Leder for Sensor og Digitaliseringselementet ved 1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon i Varde


Leder for Sensor og Digitaliseringselementet ved 1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon i Varde

Ønsker du at arbejde med digitale teknologier, software, simulation, sensorer og kommunikation?
Vil du stå i spidsen for et team af specialister, der er med til at skabe fremtidens taktiske efterretningskapaciteter?
Så har du nu muligheden for at blive chef for Sensor & Digitaliseringselementet ved 1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon.
Om os
1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon (ISRBTN) er en operativ bataljon under 1. Brigade med ansvar for brigadens efterretningstjeneste. Bataljonen har ca. 270 medarbejdere fordelt på tre garnisoner i Varde, Fredericia og på Bornholm. Vi holder til på Varde Kaserne sammen med vores nærmeste samarbejdspartner Efterretningsregimentet.

Tactical Intelligence Development Branch (i daglig tale S7) er ansvarlig for taktisk udvikling og opbygning af efterretningskapaciteter. Herunder kigger vi blandt andet på sensorer og Command, Control, Communications, Computers and Intelligence (C4I) systemer.

S7 er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads, og vores kerneværdier er:
Personellet først, operativ effekt samt stolthed og professionalisme.

Vi har et højt aktivitetsniveau, der også inkluderer uddannelses-, kontakt- og inspektionsvirksomhed.
Om stillingen
Som leder for Sensor & Digitaliseringselementet er du ansvarlig for opbygning af S7 specialist kompetencer inden for en række indhentningssensorer. Du skal lede den taktiske udvikling inden for kommunikationsløsninger, efterretningssoftware og simulation, samt integration af diverse digitale løsninger til hærens taktiske efterretningstjeneste.

Du har ansvaret for følgende fagområder:

• Beskrivelse af bataljonens samlede kommunikationsbehov ”Information Exchange Requirements”, herunder beskrivelse af software- og hardwaremæssige værktøjer til brug for specialerne under våbenarten.

• Implementering af BMS, LC2IS og våbenarts specifikke netværk til 1. ISRBTN. Implementering af tjenester og applikationer på disse netværk, som understøtter efterretningstjenesten ved troppeenheden. Koordination af særlige behov på tværs af tjenester, applikationer og netværk med andre våbenarter. Implementering af simulationssystemer til understøttelse af uddannelse og øvelser.

• Taktisk udvikling inden for sensorer, digitalisering og kommunikation, herunder implementering og uddannelse inden for E-relateret software, netværk og systemer.

• Bidrag til bataljonens udvikling af doktrin samt generel doktrinudvikling inden for våbenarten med vægt på teknologi og kommunikation.

• Planlægning og gennemførelse af uddannelse på E-relateret software og hardware for efterretningspersonel og -enheder.

Du deltager i kontrol- og inspektionsvirksomhed inden for fagansvaret. Du deltager i Lessons Identified/Lessons Learned processen med henblik på at skabe bedre vilkår for bataljonen i forbindelsen med operative indsættelser, øvelser og uddannelse.

Du vil endvidere indgå i bataljonens sikkerhedsorganisation som IT- og krypto sikkerhedsofficer.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført videreuddannelse trin I eller VUK/BTN og BDE.
Er du erfaren premierløjtnant, der er i gang med, eller vurderet egnet til, gennemførelse af føringsuddannelsen, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har stor interesse og forståelse for teknologi, informationsteknologi og taktisk efterretningstjeneste.
Tilsvarende for troppeenhedens doktrin, ligesom du kan lide nye udfordringer og er i stand til systematisk med opbygning af nye kapaciteter.

Du er i stand til at samarbejde på tværs af organisationen og kan hurtigt skabe et godt netværk.

Du er velformuleret (skriftligt og mundtligt) på dansk og engelsk (STANAG 3333).

Vi ser gerne at du har en civil eller militær uddannelse indenfor informationsteknologi.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Aflønning i stillingen vil i så fald ske efter reglerne om midlertidig funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn/kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere, så send dine kontaktoplysninger og hvornår vi kan træffe dig til efr-ktp-1b-s7@mil.dk, så kontakter vi dig hurtigst mulig.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er d. 7. juni 2020. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen ønskes besat snarest og vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.
I Varde Kommune har partneren for eksempel mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.
Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.
Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk,joni@varde.dk, 30 59 05 95.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

07.06.2020

Indrykningsdato

12.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent