Track Production Officer (M231) ved Air Control Wing, Karup


Track Production Officer (M231) ved Air Control Wing, Karup

Har du operativ indsigt og interesse i luftrumsovervågning, herunder suverænitetshævdelse af Danmark og kan lede et team i ofte pressede situationer, så er du måske den kommende mellemleder på et af vores vagthold.
Om os
Air Control Wing er en geografisk spredt operativ enhed i Danmark, har satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde i Karup.

Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. Air Control Wing stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar”.

Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne og den forskellighed de tilfører vores enhed. Vi har brug for alle som bidrager positivt til vores opgaveløsning. Til gengæld fokuserer vi på, at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og anerkendelse.

Current Operation Section, Karup har ansvaret for overvågning og suverænitetshævdelse af dansk luftrum.

Current Operation Section er en del af Forsvarets samlede beredskab, vi koordinerer og gennemfører denne vigtige myndighedsopgave kontinuerligt døgnet rundt – året rundt.

CRCKAR er placeret på Flyvestation Karup, som en selvstændig enhed underlagt Flyvevåbnets Air Control Wing (ACW).
Om stillingen
Som mellemleder og Track Production Officer (TPO) indgår du i det daglige operative vagthold. Din primære opgave er at lede dit varslingsteam på op til 7 personer, der forestår overvågning af dansk ansvarsområde, herunder opbygning og vedligeholdelse af et identificeret luftbillede.

Det er desuden din opgave kontinuerligt at koordinere og optimere brugen af både danske og udenlandske sensorer samt rapportere og handle på evt. hændelser og krænkelser af dansk luftrum.

Dansk luftrumsovervågning og suverænitetshævdelse indgår som et led i NATOs integrerede luftforsvar med en bred vifte af såvel nationale som NATO samarbejds-partnere. Derfor kræver jobbet gode kommunikative færdigheder i såvel skrift og tale på både dansk og engelsk.

Jobbet kræver en fokuseret holdindsats, såvel internt mellem operatørerne, som eksternt med underlagte enheder og radarsites, så det forventes at dine kompetencer indenfor især ledelse og evne til at motivere dine medarbejdere er særdeles gode.

Som TPO er du uddannet mellemleder, hvilket bl.a. betyder, at du bliver udpeget som FOKUS samtaleleder, og derfor også er ansvarlig for ledelse og udvikling af underlagt personel.

Hvordan bliver din hverdag?
Den nationale operative opgave varetages på døgnbasis af skiftende vagthold på kontinuerlig tjenesteform. Det betyder, at dele af din tjeneste vil være placeret uden for normal arbejdstid, herunder aften/nat og weekend samt på helligdage.

Den kontinuerlige tjenesteform stiller øget krav til fleksibilitet og evner til at kunne indgå i teams på mindre vagthold.
Om dig
Du er seniorsergent, alternativt oversergent der er vurderet egnet til højere niveau.

Du har baggrund som operativ befalingsmand med indgående kendskab til luftrumsovervågning.

Du har forståelse for teknik og IT.

Foruden ovenstående vægter vi især gode samarbejdsevner, selvstændighed og helhedsorientering. Vi forventer at du tager ansvar for opgaveløsningen, og at du kan håndtere en hverdag med både operative og personalemæssige udfordringer.

ACW har stor fokus på anvendelsen af mellemledergruppen i beslutningsprocesserne gennem øget ansvar, så det forventes du at deltager aktivt i ACW udvikling og medinddragelse af mellemledergruppen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan søges af en erfaren oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Martin Storgaard på mail ACW-OCE-01@mil.dk eller telefon 72 84 52 65.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 12. juni 2020. Ansættelsessamtaler forventes gennemført umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen ønskes besat pr. 1 oktober 2020.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

12.06.2020

Indrykningsdato

12.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent