Sagsbehandler for Mobile Electronic Warfare System ved 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon.


Sagsbehandler for Mobile Electronic Warfare System ved 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon.

Vil du være med til at udvikle den taktiske Electronic Warfare tjeneste i Hæren?
Er du en stærk analytisk team player og kan du bevare overblikket, når stoffet bliver komplekst og opgaverne er mange?

Vil du have et spændende job i et taktisk udviklingsmiljø, hvor adspredelsen i opgaveporteføljen er stor, kontordage er afbrudt af undervisning og rejseaktivitet og hvor du får mulighed for at forme hvorledes Hærens primære Electronic Warfare kapacitet udvikles?

Så har du nu muligheden for at blive sagsbehandler ved 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon.
Om os
1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon er en operativ bataljon i rammen af 1. Brigade med ansvar for brigadens efterretningstjeneste. Bataljonen har ca. 270 medarbejdere fordelt på tre garnisoner i Varde, Fredericia og på Bornholm. Vi bor på Varde Kaserne sammen med vores nærmeste samarbejdspartner Efterretningsregimentet.

Tactical Intelligence Development Branch (i daglig tale S7) er ansvarlig for taktisk udvikling og opbygning af efterretningskapaciteter, herunder Electronic Warfare kapabiliteter. S7 er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads, og vores kerneværdier er: Personellet først, operativ effekt samt stolthed og professionalisme.

EW elementet ved S7 består for nærværende af en chef og en sagsbehandler, samt tre vakante stillinger. Elementet har en stor berøringsflade til myndigheder på tværs af Forsvaret, internationale samarbejdspartner og civile producenter. Vi varetager, på vegne af ISRBTN, fagansvaret for taktisk udvikling af EW kapaciteter med fokus på doktrin, teknologi og organisation.

Vi støtter og rådgiver chefniveauet med specialistviden og vi afholder EW kurser til de operative enheder. Elementet støtter endvidere Chefen for Efterretningsregimentet, med kontrol- og inspektionsvirksomhed.
Om stillingen
Du er næstkommanderende i Electronic Warfare elementet og støtter elementslederen i løsning af alle opgaver inden for Electronic Warfare fagansvar. Fokus er rettet mod
udvikling af doktriner, organisation og teknologi indenfor ‘traditionel’ Electronic Warfare herunder Electronic Surveillance og Mobile Electronic Warfare System, som er bataljonens primære Electronic Warfare sensorsystem.

Du deltager i udarbejdelse af brugerspecifikationer i forbindelse med anskaffelse af electronic surveillance materiel og systemer samt i forbindelse med opbygning af EW platforme.

Du deltager i S7 udviklingsvirksomhed og leder troppeforsøg inden for Electronic Warfare fagansvar, herunder primært med electronic surveillance materiel.

Du udarbejder og ajourfører dokumentation inden for eget ansvarsområde, herunder reglementer, temanotater, betjenings- og sikkerhedsvejledninger, Standard Operating Procedure / Standard Operating Instruction, håndbøger med mere.

Du fungerer som faglærer på S7 kurser og deltager i undervisnings- og uddannelsesvirksomhed som lærer og mentor, samt subject matter expert inden for eget fagansvar.

Du bidrager til udarbejdelse og ajourføring af uddannelsesgrundlaget, herunder læringsplaner og on the job training for personel ved Electronic Warfare kompagniet.

Du bidrager til at udvikle og gennemføre EW øvelser, helt konkret vil du overtage ansvaret for Operations and Scenario Working Group i øvelse CAGEY KESTREL, der gennemføres i januar og februar 2021 i Fredericia.

Du deltager i S7 støtte til tjenestegrensinspektørens virke i forbindelse med kontakt- og inspektionsvirksomhed. I stillingen må du i perioder påregne en del rejseaktivitet i ind- og udland i forbindelse med møder og erfaringsindhentning.

Du skal forvente en del tjeneste i Fredericia ved EW kompagniet.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført VUT/I eller VUK BTN og BDE. Alternativt er du premierløjtnant (M312), som er egnet til optagelse på videreuddannelse, og har erfaring fra EW miljøet eller anden relevant tjenestebaggrund.

Du har erfaring med stabsarbejde og efterretningstjeneste. Du har stor interesse og forståelse for doktrin, Electronic Warfare tjeneste og generel efterretningstjeneste. Du ønsker at udvikle dine egne kompetencer og du brænder for at udvikle den taktiske Electronic Warfare tjeneste.

Du kan identificere dig selv med bataljonens narrativ og vores kerneværdier, og du vil bidrage positivt til opbygning af et stærkt S7 team.

Du er robust og er ikke bange for nye udfordringer. Du bevarer overblikket selv om du til tider skal håndtere mange sagsområder og problemstillinger på én gang, herunder er du i stand til at omstille dig til hurtigt skiftende vilkår for opgaveanvisninger og projekter.

Du er i stand til at samarbejde på kryds og tværs i organisationen og kan hurtigt skabe et godt netværk. Du er velformuleret i skrift og tale både på dansk og engelsk.
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til CTS.

Vi ser gerne, at du har erfaring med Electronic Warfare tjeneste eller generel efterretningstjeneste fra internationale operationer, samt at du har gennemført kursus i sagsbehandling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være Varde Kaserne i Varde.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at sende dine kontaktoplysninger og hvornår vi kan træffe dig til EFR-KTP-1B-S7@mil.dk, så vil vi kontakte dig hurtigst mulig.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 7. juni 2020.

Ansættelsesdato 1. august 2020.

Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren for eksempel mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

07.06.2020

Indrykningsdato

12.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent