikkerhedsgodkendelse gennem hele dit ansættelsesforhold.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om vikariatet, er du velkommen til at kontakte chefen for Ledelsessekretariatet, oberstløjtnant Peter Raunholt Sørensen på telefon 32 66 50 54.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Annette Karlsen på telefon 32 66 51 49.

Vikariatet ønskes besat snarest muligt og er af ca. et års varighed frem til og med sommeren 2021.

Ansøgningsfristen er mandag den 1. juni 2020. Vi forventer at holde samtaler umiddelbart derefter.

Send motiveret ansøgning og CV via linket, hvor eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også vedhæftes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.
Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.
FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

01.06.2020

Indrykningsdato

12.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent